U hanáckého moře

Původně se na tom místě provozovaly kolotoče. Nyní zde má rodina malé moře i krásnou zahradu, kterou budovala sedmnáct let.

Deset let trvalo, než místo získalo současnou podobu. Jednoduchou travnatou předzahrádku s dřevinami na vyvýšených pravoúhlých záhonech doplňuje jeden úzký pruh podél domu lemovaný trvalkami, druhý na opačné straně s užitkovými záhony. Hlavní část zahrady je však skrytá za domem. „Chtěli jsme odejít z městského bytu do vlastního domu. Často jsme projížděli Kostelcem na Hané a zalíbil se nám jeden pozemek, který se právě měl restituovat. Povedlo se nám jej od čerstvých restituentů odkoupit a mohli jsme budovat,“ vzpomínají majitelé. Místo klasického venkovského domku vzniklo na pozemku o velikosti osm set metrů čtverečních moderní stavení ve stylu bungalovu.

Rozdělená rovina

Zahrada se nachází v rovinaté Hané, kde budovat svahy a kopce nemělo smysl. Majitelé se o budoucí zahradě radili s profesionálem Josefem Marciánem z Kostelce na Hané. Ten jim doporučil situovat dům a další stavby do přední části pozemku a rozdělit původně rovný terén do dvou teras oddělených skládanou zídkou. Až pak prý bude mít smysl bavit se o výsadbách. Jeho firma se podílela na realizaci suchých zídek i na volbě a umístění rostlin.
„Původně se na tomto místě provozovaly kolotoče. Terén byl z kamenité navážky, museli jsme sem tedy nejprve navézt šestnáct nákladních aut zeminy,“ vzpomíná majitelka.
Josef Marcián majitelům poradil, aby okraj terasy lemovaný zídkou nestavěli jako podle pravítka, ale obloukovitě ho stočili a zhruba ve dvou třetinách šíře zahrady ukončili. Vedle ní obě výškové úrovně spojuje pozvolný svah, aby se tu dalo jezdit se sekačkou.
Další zpestření do zahrady vnášejí četné keramické plastiky i pokroucené kořeny nebo nádoby s letničkami, které majitelka přenáší podle okamžité nálady.

Jako protiváha k přízemnímu bungalovu vznikl v jednom rohu pozemku zděný zahradní domek doplněný zastřešeným, ale otevřeným posezením u krbu. I houpačka pro dcery se sem vešla. Dominantou se stal bazén s přívodní vodotečí. Majitel je stavař, proto vymyslel oplocení jedné strany zahrady cihlovou zdí. Ale aby pozemek nepůsobil příliš uzavřeně, střídají zeď na dalších stranách dřevěné plaňkové ploty i živá stěna z tújí. Kamenná skládaná zídka lemuje okraj horní navezené plošiny i některé záhony. Nejvíc jich tvůrce zahrady rozmístil kolem části jezírka a jeho přítoku.

 

Malé moře na Hané

Rostliny byly zvolené tak, aby se mohly kombinovat vysoké i nižší konifery prostřídané listnáči. Barvy zahradě dodávají trvalky, skalničky na kamenitých plochách i letničky v nádobách.

Největší plochu zabírá centrální trávník. „Na části pozemku jsme museli položit travní koberec, ale většinu pokrývá námi vypěstovaný trávník podložený závlahami,“ vypráví majitelka.

Část břehů obdélníkového jezírka lemují dřevěné trámy. Dcery se v něm vždy rády koupaly, ale voda se rychle kalila. Proto se majitelé rozhodli zakoupit solonizační jednotku, kterou doplňuje jen obyčejný pískový filtr. Teď se průzračná voda barví ve slunci do krásné modré barvy. Je však šestkrát méně slaná než mořská. „Běžně se v ní koupou ptáci, vlaštovky ji za letu pijí, dokonce se sem občas zatoulají i žáby,“ říká starší dcera. K napouštění a zalévání zatím bere rodina vodu z veřejného vodovodu, ale chystá se na vlastní studnu.

Jezírko se z jedné strany dotýká kamenné zídky na předělu pozemku a odsud po kamenech stéká malý vodopád. Na opačné straně do něj přitéká kamenitým korytem vodoteč. Umělý potůček byl koncipován tak, aby voda proudila mezi kameny i přes ně. Dno vystlané kačírkem se na jednom místě rozšiřuje do mělkého minijezírka a z něj voda proudí dále několika peřejemi. A pak je tu strana probíhající podél cihlové zdi. Pod korunou moruše jsou postavená lehátka z umělého ratanu i dřevěné opalovací molo – zkrátka pohodlí jako na soukromé pláži.

 

Kámen, voda a zeleň

Jednou z dominant zahrady je smrk ztepilý odrůdy ´Cincinnata´. Najdete tu i vzrostlou jedli korejskou, jalovce a borovice, ale i smrky odrůdy ´Conica´ a četné čarověníky. Z listnáčů se tady vedle moruše objevují tmavolisté buky a javory. Asi nejhezčím keřem je statná ruj vlasatá nad počátkem vodoteče u dolního okraje zahrady.

V mírně slané vodě přírodního bazénu se daří pouze kosatcům žlutým. Proto guzmánie, dlužichy a netřesky rostou z kamenité plochy podél břehů. Majitel, zvyklý řešit problémy technicky, jednou nechal jeřábem usadit k potůčku slepencový balvan, jehož přirozené prohlubně navrtal do hloubky a osázel skalničkami.

Zahrada si samozřejmě žádá údržbu: zastřihávání dřevin, pletí výsadeb, sečení trávníku a zarovnávání jeho okrajů. Ale to je práce přinášející celé rodině radost.

 

Radka Borovičková, foto Zdeněk Roller

Uložit

U hanáckého moře