Lesní zahrada v podrostu vzrostlých stromů

Mnozí lidé se neprávem obávají vzrostlých stromů na pozemku. Většinou si nevědí rady se stínem pod hustými korunami i se silně prokořeněnou půdou, v níž jen tak něco nechce růst. Přitom lesní zahrada se vzrostlými stromy či pozemek přímo sousedící s lesem v sobě skrývá neskutečný potenciál a nabízí množství různých přírodních podmínek, které vyhovují širokému spektru rostlin okrasných květy i listy.

Ústředním motivem lesní zahrady se může stát třeba okrasné jezírko.

Charakteristika

S lesními zahradami se dnes setkáte mnohem méně než třeba na začátku 20. století. Ve městech bývají mnohdy zachovány v prvorepublikových vilových čtvrtích, na venkově jako takové běžné nejsou. Častěji zde ale les tvoří kulisu v pozadí zahrady. Lesní zahradou se tedy nerozumí pouze pozemek s lesními porosty, ale také zahrada sousedící s okolními společenstvy lesního charakteru. Vzrostlé stromy přitom vytvářejí dominantní kostru celé zahrady, odvíjí se od nich celkový styl a charakter ostatních výsadeb doplňkových rostlin. V současné době se příliš mnoho majitelů zahrad nepouští do výsadeb mohutných druhů stromů. Důvodů je hned několik. Může jimi být nedostatečná velikost pozemku, přílišná blízkost sousedního domu nebo obava z toho, co se stromem bude za několik desítek let. Místo nich se vysazují stromy, mnohdy roubované, s malou a kompaktní korunou. Takové dřeviny však nikdy nebudou působit tak mocným dojmem jako ty vzrostlé s širokou korunou. Pro klasické lesní zahrady je typická jejich blízkost k přírodě. Běžně se zde nacházejí porosty, v nichž si stromy a bylinný podrost žijí vlastním životem. Blíže k domu na tuto mírně zdivočelou zahradu navazují především keřové a trvalkové okrasné výsadby. Nejbližší část u domu obvykle nebývá hustě osázena, je naopak vzdušnější a světlejší, což přináší dobré podmínky pro pěstování trávníku s rekreační funkcí. Pokud to prostor nebo přírodní podmínky umožňují, bývá na zahradě často vytvořen vodní prvek, např. přírodní potůček nebo uměle vytvořený rybníček či jezírko. Voda k lesní zahradě neodmyslitelně patří a nabízí další možnosti ve využití okrasných rostlin. Jestliže v zahradě převažují listnaté opadavé druhy dřevin, určitě přijde vhod prostor pro vytvoření listovky. Tento materiál se perfektně hodí nejen při zakládání záhonů, ale také k postupnému doplňování substrátu do určitých výsadeb, například borůvek chocholičnatých (Vaccinium corymbosum) nebo porostů pěnišníků (Rhododendron sp.) a azalek (Azalea sp.).

Materiály

Protkejte zahradu cestami, které nabízejí pěkné výhledy na zajímavé kompozice.

Použití materiálů se stejně jako v ostatních zahradních stylech odvíjí od architektury domu. Přírodní charakter zahrady ovšem napovídá, že se tu neuplatní syntetické materiály. Vhodné jsou naopak dřevo a přírodní kámen. V moderních lesních zahradách působí příjemným dojmem také sklo a kov a čím dál tím častěji se používá třeba corten, ocel s rezavějícím povrchem. Corten můžete použít v lesní zahradě na tvorbu lávky přes potůček, vyvýšených trvalkových záhonů nebo jako architektonický prvek u terasy. Pokud se rozhodnete pro použití přírodního kamene, využijte horninu z blízkých zdrojů.

Rostliny

Lesní zahrada může při plánování výsadeb působit poměrně komplikovaným dojmem. Podmínky typu suchý stín, hluboký stín pod jehličnany, kyselá půda pod jehličnatými stromy nebo třeba vlhký až zamokřený stín mohou potrápit nejednoho majitele. Pravda ale je, že právě pestré spektrum těchto na první pohled nevyhovujících stanovišť přinese v případě správného použití rostlin to pravé ovoce. Pokud je nějaké místo v zahradě silně zamokřené, bude jistě lepší ho ponechat přírodě nebo ho přetvořit na přírodní mokřad poskytující útočiště obojživelníkům a bahenním rostlinám. Suchý stín pod stromy, v němž je navíc půda silně prokořeněná stávajícími rostlinami, je mnohdy opravdovým oříškem. S takovým stanovištěm si hravě poradí třeba žlutě kvetoucí mochnička trojčetná (Waldsteinia ternata) a mochnička kuklíková (W. geoides). Tvrdé podmínky zvládnou škornice (Epimedium sp.), které nabídnou zajímavé květy a na podzim barevné listy. Ideálními druhy do vlhkého polostínu jsou pupkovec jarní (Omphalodes verna) nebo květem podobný pomněnkovec velkolistý (Brunnera macrophylla). Pokud nemáte malé děti, u kterých by hrozila otrava jedovatými trvalkami, můžete vyzkoušet náprstník červený (Digitalis purpurea), konvalinku vonnou (Convallaria majalis) nebo třeba brzy kvetoucí sasanku hajní (Anemone nemorosa). Do vlhkého stínu se úžasně hodí kapradiny a některé okrasné trávy. Sáhnout můžete třeba po bice sněžné (Luzula nivea), bice lesní (L. sylvatica) nebo po rákosíku japonském (Hakonechloa macra) původem z Asie. Na porostním okraji jehličnatých stromů nebo v podrostu listnáčů se bude perfektně dařit pěnišníkům a azalkám, které se mohou společně s vřesovištěm stát hlavním tématem zahrady.

Nejčastěji používané prvky

  • zahradní altán, pergola
  • zahradní domek, dílna
  • posezení pod vzrostlými dřevinami
  • vodní prvek přírodního charakteru – potůček, jezírko, studánka
  • rekreační trávník na slunci
  • kompost, prostor pro založení listovky
  • skupinové výsadby stromů
  • přírodě blízký trvalkový podrost s vysokým stupněm autoregulace
  • podrost okrasných rostlin s výsadbou hlíznatých a cibulnatých rostlin

Trvalkové podrosty

Vedle kamene a dřeva se v lesní zahradě dobře vyjímá i moderní materiál – corten.

Jste-li milovníci trvalkových výsadeb, lesní zahrada vám nabídne hned několik typů prostředí. Pro květiny jsou optimální podmínky pod listnatými stromy nebo pod smíšenými porosty, do nichž proniká dostatek světla. Pokud je les na zahradě příliš zahuštěný, přicházejí na řadu výsadby nenáročných druhů do hlubokého stínu a jarní cibuloviny. Snažte se v zahradě vytvořit přirozený systém cestiček, které budou obklopeny oblíbenými rostlinami, a navíc vás zavedou k zajímavému zahradnímu prvku, jímž může být třeba posezení ve stínu nebo studánka u skály. V použití trvalek se fantazii meze nekladou. Kolem cestičky vysaďte pestré kvetoucí druhy, ale nebojte se sáhnout ani po trvalkách se zajímavými listy. Rozmanitost vnesou do zahrady bohyšky (Hosta sp.) v různých kultivarech, kopytník evropský (Asarum europaeum), pestrá paleta škornic (Epimedium sp.) nebo kouzelné dlužichy (Heuchera sp.) spolu s okrasnými travinami.

Vhodné druhy rostlin

český názevlatinský název
charakteristika
pupkovec jarníOmhalodes vernamodré i bílé květy podobné pomněnce
vrbina tečkovanáLysimachia punctatanenáročný druh vhodný i k řezu
kontryhel měkkýAlchemilla mollisvhodná léčivá trvalka do podrostu
kapraď samecDryopteris filix-maskapradina do vlhkého podrostu
bohyškyHosta sp.široká nabídka druhů
sasanka hajníAnemone nemorosanenáročný druh, rychle se rozrůstá
mochnička trojčetnáWaldsteinia ternataporadí si se suchou půdou ve stínu
škorniceEpimedium sp.trvalka s atraktivními květy
orlíček obecnýAquilegia vulgarisvhodný do přírodních zahrad
pěnišníkyRhododendron sp.ideální do podrostu jehličnanů

Méně vhodné druhy rostlin

Jmenované druhy lze za určitých podmínek použít, mohou u nich ovšem nastat některé problémy.

český názevlatinský název
charakteristika
konvalinka vonnáConvallaria majaliscelá rostlina jedovatá, jinak vhodná
oměj šalamounekAconitum plicatumsilně jedovatá trvalka
vraní oko čtyřlistéParis quadrifoliasilně jedovaté plody podobné borůvce
zeravyThuja sp.strnulý vzhled
jalovec čínskýJuniperus chinensisnevhodná převaha šedých kultivarů
pajasan žláznatýAilanthus altissimasilně se rozrůstá do okolí
škumpa orobincováRhus typhinasilně se rozrůstá, obtížný alergen
trnovník akátRobinia pseudoacaciasilně expanzivní, herbicidní vlastnost
tis červenýTaxus baccatajedovatá semena a jehlice
břízyBetula sp.nevhodné pro alergiky

FOTO: AUTORKA, SHUTTERSTOCK A PROFIMEDIA.CZ

Lesní zahrada v podrostu vzrostlých stromů

Lesní zahrada v podrostu vzrostlých stromů