Proměna zákoutí vedle garáže

Vzrostlý cypřišovec Leylandův vyplnil skoro celé zákoutí mezi garáží a rodinným domem. Navíc tady vytváří téměř celodenní stín a brání růstu jiných druhů. Majitelé tedy prostor pouze vysypali kamennou drtí, což se jim nelíbí. Rádi by u domu měli zeleň, která bude vypadat hezky a poradí si i s danými podmínkami. Jak na to?

garaz_promena_kresba

Pod vzrostlým cypřišovcem v úzkém prostoru mezi garáží a rodinným domem se za dlouhá léta vytvořila vrstva kyselé půdy. Nejen proto je místo řešeno jako zaštěrkovaná pochozí plocha s několika betonovými bloky, nahrazující chodník od domu ke garáži a také je tady postavená popelnice. Poblíž branky rostou dva zimostrázy vždyzelené (Buxus sempervirens) a pokryv z barvínku menšího (Vinca minor). Za cypřišovcem stojí dřevník, který brání průhledu do soukromé části zahrady.

Problémy současné výsadby

Místu vládne po většinu dne polostín, pod cypřišovcem bývá stín celý den, což se projevuje i na pomalém vysychání půdy po dešti nebo pozvolným táním sněhu na konci zimy. Při navrhování nové výsadby je nutné brát v úvahu také poměrně jílovitou a nekvalitní půdu pod štěrkem a kyselé pH zeminy pod cypřišovem. Stejně tak by bylo treba změnit poměr mezi zpevněnou plochou a zelení. Štěrk, který nyní převažuje, působí neosobně, na kráse zákoutí nepřidává ani popelnice hned vedle vchodových dveří do garáže.

Návrh výsadby

Má-li u domu vzniknout atraktivní zákoutí, bylo nutné nejprve odsunout popelnici k brance, kde nebude tolik rušit a také se odtud bude lépe vyvážet. O částečné pohledové odclonění se postarají okrasné keře a stávající stálezelený plůtek na předzahrádce. Pak lze do blízkosti cypřišovce vysadit dvojici pěnišníků, které tady vytvoří zajímavou zelenou stěnu a umožní vyniknout pestrým barvám vřesoviště. Právě vřesy a vřesovce jsou nejvíce zastoupenou rostlinou nového zákoutí, časem prorostou až k betonovým blokům, které umožní pohodlný pohyb mezi zpevněnou cestou a garáží. Nedaleko branky je navržen stromovitý šácholan Soulangeův s jemně růžovými květy a s podsadbou pěnišníku a dvou exemplářů šácholanů hvězdovitých, které v dubnu zahalí jemné bílé květy. Díky vysokému zastoupení stálezelených dřevin zajímavá po celý rok

Doporučení a následná údržba

Nekvalitní půdu bude třeba do hloubky zhruba třicet centimetrů vyměnit. Na vřesoviště se musí navézt směs rašeliny a zahradního substrátu.To dovolí vřesovištním rostlinám dobře prokořenit a růst, takže jim ani v budoucnu nebude vadit kyselý opad z jehličnanu. Aby jejich krása vynikla ještě více, bude vhodné provést modelaci terénu, čímž se i zvětší osazovaná plocha. Při sázení pěnišníků je zase nutné vytvořit dostatečně velkou jámu a zaplnit ji čistou rašelinou. Jeho kořeny se totiž rozrůstají pod povrchem do značné šířky, proto by vyhloubený prostor měl být spíše širší nežli hlubší.

Protože cypryšovec brání rychlému vysychání půdy, rostliny nebude nutné pravidelně zalévat. Zálivka se stane nezbytnou spíše jen při dlouhodobém suchu.

garaz_plan

Použitý rostlinný sortiment

český názevlatinský názevmnožství rostlin
1 cypřišovec Leylandůvx Cupressocyparis leylandii

  stávající dřevina

2 pěnišníkRhododendron hybridum3
3 pěnišník obtíženýR. impeditum1
4 šácholan Soulangeův

 Magnolia x soulangeana 

1
5 šácholan hvězdovitý

 Magnolia stellata 2

2

6 vřesovištní výsadba ze směsi rostlin

vřesovec pleťový

 Erica carnea

10
vřes obecný

 Calluna vulgaris

10
dabécie kantabrijská

 Daboecia cantabrica

10

7 vřesovištní výsadba ze směsi rostlin

vřesovec pleťový

 Erica carnea

15
vřes obecný

 Calluna vulgaris

15

 

Alternativa navržené výsadby

Ačkoliv se to možná nezdá, polostinné stanoviště s vlhčí půdou vyhovuje celé řadě rostlin. Zatímco původní návrh počítá s vřesovištěm a druhy dřevin kvetoucími v období jara, alternativní výsadba může být založena na rostlinách běžně používaných jako náhrada trávníku a skupině okrasných keřů. S danými podmínkami i kyselým pH půdy pod cypřišovcem si poradí například hortenzie velkolisté (Hydrangea macrophylla), kterým bude navíc vyhovovat chráněné stanoviště mezi garáží a domem. Několik rostlin tohoto druhu může být vysazeno i u vchodové branky, která vede na malou předzahrádku. Se zdejšími podmínkami si také poradí pijeris japonská (Pieris japonica) se stálezelenými listy. Plochu poblíž chodníčku z betonových bloků mohou porůst stálezelené tlustonitníky (Pachysandra terminalis), na stinných stanovištích běžně používají jako náhrada trávníku. V jejich sousedství se dobře povede stínomilným kapradinám nebo nenáročným škornicím (Epimedium sp.), které výsadbu zaplní jemnými květy v průběhu května.

pěnišník, vřes obecný, azalka, vřesovec pleťový, šácholan hvězdovitý, škornice

pěnišník, vřes obecný, azalka, vřesovec pleťový, šácholan hvězdovitý, škornice

Kresby autorka, foto autorka a Shutterstock

Další informace najdete v únorovém vydání Flóry.

Proměna zákoutí vedle garáže