Zahrada s přidanou hodnotou

Navštivte zahradu, kterou majitel obohatil zájmem a pozorností, což na ní poznáte už v okamžiku, kdy otevřete vstupní branku.

U vstupu do domu má zahrada díky bambusům a kamenům trochu japonský ráz.

Návrh a realizace

Zahrada vznikla přibližně před deseti lety. Navržena přitom byla někým jiným, než kdo původní návrh realizoval. Již v průběhu tvorby zahrady ale docházelo ke změnám, které navrhla a následně uskutečnila realizační firma. Tyto změny souvisely s měnícím se charakterem okolních pozemků a představovaly především výsadbu solitérních stromů, které v současnosti brání pohledům z jiných stavebních objektů a poskytují soukromí. Změny byly také předurčeny místními podmínkami. Především chladová kotlina, která vznikala ve spodní části zahrady s vodním prvkem, zásadně ovlivnila sestavu keřů na svahu a drobných trvalek v okolí vody.

Charakter zahrady

Vyštěrkovaná cestička vede k jednomu z posezení, které nabízí pohled na klidnou hladinu jezírka.

Ráz zahrady vyzrával rovněž se zápalem investora pro tvarování a údržbu zeleně. Výsadba v dnešní podobě je na průběžnou péči a udržení kontrolovaného růstu dost náročná a její údržbu provádí s láskou a citem sám majitel. Zahrada představuje pěknou ukázku toho, jak se původní primární výsadba v průběhu času změnila v sekundární a solitérní rostliny se z původní menší výsadbové velikosti staly přirozenými primárními rostlinami. Tento přerod byl umožněn citlivou údržbou a péčí, která vychází z faktu a přesvědčení majitele, že dům a zahrada tvoří jeden celek.

Pozvání k procházce

Pečlivě tvarované dřeviny vyniknou v kontrastu s přirozeně rostoucí výsadbou a zahrada tak působí plasticky.

Po celém obvodu je zahrada průchozí, takže se od vstupu můžete vydat po její levé i pravé straně. Je zde možné projít jak podloubím tvořeným korunami solitér, tak po trávníku, v němž vás pohledově navádějí náznaky šlapákových cest na procházku po zahradě. Po úvodním vstupu dojdete na trávník u domu, kde se rozhodnete, zda vstoupíte do zimní zahrady nebo zůstanete na terase. Dál pak můžete pokračovat po zahradě, která se svažuje do zadní části pozemku. Ve svahu jsou mezi udržovanými rostlinami zhotoveny dřevěné schůdky, na jejichž konci se nachází okrasné jezírko s potokem. U něj se lze posadit na dvě různá místa a vychutnat si tak dva rozdílné pohledy na spodní část zahrady. Procházka pokračuje kolem potoka na konec pozemku, kde najdete vystříhanou cestičku z poléhavého skalníku, který zpevňuje svah vedoucí do horní části zahrady. Zahrada umožňuje posezení na všech hlavních plochách a nabízí tak pokaždé jiný pohled na jednotlivé solitéry, tvarované keře, barevné souznění květů nebo listů a jejich kontrastů, odpočinek v zákoutí rostlin a poslech zurčící tekoucí vody.

FOTO: RADKO VOLEMAN

Zahrada s přidanou hodnotou

Zahrada s přidanou hodnotou

Zajímavé