Moderní rodinná zahrada s komínem

Majitelé této zahrady věděli přesně, co chtějí – místo, kde bude dobře jim i jejich dětem. Šlo o to, aby zahrada byla bezpečná, zajímavá a zábavná. Paní domu si navíc přála růže, které miluje, barvy a vůně a děti zase toužily po atrakcích různého typu a koutcích ke schování.

Komín chtěl zahradní architekt využít nejen jako dominantu celého prostoru, ale i jako prvek, který by dotvářel genia loci tohoto místa.

Komín chtěl zahradní architekt využít nejen jako dominantu
celého prostoru, ale i jako prvek, který by dotvářel genia loci
tohoto místa.

Zahrada byla realizovaná během roku 2009 a práce na ní trvaly bezmála rok. Sama o sobě byla velice dobře terénně i prostorově členěná. „Jakousi samostatnou součástí byl i starý ovocný sad, což je přesně typ tématu, který je pro nás, zahradní architekty, požehnáním,“ uvádí autor zahrady Ferdinand Leffler. Výraznou dominantou byl pak starý cihelný komín, který vyzařuje minulost, řemeslo a zvláštní opravdovost. „Je to skvostné stavební dílo. Komín jsme zrekonstruovali, aby ve své podobě na zahradě ještě léta vydržel, a umístili jsme k němu jedno z mnoha sezení v zahradě,“ říká zahradní architekt.

Oddrenážování půdy
Příprava pozemku byla pro autora podle jeho slov obrovskou školou. Byl čerstvě po škole a suchá teorie se podle něj začala velice rychle měnit v potenciální reálné řešení problémů. Zahrada byla kompletně na takřka stoprocentním jílu – proto také komín staré cihelny. „Přípravu pozemku, kultivace a drenáže jsme v první fázi podcenili, a když jsme po roce zjistili, že nám dřeviny a stromy prostě neprosperují, čekala nás nesmírně náročná akce oddrenážování řady míst v zahradě a prakticky každého stromu zvlášť,“ uvádí Ferdinand Leffler. Stromy před oddrenážováním sice neusychaly, ale nerostly – stagnovaly, jako když je zasadíte do nádoby. Voda se držela i na mnoha místech v trávníku. „Musím říci, že od té doby věnuji právě přípravě půdy, a to zejména z hlediska propustnosti, drenáží a struktury půdy, enormní péči,“ dodává architekt.

Rostliny a zahradní prvky
Z architektonického hlediska se na zahradě nacházejí záhony v plochách, podrosty pod původními stromy a lehké struktury travin. Střídají se zde stínomilná a vlhkomilná společenstva se stepní suchomilnou vegetací v obřích květináčích na střeše garáže a na terasách. Kromě komína se na zahradě nacházejí lavice, klasické ohniště, různé herní prvky, jako například trampolína a pískoviště, a také vířivka. Tu najdete v zahradní partii s travinami nad zmiňovanou garáží. Protože jde o střešní zahradu, byla na ni použita klasická skladba izolací – hydroizolační vrstva, geotextilie, hydroakumulační vrstva, geotextilie, drenážní vrstva a lehčený substrát ve vrstvě okolo 25 centimetrů. Jelikož chtěl architekt zajistit clonění vířivky a na střeše bylo málo substrátu, musel si zde pomoci nádobami.

Skvělá spolupráce
Realizace byla podle jejího autora příjemnou společenskou záležitostí. „Tenkrát jsem pochopil, jak důležité a užitečné může být, když je sám architekt denně na pozemku a hlídá si v podstatě každé kopnutí do země, vysazení každé drobné kytičky. Takovou zkušenost bych přál každému projektantovi – mnohé jsem se na této zahradě naučil,“ uzavírá Ferdinand Leffler. O zahradu se dnes starají zejména sami majitelé, občas si ale pozvou zahradnickou firmu, aby vše důkladně prošla a poradila s odbornější problematikou typu chorob a škůdců.

FOTO: AUTOR

Moderní rodinná zahrada s komínem

Moderní rodinná zahrada s komínem

Zajímavé