Spárová skalka

Miniaturní svět, ve kterém platí stejné přírodní zákony jako třeba v Alpách – krásná a funkční spárová skalka je fenoménem několika posledních let. Jak si ji vytvořit?

Snímek zachycuje jižní stranu spárové skalky.

Spárovou skalku je možné vytvořit jak na malém prostoru, tak na velké ploše. Záleží na majiteli a jeho možnostech. Malá skalka, o které píšeme, je vytvořena v mělkém kamenném korýtku vlastní výroby a má rozměry 120 x 60 x 15 centimetrů. Postup, jak si podobné korýtko neboli kaménku vyrobit, vám nabídneme v některé z dalších čísel našeho časopisu.

Jak postupovat

Než se pustíte do vlastní práce, musíte přesně vědět, kde bude skalka umístěna a co v ní budete pěstovat. Od toho se bude odvíjet složení substrátu. Vyfocená skalka je postavena na celodenním plném slunci v nadmořské výšce 800 metrů, je mělká, a bude tudíž hodně suchá. Vybrané ploché kameny se skládají tak, jako by byla hornina skutečně vyvrásněná přírodním živlem, tj. asi jako karty za sebou. Mezi kamennými deskami se ponechávají mezery, do kterých se nasype pěstební substrát a do něj se pak vysázejí skalničky. Po ujmutí a zmohutnění rostlin dojde k vyplnění spár, kameny krásně vyniknou a vytvoří iluzi horských štítů.

Založení skalky

Vyfocené korýtko je uložené na kamenném ručně opracovaném podstavci a kvůli stabilitě je zajištěné podložením. Na odtokové otvory v korýtku položte ploché kamínky a dno posypte kačírkem. Vytvoříte tak spodní odvodňovací drenáž. Nyní si namíchejte sadební substrát z říčního písku, kačírku a kompostu, a to v poměru 1:1:1. Substrát musí být sypký a hodně vzdušný. Nasypte jej na dno a nádobu jím postupně vyplňte z více než poloviny. Nyní uřízněte čtyři proužky pružné izolace, nejlépe šedé barvy a o velikosti 2 x 2 centimetry x délka obvodových stěn. Proužky uložte na substrát podél vnitřních obvodových stěn a zasypte je. K čemu budou sloužit? V zimních měsících se voda obsažená v substrátu vlivem mrazu roztahuje a byla by škoda nechat kaménku mrazem roztrhat. Pružná nenasákavá izolační hmota položená podél stěn rozpínání vody a tlak na stěny nádoby vyruší a tím ji před prasknutím ochrání. Substrát v nádobě pak utužte dlaní a na něj začněte skládat předem připravené kamenné desky. Jednotlivé kameny zapouštějte do substrátu a ponechávejte mezi nimi mezery, které následně až lehce nad okraj nádoby vyplňte namíchanou zeminou. Pro začátek si nelámejte hlavu s pH substrátu. Práci si usnadníte našťoucháním půdy do spár pomocí klacíku nebo dřevěné vařečky. Terén modelujte tak, aby připomínal opravdové skály. Po usazení skal celou sestavu řádně zalijte a vařečkou znova prošťouchněte všechny mezery, aby se zemina dostala všude. Tím se kamenné desky zafixují.

Výsadba rostlin

Vysazené rostliny musejí být schopny žít v omezeném prostoru kamenných spár.

Spárová skalka je vhodná pro skalničky, které rostou v puklinách skalních masivů, a dále pro alpinky, které nesnášejí mokro a potřebují, aby voda rychle odtekla. Vytvořenou skalku můžete využít i pro vyloženě suchomilné rostliny, které jsou citlivé na zamokřený krček. Pro začínající skalničkáře doporučujeme netřesky. Jsou to vpravdě nesmrtelné rostliny a úspěch je při jejich pěstování zaručen. Časem si spárovou skalku můžete osázet i něčím vzácnějším. Při výsadbě postupujte následovně. Klacíkem vytvořte v substrátu jamku a do ní vložte mladou růžici netřesku. Zbytky odnoží, s jejichž pomocí se netřesky rozmnožují a na kterých se mladé růžice vytvářejí, zajistí rostliny, než zakoření. Po dokončení výsadby posbírejte drobné odštěpky kamenů a pokryjte jimi substrát. Vytvoříte tak horní drenážní vrstvu a také ochranu, která zabrání vyplavování půdy. Drobné úlomky navíc napodobí kamenné sutě pod skalním masivem a dodají skalce na věrohodnosti. Nakonec vše znovu řádně zalijte a sledujte, kudy se vyplavuje substrát. Dané místo pak zabezpečte horní drenážní vrstvou nebo kamínkem. Péče a údržba Takto osázená spárová skalka v kamenném korýtku je téměř bezúdržbová. Semena pampelišek i jiných plevelů se zde špatně ujímají, protože jim v tom brání horní kamenná suchá a rozpálená drenáž. Skalku není nutné zalévat, snad jen v létě, když není rosa. Tehdy ji zalévejte ráno, kdy jsou kameny ochlazené. Nezapomínejte, že jste vytvořili umělý skalní masiv se vším, co k němu patří – kameny rozpálené na více než 50 °C, stíny skal, proudění vzduchu v soutěskách, směry deště, v zimě mráz i vrstva sněhové pokrývky.

Postup při zakládání spárové skalky

Spodní drenážní vrstva

Spodní drenážní vrstva

Substrát před uložením kamenů

Substrát před uložením kamenů

Kameny připravné k osázení

Kameny připravné k osázení

Dokončená spárová skalka

Dokončená spárová skalka

FOTO A REALIZACE: ZDENĚK LIBERDA

Spárová skalka

Spárová skalka