Zahrady s handicapem – Jak zkrotit vítr

Málokterá zahrada disponuje takovými podmínkami, které by vyhovovaly lidem i všem rostlinám. Jednou z mnoha nepříjemností, které vás na pozemku mohou potkat, jsou vydatné poryvy větru.

Bohaté členění zahrady a použití zelených stěn představují dvě možná řešení boje proti větru.

Ačkoli vzdušné víry plní funkci při opylení rostlin a regulaci mnoha chorob a škůdců, značně ovlivňují i využití zahrady nebo jejích částí. Pojďme se podívat, jaká opatření zmírňují tento handicap a které druhy rostlin vybrat na návětrnou stranu pozemku.

Představení zahrady

Pozemky, na kterých vládnou silné poryvy větru, se obvykle vyskytují na vyvýšených místech, otevřených plochách bez zapojené vegetace nebo tam, kde vznikají větrné víry vlivem terénních modelací. Jistou „cestu“ pro silný vítr představuje také hustá zástavba podél přímé komunikace, která vítr nezmírňuje, ale spíše zesiluje. Značně větrné bývají také velké monokulturní zemědělské plochy bez remízků, což ovlivňujte například pozemky v jejich sousedství. Ačkoli je vítr zcela přirozený a umožňuje přenos pylu z jedné rostliny na druhou, má i své stinné stránky. Značně vysouší povrch půdy a zhoršuje tak podmínky pro růst rostlin. Dalším problémem je také odnos organické hmoty, spadaného listí a odumřelých částí rostlin, které by se jinak na povrchu půdy rozložily a obohatily půdu o nový humus. Silné poryvy větru navíc odnášejí částice z povrchové vrstvy půdy, které tvoří nejúrodnější část pěstebních ploch. Stejný osud potká i lehké mulčovací materiály. Sláma, štěpka a borka v nerovném boji pravděpodobně neuspějí, lépe jsou na tom ovšem minerální mulče, tedy štěrk a kačírek. Pokud se vaše zahrada nachází na obzvláště větrném místě, pravděpodobně budete bojovat s mechanickým poškozením mnoha druhů rostlin, ať už se jedná o dřeviny, zeleninu s křehkými listy a stonky nebo trvalky, jejichž pletiva a mělký kořenový systém v souboji s větrem neobstojí. Mnohdy si vytváříme cesty pro větrné víry dokonce sami, a to uspořádáním staveb a plotů na zahradě, jejich výškou a výběrem materiálu. Na druhou stranu při správném naplánování kompozice a drobných staveb můžete docílit značného snížení intenzity větrných poryvů. Pozornost věnujte především umístění odpočinkových ploch, jako jsou altány, bazén, posezení pod treláží nebo herní koutek pro děti. Tato místa musejí být před větrem ochráněna, jinak nebudou plnit svou funkci. Negativním vlivům větru ve velké míře zabráníte také vhodnými kombinacemi rostlin. Některé druhy navíc ve větru vyluzují příjemné zvuky. Mezi takovéto přírodní muzikanty se řadí okrasné traviny, dřeviny se specifickými listy a plody nebo trvalky s výraznými suchými semeníky. V posledních letech se navíc můžete setkat s čím dál častějšími větrolamy z ovocných dřevin, které jsou nejen krásné, ale i užitečné.

Jak si poradit

Snažte se omezit využívání vysokých betonových či kamenných stěn a plotů. Jestliže ale už takové oplocení máte, předsaďte před něj skupinu stromů a keřů. Vysoká jednotvárná stěna sice v jednom směru pohyb větru omezí, ale umožní mu cestu do stran. Pokud před ni tedy vysadíte skupinu dřevin, vegetace proud vzduchu pohltí a jeho účinek už nebude tak výrazný. Na velké pozemky vysaďte mohutnější stromy s širokými korunami, které naruší větrné proudy, a vyhněte se lineárním výsadbám tvořícím tunel pro silný vítr. Altány a další stavby určené pro odpočinek a relaxaci umísťujte do klidné části zahrady a pomocí výsadby dřevin s hustou strukturou narušte návětrnou stranu. V tomto případě je nejlepší ochranou kombinovaná výsadba živého plotu, několika vyšších stromů a keřů. Aby byla tato ochrana funkčně a vizuálně efektní po celý rok, kombinujte opadavé a stálezelené druhy. Na místech ohrožených silným větrem omezte pěstování druhů s křehkými stonky a mělkým kořenovým systémem na minimum. Tyto znaky jsou typické hlavně pro plodovou zeleninu a košťáloviny, stejně tak pro mnohé druhy okrasných trvalek. Ohrožené jsou například náprstníky (Digitalis sp.), okrasné česneky (Allium sp.), srdcovky (Dicentra sp.) nebo křehké kohoutky chalcedonské (Lychnis chalcedonica) či mavuň červená (Centranthus ruber). Povrch půdy chraňte mulčem. Ten zamezí rychlému vysoušení půdy a ochrání kořenový systém rostlin. Lehké mulče jako slámu a borku vítr pravděpodobně rozfouká, proto na nejohroženějších místech využijte minerální drtě a kačírek. Vysoušení a odnosu vrchní vrstvy půdy navíc zabrání zapojené výsadby jak na záhonech, tak i v prostoru kořenových mís stromů. Mezi všeobecně uznávané větrolamy patří živé ploty a stěny. Jejich účinnost je ovšem mnohdy přeceňována, záleží totiž na údržbě a druhovém složení těchto zástěn. Pravidelně tvarovaný habrový živý plot je mnohdy účinnější než řídký neudržovaný plot ze zeravů, ačkoli jsou habry opadavé a zeravy stálezelené. Živé ploty jsou účinné spíše na méně ohrožených zahradách a jejich účinnost zvyšují stromy a keře v přímé blízkosti. Pokud vytváříte kombinací živých stěn, výsadbou stromů a keřů větrolam, mějte vždy na paměti, že efekt takové výsadby se zvyšuje s jejím průměrem. Na silně zatěžované návětrné straně musí mít přírodní větrolam průměr až několik metrů. Jeho účinek se ještě zvýší v kombinaci s terénními modelacemi.

Hlavní problémy

  • omezení využitelnosti zahrady nebo jejích částí
  • na výrazně ohroženém pozemku nutnost technického řešení
  • poškozování vysazených druhů rostlin
  •  rychlé vysušení povrchu půdy
  • zvýšená potřeba dodatečné zálivky
  • odvátí úrodné vrstvy půdy
  • odnos lehkých typů mulčů
  • specifický výběr rostlin

Vhodné rostliny

Okrasné trávy patří, stejně jako bambusy, do skupiny rostlin, které vydávají konejšivé zvuky.

Mnoho druhů rostlin si s většími poryvy poradí hravě, a navíc v těchto podmínkách působí zajímavým dojmem. Vybrané rostliny ve větru vydávají příjemné zvuky suchými plody nebo listy, proto jsou vyhledávány v zahradách smyslů určených především pro zrakově postižené.

Ovocné větrolamy

Ovocné dřeviny plnily již v dávných dobách mnoho funkcí, a to jak na soukromých zahradách, tak i v krajině samotné. Kromě toho, že obklopovaly cesty a silnice, vymezovaly také hranice pozemků mezi sousedy nebo oddělovaly jednotlivá panství. Ovocné dřeviny poskytovaly stín i zdravé osvěžení na dlouhých cestách, zároveň ovšem zvyšovaly větrnou ochranu celé krajiny. V současné době se k jejich multifunkčnímu uplatnění opět vracíme. Na návětrné straně pozemku ovocné dřeviny jistě oceníte – jabloně, hrušně, slivoně nebo třešně ještě podsaďte jedlými keři. Vyzkoušejte například různé druhy lísek, temnoplodec černoplodý, trnku obecnou, rakytník, borůvky, dříny nebo staré odrůdy angreštů a rybízů. Do takového větrolamu se navíc rádi vydáte na bohatou sklizeň plodů.

Vhodné druhy rostlin

český názevlatinský názevčást vyluzující zvuky
ozdobnice čínskáMiscanthus sinensislisty
metlice trsnatáDeschampsia caespitosalisty
len vytrvalýLinum perennesuché semeníky
mák východníPapaver orientalesuché semeníky
topol osikaPopulus tremulalisty
břízyBetula sp.listy
dřezovec trojtrnnýGleditsia triacanthossuché plody – lusky
paulovnie plstnatáPaulownia tomentosasuché plody
listoklasecPhyllostachys spvýhony a listy

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

Zahrady s handicapem – Jak zkrotit vítr

Zahrady s handicapem – Jak zkrotit vítr