Aby zahrada fungovala… Celoroční péče o vodu

Voda má v zahradě výsostné místo. Tekoucí potůčky a vodopády poskytují příjemné zurčení a barevné odlesky, klidná hladina jezírek zase rozkvétá vodními rostlinami nebo se v ní zrcadlí okolní vegetace. V současné době jezírkových technologií není péče o vodní prvky nijak náročná, přesto se pojďte seznámit s tím, co vás během roku čeká.

Teprve voda dělá zahradu zahradou.

Teprve voda dělá zahradu zahradou.

Vodu v zahradě milovali lidé již ve starověku. V té době byly vodní prvky ukazatelem společenského postavení a bohatství. Stejně tomu bylo i v maurské, italské a francouzské zahradě. A Angličané dokázali do svých zahrad dokonce odklonit i celé vodní toky. Jako by zahrada bez vody ani neexistovala. Zatímco však v minulosti byla realizace vodních prvků i následná péče o ně komplikovaná, dnes si necháte jezírko vybudovat od specializované firmy, která v něm nainstaluje příslušnou technologii. Ta je uložena v šachtě poblíž vody a většinu starostí převezme za vás. Ovšem i tato technologie potřebuje údržbu a některá roční období s sebou nesou komplikace, které ani technika zcela nevyřeší.

Hlavní důvody údržby

Cílem vaší péče je udržet v jezírku či jiném vodním prvku čistou vodu a fungující ekosystém, zvlášť pokud chováte okrasné ryby. Na čistotě vody se podepisuje souhra několika činitelů od kořenové čistírny, průtoku a dopouštění vody až po složitou filtrační technologii. Jednou z nejdůležitějších součástí technologie je UV lampa, která se postará o likvidaci škodlivých bakterií. Aby se voda nekazila, je potřeba zajistit také vzduchování, které hraje důležitou roli především v zimě, kdy hrozí zamrznutí hladiny. Jaké mohou být zdroje znečištění v jezírku? Skrytými původci jsou samotné ryby, které je nutné chovat v omezeném množství. V žádném případě je nenechte přemnožit. Především oblíbení koi kapři svými výkaly výrazně znečišťují vodu, která je pak náchylná na přemnožení řas. Stejné riziko plyne i ze zbylého krmiva, které ryby nespotřebují, a na podzim ze spadaného listí a jiných zbytků rostlin. Právě organická hmota je tím strašákem, který se dokáže postarat o nepříjemné komplikace. Při jejím rozkladu se uvolňují do vody živiny, které se při nedostatečné výměně a pohybu vody podílejí na eutrofizaci. Takovou vodu pak rychle osídlí celá řada řas. Nedostatek vzduchu a nadměrný výskyt řas nakonec dokonají rozpad doposud fungujícího vodního ekosystému. Kvalitní jezírková technologie spolu s celoroční kontrolou však většině problémů předejdou.

Spadané listí dotváří kolorit podzimu, ve vodě je ale nežádoucí.

Spadané listí dotváří kolorit podzimu, ve vodě je ale nežádoucí.

Nejvhodnější termín

Jak již bylo nastíněno, kontrola systému i vody vás čeká během celého roku. Péče o okrasný prvek je ale jiná, než když ve vodě chováte i ryby. Okrasná jezírka se totiž na zimu zazimovávají. Na jaře u nich musí odborná firma spustit technologii a provést její údržbu. V jarním a podzimním období je potřeba z těchto jezírek odstranit veškeré listí a organickou hmotu a na podzim se technologie odvodní a opět zazimuje. Jiná situace nastává v jezírkách s rybami. U nich se technologie nezazimovává, protože se stále musí kontrolovat teplota vody a je potřeba nainstalovat vzduchování a topné těleso, které zamezí zamrznutí hladiny. V létě je u jezírek s technologií údržba minimální, přesto je potřeba odkalit filtraci a kontrolovat stav plynů. U jezírek s chovem ryb je tedy údržba prakticky celoroční, zatímco u ryze okrasných vodních prvků v zimě dozor odpadá.

Voda má v zahradě výsostné místo.

Voda má v zahradě výsostné místo.

Jak na to

Údržbu použité technologie by měla vždy provést kvalifikovaná firma, která pohlídá také stav jednotlivých komponentů a poskytne na ně záruku. Nechte si vysvětlit základní principy kontroly – teplotu vody a obsah plynů můžete kontrolovat sami. Zaměřte se ale spíše na vizuální kontrolu stavu vody a chování ryb. Pokud jsou ryby vystaveny jakékoli nerovnováze či stresu, začnou se viditelně měnit jejich návyky, které souvisejí třeba s příjmem potravy. Navíc jsou pak náchylnější k různým chorobám. Během roku sledujte výskyt organického odpadu, který se snažte z vody průběžně odstraňovat. Především na podzim se jeho množství o poznání zvýší. Spadu listí na hladinu do jisté míry zabráníte natažením sítě s hustými oky. Pokud se na dně jezírka tvoří detrit, jehož součástí je organický odpad, zbytky krmiv a výkaly ryb, použijte jezírkový vysavač. Během léta můžete v kořenové čistírně odpadních vod redukovat některé ze silně se rozrůstajících druhů, které postupně vytlačují méně expanzivní rostliny.

Nezbytná péče o jezírko
Jaro

 • jarní spuštění nebo údržba technologie
 • odstranění detritu
 • obnova krmení ryb, dodávka vitaminů
 • aktivace ekosystému pomocí bakterií

Léto

 • v případě výskytu řas je nutné použít speciální přípravky
 • odkalení systému
 • doplnění odpařené vody a výměna části staré vody
 • krmení ryb

Podzim

 • natažení sítě nad hladinu
 • odstranění organické hmoty
 • snížení krmné dávky
 • při poklesu teploty zazimování technologie (u vodních prvků bez ryb)

Zima

 • nainstalování topného tělesa a vzduchování
 • kontrola vody a obsahu plynů
 • u jezírek s chovem ryb instalace polykarbonátových desek na hladinu – udržení teploty vody
 • celoroční kontrola systému, kvality a čistoty vody

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

KRESBY: AUTORKA

Aby zahrada fungovala… Celoroční péče o vodu

Aby zahrada fungovala… Celoroční péče o vodu