Rostliny, houby i mechorosty

Ve střední Evropě roste přibližně 3000 domácích druhů cévnatých rostlin – a když k nim připočteme ještě velké množství kapraďorostů, mechorostů, řas a hub, dá to dohromady úctyhodný soubor.

V této publikaci vám autoři představí zhruba 900 druhů nejběžnějších středoevropských rostlin, včetně druhů se zvláštním významem pro člověka. Každá skupina rostlin má přiřazený vlastní barevný kód, abyste mohli jednotlivé druhy snáz určit. V příručce najdete i barevné fotografie s uvedenými charakteristickými znaky a podrobné informace o výskytu.

Universum, 499 Kč


Atlas rostlin

Rostliny, houby i mechorosty