Čistička: která je ta pravá?

Rubrika: Technika

Zahrádkářské kolonie, chaty, chalupy…. To jsou místa, kde nelze zpravidla počítat s veřejnou kanalizací. Problém s odpadovou vodu tak musejí řešit majitelé sami. Nejde však jen o nepříjemnou povinnost a zátěž. Přečištěnou vodu lze totiž používat například na zalévání rostlin na zahradě. Nevíte jak na to?

cistirny2

Celý proces zřízení čističky odpadních vod je sice časově náročnější a trochu si zaběháte po úřadech, ale rozhodně nejde o nic nedostupného. Neobejdete se bez odborné firmy, která zpravidla za vás zajistí mnoho byrokratických povinností, ale také vám samozřejmě vybere vhodný typ zařízení na míru. Rozhodně se do realizace nepouštějte bez profesionála, skončit to může nejen úředními či technickými chybami, ale následně i placením vysokých pokut.

Chraňte své mikroorganismy

Je třeba si uvědomit, že pořízení čističky sebou nese i jistou a nezbytnou změnu pro vaši domácnost. Toto zařízení pracuje na biologickém principu a neobejde se bez živých mikroorganismů, kterým rozhodně nesvědčí běžné domácí přípravky na mytí nádobí, praní nebo čističe toalet. Další možný problém může nastat v dlouhých intervalech, kdy čističku nepoužíváte. Bakterie potřebují ke svému životu stálý přísun potravy, tedy znečistěné vody. Tento problém řeší hlavně majitelé rekreačních chat a chalup. Nemusíte mít ovšem strach. I tady existuje řešení, jen je potřeba počítat s  o něco náročnější obsluhou.

Kam s ní?

O umístění čističky na vašem pozemku rozhoduje odborník, který musí brát ohled na platné zákona i velikost zařízení. Nelze si tedy určit místo, které by se hodilo vám samotným. Proto je samozřejmě lepší rozhodovat o pořízení čističky při stavbě domu než ji umisťovat do už založené zahrady. .

Velikost se určuje podle počtu osob aktivně žijící v domácnosti. Na osobu se počítá s přibližně sto padesáti litry odpadní vody na den. Nejdříve se vždy vybírá typ čističky podle druhu objektu, pak její kapacita.

Místo, kam ji dáte, by se mělo nacházet ve stinné části zahrady. Čističkám také nesvědčí příliš nízké teploty, protože dochází k vymírání mikroorganismů, proto se musí víko na zimu odizolovat nebo zvolte takový typ, kde problém řeší už výrobce. Nemusíte mít ovšem strach z nevzhledného prvku na zahradě. Jediné, co z čističky uvidíte, bude kryt, který se vyrábí v mnoha provedeních a barvách. Dobrý architekt nebo zahradnická firma si se zakrytím hravě poradí-

Typy čističek

Čističky odpadních na přírodní neboli kořenové a biologické, pro něž se také používá označení strojové. U nich se rozlišují dva typy: anaerobní a aerobní. Rozdíl je v účinnosti, zda potřebují ke svému provozu elektrickou energii a také typu objektu, k němuž se hodí.

Anaerobní

+ nepotřebuje ke svému provozu elektřinu

+ možnost instalace u rekreačních objektů

– menší účinnost – kolem 70 % bez filtru, s filtrem až 85 %

– odpadní voda musí ústit do kanalizace nebo zemního filtru

Aerobní

+ dovede se přizpůsobit aktuálnímu stavu zatížení

+ velká účinnost kolem 90 %

– nutnost přívodu elektřiny k dmychadlu

– vhodné k trvale obývaným domům, nikoli rekreačním

Přírodní čističky

Patříte-li mezi zastánce přírodního hospodaření, můžete si zrealizovat vlastní čističku přírodní neboli kořenovou. Ačkoliv mají celou řadu výhod, v České republice se zatím moc nevyužívají. Není to ovšem tím, že by nepracovaly dostatečně dobře, problém je spíše v jejich realizaci a zakomponování do zahrady. Jde vlastně o umělý mokřad, který je osázen bahenními rostlinami, obvykle třeba rákosem a orobincem. Kyslík v dutých kořenech rostlin umožňuje život bakterií rozkládajících odpad. Základem je vybudování mělkého jezírka, u kterého se hloubka pohybuje mezi třiceti až pět a sedmdesáti centimetry. Jezírko se vyloží speciální fólii a naplní se štěrkem. Hladina vody se udržuje zhruba pět centimetrů pod horní plochou kamínků, aby se zabránilo líhnutí komárů. Do čističky je možné vypouštět pouze odpad z kuchyní nebo koupelen, splašky z toalet je nezbytné přečistit v tříkomorovém septiku. Ani v tomto případě nezapomeňte, že jde o vodní dílo, a proto je nutné k realizaci přistupovat dle náležitých pravidel. I zde může být pročištěná voda použita k zalévání zahrady.


Čistička odpadních vod a předpisy

cistirny1

Než vůbec začnete čističku stavět, bude vás zajímat kromě jiného i vodní zákon, kam čistírny odpadních vod spadají. Další zákon, který si nastudujte, je stavební, neboť ten první neupravuje stavební předpisy. A protože vyčištěná voda je stále vodou odpadní a je nezbytné ji někam vypouštět, bude třeba dodržet nezbytné limity dle zvoleného způsobu vypouštění. Při vypuštění do kanalizace potřebujete souhlas správce kanalizace, vypouštění do vodního toku se neobejde zase bez souhlasu jeho správce a v případě vsakování do podzemních vod bude nutné zajistit hydrogeologický posudek, který potvrdí, že neohrozíte kvalitu podzemních pramenů. Budete-li chtít vyčištěnou vodu využívat na zálivku rostlin na zahradě, velmi si tím zjednodušíte obíhání úřadů. Není totiž nutné shánět žádná povolení, předpokládá se, předpokládá se, že rostliny tuto vodu stoprocentně zpracují v orniční vrstvě.

Jan Vrbata, foto Shutterstock

Více informací se nachází v srpnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Flora titulka_08_2016

Čistička: která je ta pravá?