Decentrální větrací systémy

Rubrika: Market

Jelikož jsou decentrální větrací systémy stále na vzestupu rozhodli jsme se přiblížit Vám charakteristické rysy těchto přístrojů a představit Vám jednoho z průkopníků tohoto systému větrání, který se dlouhodobě pohybuje na předních příčkách trhu s touto komoditou – řeč je o decentrálním větracím systému se zpětným ziskem tepla inVENTer s více než 20-ti letou tradicí německé výroby.

Decentrální větrací systémy se skládání z více malý větracích přístrojů, které pracují na párovém principu, jsou ovládány regulační jednotkou a osazovány do obvodových zdí. Tyto přístroje se skládají z vnitřního a venkovního krytu a dále z reverzního ventilátoru a regeneračního výměníku tepla (vyrobeného z keramiky), které jsou ukryty ve stavební průchodce. Ve standardně velkých místnostech je umisťován jeden větrací přístroj, do velkých prostorů například obývacích pokojů spojených s jídelnou a kuchyní se používá jeden nebo dle potřeby v některých případech i více větracích jednotek. Počet těchto větracích přístrojů na jednu budovu se zpravidla určuje dle konkrétních projektů.

Decentrální větrací systémy inVENTer pracují na takzvaném push-pull principu. To v podstatě znamená, že se ventilátor větrací jednotky točí po dobu 70 sekund jedním směrem a odsává přitom vydýchaný vzduch z vnitřního prostoru. Při tomto procesu se keramický výměník nahřívá teplým odpadním vzduchem. Po skončení časového intervalu se změní směr otáček lopatek ventilátoru. Nyní proudí čerstvý vzduch z venkovních prostorů dovnitř. Přitom keramický výměník ohřívá nashromážděným teplem přiváděný vzduchu. Velká část tepla zůstává tedy zachována, u větracích systémů inVENTer je to od 87% až do 94% dle typu větracího přístroje. Objem přiváděného vzduchu musí odpovídat objemu odváděného vzduchu. Jeden přístroj je nastavený na nasávání vzduchu a druhý musí v ten samý okamžik odsávat stejné množství vzduchu. Proto bývá u decentrálních větracích systémů inVENTer běžný vypracovaný projekt, ve kterém je stanoveno, jakým směrem má větrací přístroj pracovat při započetí provozu. Větrací přístroje značky inVENTer jsou osazeny ventilátory Xenion, vyvinutými speciálně pro decentrální větrací systémy. Dvoustupňové automatické přepínání dělá tento reverzní ventilátor obzvláště tichým i v přechodových fázích. Ventilátory Xenion kombinují optimální výkon a téměř neslyšitelný chod ventilátoru, čemuž pomohly poznatky z leteckého inženýrství i mechaniky tekutin. Pracují extrémně tiše až do maximální spotřeby 3W. Sofistikovaná geometrie lopatek ventilátoru zaručuje rovnoměrný přívod a odvod vzduchu a jejich uspořádání zabraňuje přímému průchodu zvuku zvenčí. 

Větrací systém jsou ovládány pomocí regulačních jednotek, jejichž primárním úkolem je synchronizovat provoz přístrojů tak, aby pracovali párově, sekundárně poskytují možnost ovládání větrání, například nastavení intenzity průtoku vzduchu. Výrobky inVENTer mohou být ovládány buď designově čistým dotykovým regulátorem řady sMove. Nebo digitální verzí MZ-Home umožňující zónové větrání (kdy se může obytný prostor rozdělit na různé sekce, které lze větrat v jiných režimech). K oběma typům regulátorů lze připojit další senzory, ať už se jedná o senzory CO2, VOC plynů, monitorování vzdušné vlhkosti, či umožňují připojení na inteligentní ovládání domů. Na začátku příštího roku bude na trh uveden dlouho očekávaný, revoluční regulátor, umožňující ovládání větracích jednotek a jejich komunikaci pomocí vlastní, nezávislé bezdrátové sítě nebo WLAN. Tento regulátor pojmenovaný Connect umožní bezproblémové větrání celého objektu od sklepů po podkroví. Bude mít možnost připojení řady senzorů a umožní mimo jiné větrání suterénních prostorů na základě rosného bodu.

Základním rozdílem mezi centrálním a decentrálním větracím systémem je absence potrubních rozvodů. Decentrální větrací systémy se osazují přímo do obvodových zdí a lze je použít jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce, u nichž je neocenitelná jejich jednoduchá instalace a nepotřebnost místa pro potrubní rozvody. Nový produkt inVENTer Corner je například konstruovaný tak, že jeho vyústění je umístěno ve špaletě okna a stává se tak téměř neviditelným. Od centrálních systémů se dále liší tím, že nepotřebují tepelné patrony pro dohřev v zimní období. Neznamená to ale, že by v tomto období nefungovali. Funkčnost systému inVENTer byla prokázaná až do teplot -24°C. Tím, že mají pouze malé ventilátory bez přitápění jsou naopak efektivnější na spotřebu elektrické energie, která se pohybuje do 3 W. Samozřejmě neplatí někdy uváděné mylné tvrzení, že jsou tyto přístroje nekonkurence schopné vůči centrálním větracím přístrojům, především co se týká účinnosti a výměny vzduchu. Naopak výpočty je dokázáno, že jsou plnohodnotnými větracími systémy, které jsou schopny rovnocenně vyvětrat daný prostor, což dokazuje několik nezávislých studií a certifikátů. Mimo jiné jsou přístroje značky inVENTer zařazeny do dotačního programu Nová zelená úsporám. Decentrální větrací přístroje inVENTer nabízejí uživatelům kompletní a komfortní řešení větrání od sklepa po podkroví. Jejich další nepopíratelnou výhodou je možnost údržby konečným uživatelem, který je schopen provést čištění systému sám, což u potrubních rozvodů není zcela možné a údržbu provádějí specializované firmy. Pokud Vás decentrální větrací systémy oslovili navštivte webové stránky firmy A-INVENT s.r.o. a přesvědčte se o jejich dalších výhodách na www.inventer.cz

Komerční prezentace

Decentrální větrací systémy