Dešťová a odpadní voda

Bez vody se dnes už neobejdeme ani jeden den. Využíváme ji mnoha způsoby a je pro nás samozřejmostí, které si mnohdy ani nevážíme. Poradíme vám, jak s ní lépe hospodařit, jak ji skladovat, čistit nebo znečištěnou likvidovat.

Bez vody se dnes už neobejdeme ani jeden den.

Bez vody se dnes už neobejdeme ani jeden
den.

Jímky pro dešťovku
Představte si, že až 50 % pitné vody využívané při provozu běžné domácnosti je možné nahradit dešťovou vodou z jímky. Investovat do shromažďování dešťovky se proto vyplatí.

  • Využití – dešťová voda obsahuje jen malé množství solí a je prostá chloru, největší využití proto nachází při zalévání zahrady. Díky tomu, že je měkká, se čím dál tím více uplatňuje i při praní a úklidu v domácnosti, protože dobře rozpouští prací a čisticí prostředky. Při jejím použití také není potřeba přidávat k prádlu aviváž, v pračce se usazuje méně vodního kamene a spotřeba pracího přípravku je nižší. Mnoho staveb s využitím dešťové vody už předem počítá a má samostatné rozvody s kohoutky pro dešťovku. Pozor ale, dešťová voda obsahuje i roztoky uhlíku, proto ji nelze rozvádět měděnými nebo ocelovými trubkami (kvůli korozi), ideální jsou plastové. Dešťová voda je také nejvhodnější ke splachování toalet.
  • Nádrž – nejjednodušší varianta pro shromažďování dešťové vody se skládá z tzv. sběrače, který je spojený s okapy, a z nádrže, nejčastěji zakopané v zemi. Pro přechovávání dešťové vody jsou ideální například podzemní jímky z plastového skelného laminátu, které bývají lehké, jednoduché na montáž, odolné a prodávají se v různých objemech.
  • Instalace – nejsnazší je instalovat lehké nádrže se samonosnou konstrukcí, díky níž není nutné při montáži používat beton. Správný výběr objemu zvolené jímky závisí na množství srážek v dané lokalitě, ploše střechy a plánované spotřebě vody. Tato instalace však postačí jen k zavlažování zahrady. Využití dešťové vody v domácnosti vyžaduje navíc montáž vhodného čerpadla (kalového nebo domácí vodárny) napojeného na vodovodní rozvody domu. V úvahu je potřeba vzít i druh střešní krytiny. Dešťová voda je sama o sobě čistá, při stékání po střeše se ale znečišťuje, proto jsou nejvhodnější střechy s keramickou, plechovou nebo betonovou krytinou.

Septiky a žumpy
Vodu je po použití nutné dostatečně vyčistit. Tam, kde není zavedena kanalizace, která by odpadní vodu odvedla do komunální čistírny, přicházejí ke slovu septiky. Řešením jsou také domovní čistírny odpadních vod, kterým se však bude věnovat v příštím vydání časopisu. V místě, kde není dostupná kanalizace ani možnost výstavby septiku, se využívá žumpa, jejíž obsah se pravidelně vyváží do místní čistírny.

  • Septiky – jedná se o dvou- nebo tříkomorové nádrže, které mechanickým a biologickým způsobem (pomocí bakteriálních kultur) přečišťují odpad pocházející z rodinných domů. Odpadní voda, která se dostane do septiku, prochází jednotlivými komorami a díky hnilobným procesům a sedimentaci je vyčištěna natolik, že je možné ji pomocí pískového filtru nebo drenáže vypustit do půdy. Septik má nízké provozní náklady, jen dvakrát do roka potřebuje vyvézt usazeniny z první komory. Pro jeho stavbu je potřeba stavební povolení a souhlas příslušného vodoprávního úřadu.
  • Žumpy – představují jednokomorové bezodtokové nádrže, které slouží pouze k hromadění odpadních vod a po naplnění je nezbytné je vyprázdnit pomocí fekálního vozu a odpadní vodu odvézt do lokální čistírny odpadních vod. V těchto nádržích nedochází k žádným čisticím procesům a nevyužívají se zde žádné bakteriální kultury. Jelikož je nutné žumpy alespoň jednou za měsíc vyvézt, jsou drahé na provoz. Ke stavbě žumpy je nutné jen povolení stavebního úřadu.
Bakterie do žump, septiků a ČOV

Bakterie do žump,
septiků a ČOV

Bakterie do žump, septiků a ČOV
Tento mikrobiální přípravek určený k rozkladu organických látek v odpadních jímkách (žumpy, septiky, domovní čistírny odpadních vod) obsahuje přírodní enzymy a bakterie, které zkapalňují odpad a brání vzniku nepříjemných pachů. Jedná se o koncentrát, jehož 100 g postačí k ošetření jímky o objemu 8 m3 (nebo čistírny konstruované pro pět osob). Výsledným produktem po rozložení odpadu je pouze lehce zakalená voda bez zápachu. Při pravidelné aplikaci se snižuje frekvence vyvážení jímky. Přípravek funguje i v zimě!

FOTO: SHUTTERSTOCK

Dešťová a odpadní voda

Dešťová a odpadní voda