Instalace automatické závlahy – Krok za krokem

Jedinou možností, jak dosáhnout perfektního trávníku, je pravidelná zálivka. Pokud však na zalévání nemáte dostatek času, je tu řešení v podobě automatického závlahového systému.

Pravidelná kvalitní závlaha je základem perfektního trávníku.

Automatická závlaha se v dnešní době stává dobře dostupnou i pro běžného zahrádkáře. Výběr toho správného závlahového systému se odvíjí hlavně od vaší náročnosti na výslednou podobu trávníku. Na montáž postačí jen trochu zručnosti a času.

Co je důležité

Ještě než začnete s výkopy, musíte si uvědomit, co všechno ovlivní správnou funkčnost systému. Důležité je zjistit, na které světové straně chcete trávník zalévat. Dále byste neměli opomenout zdroj vody, jeho vydatnost a kvalitu. Musíte si také promyslet umístění ovládací jednotky – existují typy, které mohou být umístěny přímo na zahradě, ale jsou i takové, které venku být nemohou. Rovněž je nutné zvážit, jestli chcete kromě výsadeb a trávníku zavlažovat i rostliny v nádobách nebo ve skleníku.

Zdroj vody

Jediným zdrojem vody pro závlahu nemusí být pouze vodovod. Lze použít vrt, studnu i jímku na dešťovou vodu. Nejlepším řešením je jímka, do které lze svést vodu ze střechy a zpevněných povrchů. Během srážek se naplní dešťovou vodou, která je pro trávník nejvhodnější a zároveň snižuje náklady na závlahu. V době sucha je možné jímku dopouštět z vodovodu nebo vrtu. Pokud však nemáte jinou možnost než vodu z vodovodu, určitě si  nechte od vašeho dodavatele vody nainstalovat podružný vodoměr.

Výkopové práce

Výkopy je nutné vést co nejefektivněji, aby se vodovodní vedení zbytečně neprodlužovalo.

Těsně před tím, než vezmete do ruky rýč, si promyslete, kudy a kam výkopy povedou a kde bude umístěna šachtice na ovládací ventily. Snažte se do jednoho výkopu sdružit co nejvíce hadic. Kopejte tak, aby se do zahrady zasáhlo co nejméně. Výkopy dělejte hluboké asi 30–40 centimetrů a šířku zvolte podle počtu a průměru hadic. Pokud vedete výkopem spolu s hadicemi třeba elektrické vedení, nezapomeňte ho nejprve protáhnout do vhodné kabelové chráničky. Po správném nainstalování trubního vedení výkop pečlivě zasypte. Kolem hadic je nutné sypat jemnou zeminu bez kamenů, aby nedošlo k poškození stěny vedení. Na obsypání lze použít i písek. Po zakrytí trubního vedení již můžete použít i hrubší zem s obsahem kamenů. Zasypání výkopu nepodceňujte, mnohdy je těžké najít, kudy uniká voda.

Montáž systému

Automatický závlahový systém není tak složité namontovat, jak se na první pohled zdá. Zjednodušeně můžete závlahový systém chápat jako stavebnici, v níž se jednotlivé komponenty navzájem propojují. V první řadě je nutné systém rozdělit do jednotlivých okruhů, aby se předešlo situaci, že se postřikovače při menším tlaku vody nevysunou. Nezapomeňte ani na vhodný filtr na vodu, jinak hrozí zanesení systému. Při montáži je nutné si pečlivě zkontrolovat spoje mezi hadicemi, jelikož je v nich voda pod tlakem, a jak se lidově říká, voda si vždy cestu najde. Při instalaci berte v úvahu poměrně výrazné roztahování hadic vlivem tepla. Snažte se proto instalovat trubní vedení časně ráno, kdy teploty nejsou příliš vysoké. V zimě by se hadice zkrátily a hrozilo by jejich vytržení ze spoje. Stejný efekt platí i pro tažení větší délky. V tomto případě i přesto, že závlahový systém instalujete ráno, hadici ve výkopu trochu zvlňte. Při pořízení ovládací jednotky, která vyžaduje elektrické zapojení, se nebojte oslovit zkušeného elektrikáře. Určitě nezapomeňte ze systému na zimu vypustit vodu ještě před prvním mrazem, jinak by došlo k poškození hadic a spojů mezi nimi. Nejjednodušší je vypouštění provádět pomocí vzduchového kompresoru, který zajistí, že systém přežije zimu bez úhony.

Chytrá čidla

Aby nedošlo ke spuštění závlahy za deště, musíte do systému zakomponovat vhodné druhy čidel. Existují jak typy indikující pouze déšť, tak i senzory indikující sluneční záření a jeho intenzitu. Do systému je možné zapojit také čidlo reagující na povětrnostní podmínky. Při výběru vhodného typu senzoru si nechte poradit odborníkem, který zohlední vaše požadavky a podmínky v dané lokalitě.

Hobby a profi systém

Správné rozmístění trysek zaručuje rovnoměrnou distribuci vody.

Při srovnání hobby systému automatické závlahy se systémem na profesionální úrovni vychází první typ levněji a jeho instalace je mnohem jednodušší. Pravdou také ale je, že hobby systém nenabízí takové možnosti jako profesionální. Závlahové profi systémy mají navíc delší životnost a umožňují mnohem rovnoměrnější zálivku, která je pro správné fungování zahrady určující. Na instalaci hobby systému si vystačíte sami, zatímco u profi systému budete muset povolat odbornou firmu, která celou práci odvede za vás. Na trhu existuje ale také řada firem, které jsou schopny systém navrhnout a zajistit potřebné komponenty a vlastní instalaci nechají na vás. Toto řešení není tak nákladné, ale i přesto v případě profi systému vyžaduje velkou míru 2 promyšlenosti.

FOTO: AUTOR A SHUTTERSTOCK

Instalace automatické závlahy – Krok za krokem

Instalace automatické závlahy – Krok za krokem