Jablka jako odměna

Necháváte poslední jablka na stromě pro ptáky, aby se drželi na zahradě a pomáhali s jarním sběrem housenek? Je to správné, ovšem musí jít o plody zdravé, nedotčené moniliózou nebo jinou hnilobou. Odstranit musíte i ty mumifikované. Jablka přilákají na stromy kosy, ale i mlynaříky, modřinky nebo vzácnější brkoslavy či hýly, kteří u nás přezimují.

Jablka jako odměna