Chraňte hnízda

Počátkem jara si zpěvní ptáci budují hnízda a osidlují nabídnuté budky. Obojí je třeba chránit proti kočkám. Někteří výrobci na to myslí konstrukcí vchodu budek, hnízda jsou ale rizikovější. Bezpečné místo pro jejich stavbu nabízejí trnité keře nebo husté živé ploty, kam se zvířata nedostanou. Umisťujete-li je na stromy, instalujte kolem kmene ochrannou manžetu otočenou k zemi, která zabrání kočkám a jiným šelmám šplhat do korun.

Chraňte hnízda