Jak správně hospodařit se sněhem?

Dobře hospodařit s vodou byste měli nejen v horkém létě, ale i v těchto dnech a týdnech. Je vázaná ve sněhu, a pokud se dostane k rostlinám, které ji potřebují, budou z ní mít užitek. A vy zjara nemusíte tolik zalévat – ušetříte tak čas i peníze, pokud jste napojeni na obecní vodovod.

Sníh, pokud ho tedy není přespříliš, je pro zahradu užitečný. Kyprý a čerstvě napadaný působí jako výborný izolant a chrání rostliny, i když teploty klesají hluboko pod bod mrazu. Nikdy jim neublíží. To ovšem platí pouze pro přirozeně napadaný, kde zůstávají zachované vzduchové mezery. Sníh shrnutý z cest nebo naházený na hromady je naopak slehlý a těžký a rostlinám pod ním škodí. Ovšem vodu v něm vázanou, která se uvolní v době tání, lze dobře využít. Podobně jako dešťovka je měkká, neobsahuje rozpuštěné minerální soli a pro rostliny bývá nejlepší. Ale nyní, když mají zastavený svůj růst, ji nevyužijí. Je proto třeba ji navozit tam, kde bude tát co nejpomaleji a v půdě vytvoří zásobu na sezonu. Máte-li pozemek ve svahu, navezte ho do jeho horní části – když začne roztávat, voda poteče dolů a bude mít větší šanci se vsáknout.

 

Jaké rostliny sníh ocení?

Zeleninové záhony – sem můžete sníh shrnout, hrubě zrytá plocha má veliký povrch, a tak zadrží opravdu velké množství vláhy.

Trvalkové záhony – tady by ho nemělo být moc, aby trvalky při dlouhém odtávání neudusil. Více jej unese záhon, který je chráněn položeným chvojím, jež rostliny chrání a vytváří kolem nich vzduchovou kapsu.

Jehličnany – nevíte-li, kam se sněhem, nahrňte ho pod tyto dřeviny. Jejich husté větve nepropustí ke kořenům slabší déšť ani sníh, přitom dostatek vody potřebují.

Živé ploty – sníh ocení hlavně ty mladší čtyř let, které ještě nemají hluboké kořeny.

Ovocné stromy – také k nim můžete odložit sníh z celé zahrady, a to klidně i v předjaří. Nejenže jim dodá potřebnou vláhu, ale také oddaluje nástup kvetení. Ocení to hlavně meruňky a broskvoně na slunných místech, jejich brzké květy mohou zničit pozdní mrazy.

Trávník – není to sice jednoduché, ale z okrasného a intenzivně pěstovaného trávníku sníh odstraňte. Jinak může být přemokřený a může se v něm rozšířit sněžná plíseň. Navíc pokud po něm chodíte, sníh se rychle mění v led, který trávě neprospívá.

 

Ať zahradě neškodíte

Velká vrstva těžkého sněhu láme větve stromů a keřů, proto se z nich musí setřásat. Okrasné dřeviny a traviny pod její tíhou nedrží svůj tvar, proto se musejí svazovat. Škodí však i špatně uklizený sníh, Jestliže ho naházíte na vysokou hromadu, rostliny nebo i trávník pod ním neunesou jeho hmotnost, chybí jim vzduch a kvůli tomu zajdou, i když mnozí majitelé pak nesprávně tvrdí, že jim zmrzly.

Neskladujte ho ani pod svahem či v různých prohlubních. Tající voda nemá kam odtéct a místo se rozbahní. Podobný problém hrozí i kolem cestiček. Jsou-li postavené níž než okolní trávník či záhony, nezůstane voda na nich, kde ji rostliny potřebují, ale bude se hromadit na chodníčcích a rozbahní je.

 

Dagmar Cvrčková

Jak správně hospodařit se sněhem?