Jídelníček pro rostliny

Zní vám náš nadpis zvláštně? Možná, ale jen na první pohled. Chemické prvky, které obsahuje voda, půda i hnojiva skutečně pro rostliny představují pestré menu, na němž závisí jejich zdravotní stav i růst, a tím i váš pěstitelský úspěch.

Kvetoucí rostliny potřebují hodně živin.

Kvetoucí rostliny potřebují hodně živin.

V přírodě a na záhonu
Pěstování rostlin na záhonu se od jejich růstu v přírodě liší. Přírodní rostlinná společenstva se podle stanoviště a obsahu prvků v půdě vytvářejí sama od sebe. Tam, kde určitý prvek není v dostatečném množství, zkrátka nenajdete rostliny, které by jeho deficitem trpěly. Objeví se tam totiž druhy, které prvek nepotřebují nebo jim stačí jeho minimum. Hospodářské rostliny si ale nemohou vybrat, kde budou růst, lidé od nich očekávají užitek, a proto množství prvků v půdě ovlivňují hnojením a udržují na takové úrovni, která by měla užitkovým rostlinám vyhovovat. Pokud tomu tak není, rostliny poskytují malou úrodu nebo se jim nedaří. Není totiž možné, aby se na takovém místě přirozeně uchytilo, vyvinulo a rostlo úspěšnější rostlinné společenstvo.

Velká trojka
Těmi nejdůležitějšími prvky, bez kterých se žádné zelené rostliny neobejdou, jsou dusík, draslík a fosfor. Jejich potřeba se v průběhu sezony mění podle růstové fáze rostlin, odborně se tomu říká dynamika příjmu.

  • Dusík (N) – rostlina jej nejvíce potřebuje ve fázi růstu, tedy v době, kdy jí maximálně přirůstají listy a další nadzemní části, u stromů i letorosty a odnože. Pro některé druhy listové zeleniny je to rozhodující fáze. Dusík by měl být vždy v takové formě, aby ho rostliny mohly podle potřeby bez potíží přijímat. Pro zahrádky je nejvýznamnějším zdrojem dusíku kompost či rozložený hnůj, účinné jsou ale i hnojivé zákvasy, pro pěstování ve velkém pak průmyslová hnojiva ve formě dusičnanů a močoviny.
  • Draslík (K) – je zodpovědný hlavně za tvorbu kořenů. Plocha a hmotnost kořenů jsou pro rostlinu opravdu významné, uvědomte si totiž, že to, co vytváří nad zemí, tvoří i pod zemí. Draslík zásadně ovlivňuje i příjem vody a vyzrávání pletiv, proto je důležitý při podzimním hnojení, kdy pomáhá přípravě kořenů i celých rostlin na zimní klid. Draslík nesmí samozřejmě chybět zejména kořenovinám a okopaninám, jejichž užitková část vzniká pod zemí. Nejčastěji je dodáván ve formě hořké soli, což je chlorid draselný.
  • Fosfor (P) – bez fosforu by rostliny nekvetly a nezakládaly plody a semena. Jeho význam tudíž vzrůstá při přechodu rostliny z vegetativní do generativní fáze, tj. při zakládání květních stvolů a květů. Největší potřebu fosforu mají ovocné stromy, ale třeba i luskoviny, ze zemědělských plodin hlavně obiloviny a olejniny. Fosfor se dodává nejčastěji ve formě superfosfátu či fosforečnanu amonného, na zahradách se často využívá i klasické NPK hnojivo.

Další jídelní chody
Rostliny potřebují ale i další prvky, které ovlivňují především jejich biochemické procesy. Důležitou pozici má hořčík (Mg), bez něhož by neprobíhal základní proces zelených rostlin – fotosyntéza, při níž vznikají z jednoduchých anorganických látek složité látky organické. Dalšími důležitými prvky jsou třeba železo (Fe), síra (S) či vápník (Ca). Bývají součástí komplexních či plných hnojiv, zahrádkáři řeší ale zpravidla až jejich deficit. Často se však stává, že v půdě je daného prvku dost, ale není pro rostliny dostupný kvůli nepříznivé půdní reakci (například známá chloróza broskvoní na zásaditých půdách či hořká pihovitost jablek).

Důležité drobnosti
Pro hospodářské rostliny mají někdy naprosto klíčový význam tzv. mikroprvky. Při jejich nedostatku je úroda ohrožena. Obávané je třeba vyslepnutí srdéček u brukvovitých rostlin při nedostatku molybdenu (Mo) nebo křenčení jablek či odumírání vzrůstných vrcholů u ostatních plodin z nedostatku bóru (B). S tímto jevem se ale setkáte prakticky jen u kulturních rostlin, které daný mikroprvek z půdy odčerpávají ve větším množství.

Zádový postřikovač francouzské výroby CP 15

Zádový postřikovač francouzské výroby
CP 15

Lehký a spolehlivý

Zádový postřikovač francouzské výroby CP 15 má objem nádrže 15 litrů, je lehký a spolehlivý a je možné ho využít i k aplikaci tekutých hnojiv. Tlak je vyvíjen pomocí membrány, a proto má postřikovač mnohem delší životnost a vyšší odolnost i vůči chemikáliím. Tlak může být až tři bary, provedení obslužných prvků je možné zvolit pro praváky i leváky a záběr postřiku je při použití čtyřtryskového rámečku až dva metry. K postřikovači můžete přikoupit další doplňkové příslušenství, jako např. prodloužení na jeden či dva metry, kryt trysky pro bezpečnou lokální aplikaci a další prvky. Postřikovače Cooper Pegler se prodávají na českém trhu již přes 20 let, veškeré náhradní díly jsou skladem a servis je v ČR. Tento postřikovač stojí 2994 Kč. www.akp.cz/eshop

V zahradních centrech najdete i speciální hnojiva

V zahradních centrech najdete
i speciální hnojiva

Speciální hnojiva

V zahradních centrech najdete i speciální hnojiva určená pro jednotlivé druhy rostlin. Často zdůrazňují obsah klíčových mikroprvků, které zajistí perfektní kondici pěstovaných rostlin. Tato hnojiva jsou nezbytná ale jen v případě, když pěstujete vybrané rostliny se speciálními nároky na větší ploše. Pokud je třeba výstavní trávník dominantou a pýchou zahrady, rozhodně je na místě zakoupení hnojiva určeného přímo pro něj. Stejné je to i v případě azalek či konifer. Jednotlivé keříky či stromy ale speciální hnojivo nepotřebují.

FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV FIRMY MOUNTFIELD

Jídelníček pro rostliny

Jídelníček pro rostliny