Kde ubytovat auto

Osobních automobilů u nás stále přibývá, a auto je tak součástí téměř každé domácnosti. Kam ho však zaparkovat?

Menší garáž stačí ohlásit, nesmí být ale podsklepená a vyšší než pět metrů.

Menší garáž stačí
ohlásit, nesmí být ale podsklepená
a vyšší než pět metrů.

Jako první se samozřejmě nabízí parkování na dvorku vedle domu, vaše auto si ale zaslouží patřičnou ochranu a zastřešení. Můžete zvolit jednoduchý přístřešek, bezpečnější však bude garáž. Nejde přitom ani tak o zloděje jako spíš o ochranu před nepříznivým počasím. V garáži navíc můžete skladovat různé autopotřeby, pneumatiky, nářadí apod. Každá garáž by ale měla splňovat určité předpisy a normy.

Stavební povolení
Se stavebním povolením pro garáž počítejte, pokud jde o samostatnou stavbu a její plocha je větší než 25 metrů čtverečních. Menší garáž stačí ohlásit, nesmí být ale podsklepená a vyšší než pět metrů. Je-li však garáž součástí stavby, je zahrnuta v povolení nebo ohlášení celého domu. O stavbě garáže proto přemýšlejte už při projektování bydlení.

Povinné parametry
Při stavbě samostatně stojící garáže nezapomeňte také na dodržení minimálně dvoumetrové vzdálenosti od sousedního pozemku. Podle některých místních vyhlášek by měla mít garáž navíc určitý odstup i od veřejné komunikace, a to nejméně 4,5 metru. Cesta ke garáži musí být vždy dostatečně odvodněná a zpevněná, nejlépe betonová nebo dlážděná, mnohdy postačí jen dva příjezdové pruhy široké 50 centimetrů. Prostor předgaráží by měl mít maximálně 15% sklon.

Velikost garáže

Garáž se podílí na celkové podobě domu, měla by s ním proto ladit jak materiálem, tak barvou.

Garáž se podílí na celkové podobě domu, měla by s ním proto
ladit jak materiálem, tak barvou.

Určitá pravidla platí i pro velikost plánovan garáže – její rozměry jsou stanoven nezbytnou minimální vzdáleností mezi autem a stěnou garáže. Například pro auto o délce do 4,25 metru je nutný boční prostor 0,6 metru na straně řidiče, 0,25 metru na straně spolujezdce a 0,5 metru před a za vozidlem. Světlá výška garáže musí být nejméně o 0,2 metru vyšší než nejvyšší parkované auto, minimálně však 2,1 metru. Jelikož se ale s garáží počítá i jako s malou dílnou či technickým zázemím, zvolte její velikost větší, než je nezbytně nutné. Přinejmenším se vám bude dobře vystupovat z auta. V garáži můžete navíc parkovat i motorku nebo kola. Pokud vlastníte víc aut, pamatujte, že jedna garáž může mít maximálně tři parkovací místa se společným vjezdem.

Povinné větrání
Naprosto nezbytné je pro každou garáž účinné a nepřetržité větrání. Důvodem je jednak přítomnost výfukových plynů a výparů z pohonných hmot, a jednak ochrana před vlhkostí v garáži a korozí auta. Větrání může být přirozené nebo u podzemních garáží nucené. Jelikož musí jít o větrání trvalé, přítomnost uzavíratelných oken ho neřeší. Přirozené větrání proto zajišťují otvory předepsané velikosti v přední a zadní straně garáže, resp. ve vratech, které nejdou uzavřít a jsou chráněny mřížkou.

Garážová vrata

Velikost garáže by měla umožnit pohodlný pohyb kolem auta.

Velikost garáže by měla umožnit
pohodlný pohyb kolem auta.

Výběr garážových vrat závisí na prostoru před nebo uvnitř garáže a vašich požadavcích
na jejich ovládání. Místo před garáží zabírají dvoukřídlová vrata, která mají jednoduchou konstrukci, a jsou tudíž levnější, nelze je však instalovat u garáží pod úrovní terénu.
Cenově příznivá jsou i výklopná vrata, která ale ke svému vyklopení potřebují před garáží rovněž dostatek místa. Prostor uvnitř garáže naopak vyžadují sekční vrata složená z několika částí, které za pomoci pružin zajíždějí ve vodicích kolejnicích pod strop. Z panelů umístěných vedle sebe jsou sestavena i vrata posuvná, která se otevírají do boku podél vnitřní zdi garáže a umožňují tak její částečné otevření. Nejméně místa v garáží zabírají rolovací vrata konstruovaná z hliníkových lamel, které se pomocí bočních vodicích lišt navíjejí do boxu pod stropem. S výjimkou křídlových vrat mohou být všechna ostatní vrata na elektrický pohon i dálkové ovládání. Vybrat si můžete různé úrovně jištění, protipožární odolnosti, zateplení i provedení. Myslete také na to, že garáž, stejně jako zahrada, dotváří okolí domu a měla by s ním materiálově i barevně ladit.

FOTO: THINKSTOCK A SHUTTERSTOCK

Kde ubytovat auto

Kde ubytovat auto