Kontrolujete své stromy?

Suché zdánlivě spálené listy a pokroucené mladé výhony jsou typické pro moniliovou spálu růžovitých, nebezpečnou houbovitou chorobu. Postihuje především višně a další peckoviny, ale najdete ji také u jabloní. Poškozené části můžete vyříznout a strom ošetřit účinným fungicidem. Vaše meruňky může napadnout obaleč meruňkový – škůdce, který vyžírá lýko pod kůrou, a strom pak uschne. Postižení je nevratné, strom se tedy musí porazit. Podobně vypadá takzvaná mrtvice neboli apoplexie, kdy odumírají (typicky meruňkám) celé jednotlivé větve. Jde rovněž o neléčitelné onemocnění, způsobují ho bakterie a houby, které se šíří v cévních svazcích, jenž tak ucpou. A jak poznáte rozdíl mezi oběma problémy? Zatímco při napadení obalečem najdete porůznu na kmeni i silných větvích oranžové piliny v ústí chodbiček, u mrtvice žádné symptomy neuvidíte.

Kontrolujete své stromy?