Krásná krásnoočka

Krásnoočka patří k tradičním záhonovým trvalkám. Vysazují se ve dvou formách – nízké krásnoočko přeslenité (Coreopsis verticillata) tvoří nižší keříky se stříhanými listy. Má drobnější květy, proto nejlépe vypadá několik sazenic pospolu. Vysazuje se na volné plochy a do přírodně laděných zahrad. Naopak krásnoočko velkokvěté (Coreopsia grandiflora) zdobí zlaté a často i plné květy na třicet centimetrů dlouhých stoncích. Jde o pevný keřík, který vynikne i jako solitér.

Krásná krásnoočka