Meteostanice předpoví nejen mráz

Za meteostanice se dnes označuje téměř vše, co ukazuje vnější a vnitřní teplotu, ať je to sofistikované zařízení anebo levný digitální teploměr s displejem a čidlem propojenými drátem. Víte, co dobrá meteostanice opravdu umí?

I ta nejjednodušší domácí meteostanice by měla mít zobrazování venkovní a vnitřní teploty, ale také tlaku vzduchu. Pak je jen na vás, zda si vyberete mezi těmi, které ukazují vnitřní anebo i vnější vlhkost, úhrn srážek, sílu větru…

 

Výběr podle typu

Ačkoli na trhu seženete ještě typy, kde je vnější a vnitřní jednotka propojená kabelem, většina lidí dává přednost těm bezdrátovým. Počasí určují třemi způsoby – na základě měření atmosférického tlaku, údaje přebírají z internetu nebo speciálního systému globálního sledování počasí. Druhá a třetí skupina, kdy k jejich chodu potřebujete internet a wi-fi připojení, má však velkou nevýhodu – údaje přebírají buď z lokálních, nebo globálních meteostanic, které sledují počasí v celé oblasti. Jsou tak méně přesné a asi se z nich nedozvíte, zda nad ránem bude u vás na zahradě mrznout nebo ne. To dokážou meteostanice založené na měření atmosférického tlaku, který měří čidlo nebo barometr. Ze získaných údajů a jejich změny v čase pak dopočítávají další údaje. Díky tomu mohou snadno a rychle vyhodnocovat počasí přímo ve vaší lokalitě. Pokud nevíte, který z typů vybrat, lze si pořídit jejich kombinaci. Takové výrobky vám pak umožní sledovat jak oficiální předpověď počasí, tak i údaje měřené ve vaší lokalitě.

Co všechno ukáže meteostanice?

Teplota – údaj, který vás bude zajímat nejvíce. Meteostanice zobrazují teplotu jak venku, tak i uvnitř domu. Udává se ve stupních Celsia, výjimečně je zde jako druhá přidaná hodnota ve stupních Fahrenheita, popřípadě jako termodynamická teplota v kelvinech
Relativní vlhkost vzduchu – oficiální definice říká, že relativní vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množství par, které by měl za stejných podmínek vzduch při plném nasycení. Zjednodušeně řečeno jde o to, kolik vody je ve vzduchu. Zpravidla se setkáte s hodnotou kolem padesáti procent.
Tlak vzduchu – tato hodnota (její měření má opět svá přesně daná pravidla) se mění úměrně nadmořské výšce, ale třeba i teplotě a vlhkosti vzduchu. Právě změna tlaku často indukuje změnu počasí a díky jeho měření lze vytvořit poměrně přesné předpovědi.
Čas – praktický údaj, který oceníte nejen při předpovědi počasí. U většiny meteostanic je přijímaný z vysílače centrální jednotný čas, který je v dnešní době považován za nejpřesnější. Doplňkem tohoto údaje je informace o datu.

Pokud chcete získat přesnou předpověď počasí, musí meteostanice umět měřit a zpracovávat tyto údaje. Dražší výrobky nabízejí mnoho dalších přidaných funkcí, předpověď ale neovlivní. Pokud vás baví pozorovat změny v počasí, jistě vám jejich sledování přinese radost.

Úhrn srážek – měří se množství vody, které naprší na jednotku plochy.
Rosný bod – udává teplotu, při které je vzduch za daných podmínek nasycen vodní parou a ta se začne srážet ve formě kapiček, tedy kdy padá rosa.
Rychlost a směr větru – měří je otočné čidlo, které zjišťuje, jak rychle vítr fouká a kterým směrem.
Pocitová nebo Wind Chill teplota – některé meteostanice mohou orientačně zobrazovat i tyto dvě teploty. V prvním případě jde o výpočet ovlivnění teploty vlhkostí vzduchu, ve druhém o ovlivnění teploty vlivem větru.
UV záření – měří se množství UV záření dopadajícího na Zemi.
Další funkce – mezi ně patří například východ a západ Slunce, fáze Měsíce a podobně.

Co ovlivňuje přesnost

Přesnost získaných předpovědí závisí na tom, jaké informace dostane meteostanice z venkovního bezdrátového čidla. Některé stanice mají možnost použití více senzorů pro měření teploty na několika místech. Jejich počet bývá různý – od tří do pěti, někdy i více. Od vnitřní jednotky mohou být vzdálená ve volném prostoru asi třicet, některé až sto metrů. Je nutné si uvědomit, že dosah signálu zkracují překážky jako zdi, stromy, budovy či kovové konstrukce. Zatímco umístění čidel na jižní stranu podle odborníků nevadí – předpověď se tvoří nikoli podle aktuální teploty, ale hodnoty tlaku, blízkost různých rušících zařízení ano. Vnitřní základna meteostanice by měla být minimálně metr a půl až dva od zdrojů rušení, mezi něž se řadí například televizory, hi-fi věže nebo monitory osobních počítačů. Elektromagnetické zdroje rušení se vyskytují též v bezprostřední vzdálenosti od některých domácích elektrických spotřebičů, jako jsou například mikrovlnné trouby, dálková ovládání topení a podobně. Za zkreslenou předpověď může i blízkost kovových okenních rámů a zárubní dveří. Signály mohou pronikat stěnami i železobetonovými konstrukcemi, avšak všechny tyto překážky snižují dosah přenosu signálů mezi oběma přístroji.

 

Magdaléna Krajmerová, foto Shutterstock

Meteostanice předpoví nejen mráz