Pěstování brambor v trávě

Brambory je možné pěstovat i jinak než zažitým způsobem, a to v posečené trávě. Tato téměř zapomenutá technologie pěstování je hodně stará a hodí se i pro horské oblasti. Určitě stojí za to dostat ji opět do povědomí zahrádkářů.

Při pěstování v trávě jsou sklizené hlízy brambor krásně čisté.

Hlízy brambor lze v posečené trávě bez problémů pěstovat i v nadmořské výšce 1000 metrů. Na horách nejsou žádnou zvláštností ranní mrazíky i na začátku června, brambory se zde proto sázejí mezi 20. až 25. květnem.

Rozkladný proces

Výhodou tohoto pěstování je nulová příprava půdy, posečenou trávu stačí pouze navážet na holou zem a připravovat si tak budoucí řádky pro příští rok. Čerstvě posečená tráva uložená do řádků širokých jeden metr a vysokých 1,2 metru se začne okamžitě zahřívat. Teplota v ní dosahuje 70 až 80 °C, ničí se při ní většina semen plevelů a začíná proces rozkladu. Do příštího jara se tráva tepelně ustálí, slehne a je připravená k sázení. Další obrovskou výhodou je, že odpadají i veškeré práce v průběhu růstu hlíz, v bramborách totiž neroste plevel.

Pěstební záhon

Sadební substrát se i po jednom roce stále mírně zahřívá, což vyhovuje hlízám, které jsou uloženy nad studenou zemí a lépe přirůstají. Vyvýšený záhon je vždy teplejší než půda a chrání sadbu před jarním mrazíkem. Organická hmota se stále rozkládá, uvolňuje živiny a velice nepatrné množství metanu, oxidu uhličitého a uhelnatého. Rozkladný proces, vyšší teplotu a uvolněné plyny nesnášejí hlodavci, zvláště hryzec. Záhonů si zatím nevšímá ani černá zvěř.

Vlastní sázení

Před výsadbou hlíz načechrejte uleželou trávu. Rukou vytvořte důlky asi deset centimetrů hluboké a opatrně do nich vkládejte již mírně naklíčené brambory. Poté je zasypte hrstí loňské trávy. To je vše.

Osvědčený postup

Do jednoho metr širokého řádku ukládejte vedle sebe dvě řady bramborových hlíz „cik cak“ v odstupu 30 centimetrů. Vytváříte tak vlastně rovnostranné trojúhelníky. Po vzejití natě přihrňte novou posečenou trávu na úpatí řádku. Nové trávy nesmí být moc, ale tolik, aby se zahřívala a unikající teplo ochránilo citlivou bramborovou nať od případného nočního mrazíku.

Péče během vegetace

V určitém období růstu se bramborová nať začne rozvalovat ke krajům řádku a obnažuje se střed záhonu. V ten moment je třeba řádně zamulčovat středovou osu záhonu skoro suchou trávou. Hlízy to mají rády, jsou chráněny před ostrým letním sluncem, nezelenají a nově vytvářené hlízy se rozlezou pod tento mulč. V bramborách neroste plevel, ale mezi řádky brambor se podle potřeby seče tráva, která se hned přihrnuje k jejich úpatí.

Čistá sklizeň

V horských podmínkách se sklízí kolem 15. září, kdy ranní mrazík sežehne nať. Záhony zbavte natě a poté opatrně již hodně rozloženou trávu rozhrnujte. Těsně pod jejím povrchem nejdete krásné a čisté hlízy brambor.

Nemoci a škůdci

Při uvedeném způsobu pěstování brambor nebývají problémy s plísní bramborovou a je výrazně omezeno i poškození hlíz hlodavci. Autor článku loni na 150 kg brambor „sklidil“ pouze 104 kusy mandelinek, což je množství, které porost rozhodně nezlikviduje a lze ho tolerovat.

Skladování

Sklizené hlízy nechte jedno odpoledne prosušit a poté je podle velikosti roztřiďte k uskladnění.

Posklizňové práce

Po vyjmutí hlíz je na záhonu vše trošku rozcuchané a neučesané. Veškerou zbylou organickou hmotu využijte do nově zakládaných záhonů. Přidejte k ní 20 % písku a máte připravený substrát na další vegetační období pro veškerou zeleninu, a to bez použití půdy.

Loňská posečená tráva připravená k osázení.

1. Loňská posečená tráva připravená k osázení

Bramborové hlízy v sadebním sponu.

2. Bramborové hlízy v sadebním sponu

Vlastní sázení mírně naklíčených brambor.

3. Vlastní sázení mírně naklíčených brambor

Do loňské trávy je možné přidat i spadané listí.

4. Do loňské trávy je možné přidat i spadané listí.

Záhony brambor a v pozadí šumavská hora Bobík.

5. Záhony brambor a v pozadí šumavská hora Bobík

Po proschnutí brambor bude následovat jejich třídění podle velikosti.

6. Po proschnutí brambor bude následovat jejich třídění podle velikosti.

Posklizňový úklid a zakládání nového travního záhonu.

7. Posklizňový úklid a zakládání nového travního záhonu

Hotový záhon připravený k přezimování.

8. Hotový záhon připravený k přezimování

Navážení písku do nového travního záhonu.

9. Navážení písku do nového travního záhonu

REALIZACE A FOTO: ZDENĚK LIBERDA

Pěstování brambor v trávě

Pěstování brambor v trávě