Podbrdsko s provensálskými prvky

Původně vypadal mírně svažitý travnatý pozemek u rodinného domu jinak než na fotografiích. Majitelé však měli o své budoucí zahradě jasnou představu a jejich zadání proto znělo: bujná zahrada kvetoucí od jara do podzimu.

Při pohledu ze zahrady k domu jsou dobře vidět terasy zpevněné pískovcovými kameny.

Tímto úkolem pověřili Ing. Martinu Forejtovou z ateliéru zahradní a krajinářské architektury a05. „Ze všeho nejdříve jsem navrhla vytvořit na svažitém terénu terasy zpevněné zídkami z pískovcových kamenů. Terasy jsou lépe přístupné než původní prudký svah, a to jak dospělým, tak i malým dětem,“ říká autorka projektu. „Hlavní důraz jsem kladla na trvalky v modrožluté kombinaci (krásnoočko, kontryhel, ostrožka, levandule). Jsou to totiž oblíbené barvy obou manželů.“

Přednosti trvalek

Jaké jsou výhody trvalek? Mimo jiné kvetou už během prvního roku po výsadbě. Kromě nich doplnila architektka zahradu keři a dřevinami, například svitelem, vrbami, málo vzrůstnými borovicemi, červenolistou okrasnou třešní a škumpou. Volila dřeviny s různě zbarveným listím a texturou, aby nepůsobily jako jednolitá zelená hmota. Respektovala přání investorů, aby, až časem vyrostou stromy, neclonily výhled z terasy na brdské lesy a keře aby současně odstínily sousedy.

Voda a dětské hrátky

Do zahrady se vchází dřevěnými vrátky. Vstup lemují rostliny v keramických květináčích.

Těsně u největší pobytové terasy, která se táhne podél jižní části domu, je malé okrasné jezírko s cirkulací vody. Voda vytéká z kamene a stéká krátkou kaskádou zpět do jezírka. Jezírko tak přitahuje pozornost nejen pohledem na vodní hladinu a ryby, ale také příjemným zvukem. Architektka navrhla na přání rodičů i několik zatravněných ploch (místo původně uvažovaného pískoviště), aby si děti měly kde hrát. Zde jsou umístěny houpačky, trampolína i plácek na hru s míčem.

Bohaté členění

Zahrada není příliš rozlehlá, podle množství čtverečních metrů spíš malá, ale díky bohatému členění do různých zákoutí nabízí různá využití. Kromě velkého posezení na terase poskytuje i několik dalších klidových míst s lavičkami stíněnými stromy a keři.

Po sedmi letech

Zahrada vyrostla do podoby, kterou zachytil fotograf, během sedmi let. Dnes je zeleň ještě o něco bujnější, což je zásluha především prvotní odborné přípravy půdy a dobré následné péče. Tomu, že hodně připomíná zahrady charakteristické pro jižní Francii, vděčí paní domu, která má silné estetické cítění a zároveň smysl pro umírněnost. Rozmístila po zahradě keramické figurky, plechové konvičky, ptačí budky a krmítka, která jí spolu s omšelými lavičkami dodávají kýžené ozvláštnění a jedinečnost.

Základní technické údaje

  • Autor projektu: Ing. Martina Forejtová, ateliér a05
  • Výměra: 630 m2
  • Úpravy: modelace terénu do teras zpevněných pískovcovými zídkami
  • Závlaha: Rain Bird
  • Ostatní: okrasné jezírko, dětské houpačky, trampolína

FOTO: PETR HEJNA

Podbrdsko s provensálskými prvky

Podbrdsko s provensálskými prvky