Potěšení pro všechny

Každá zahrada má několik tváří, ale ne každý je všechny registruje. Někdo vidí jen půvabná zákoutí, poučenější se trochu děsí představy, kolik času a práce stojí péče o tak terénně různorodý, botanicky rozličný a rozlehlý „prales“.

Z několika odpočinkových zón rozmístěných po celé zahradě je největší stíněná terasa u domu.

Má-li se zahrada povést, je potřeba, aby měl majitel jasno, jakou zahradu vlastně chce a co od ní očekává. Nejhorší je měnit zadání při každém setkání se zahradním architektem, protože když se projekt stále mění, nejenže ubíhá čas, ale tvůrce nemá jistotu, co se od něho vlastně očekává. Proto je tak důležitá harmonická spolupráce obou stran. A to byl i tento případ. Úvodem stojí za zmínku, že když se majitelé do nového domu se zahradou (obojí bylo vytvořené od developera tzv. na klíč) nastěhovali, vypadala zahrada úplně jinak. Byla to nezajímavá zatravněná plocha a jediné rozptýlení reprezentoval modrý plastový bazén.

Základ: příprava půdy

Čím to je, že všechno na této zahradě tak bují? Při pohledu na vysoké stromy, plodící třešeň, rákosem a vodními rostlinami zarostlé jezírko se nechce věřit, že její dnešní podoba vznikla před necelými deseti lety. „Základem každé pěkné zahrady je příprava půdy,“ vysvětluje Ing. Martina Forejtová z ateliéru a05. „Tu zvládne profesionál. Bez znalostí zahradnického oboru, zkušeností s prací s půdou a v neposlední řadě bez potřebné mechanizace to prostě nejde. Pozemek budoucí zahrady se musí po stavbě domu řádně vyčistit a odplevelit. Povrch se rozruší do hloubky 15–20 centimetrů a urovná. Půda musí být dobře propustná, případně je nutné udělat drenáže. Provedou se terénní modelace, naveze se kvalitní substrát a povrch se dokonale srovná. To všechno by se svépomocí zvládlo těžko.“

Zahrada pro šest

Vzdálenější "odpočívadlo" s pergolou, posezením a hamakou je určené pro ty, kdo mají rádi klid.

Manželský pár si přál přírodní zahradu s jezírkem, v němž se jejich čtyři děti budou v létě koupat a v zimě na něm bruslit. Pro tolik potomků se už vyplatí vybudovat domácí hřiště, kde je pro ty menší pískoviště, pro ty větší houpačka a pro nejstarší trampolína. Dospělí si zaslouží jak posezení před domem, tak čtenářské a opalovací molo nad jezírkem a kout pro gril dál od domu, aby k němu vítr nezanášel kouř a pachy z grilování.

Pro okrasu i užitek

„Zahradu jsem od začátku projektovala jako vícefunkční,“ popisuje Ing. Forejtová. „Je zároveň okrasná i užitná (paní domu si přála záhon pro bylinky a trochu zeleniny a místo, kde by venku mohla sušit prádlo). Nezapomnělo se ani na sportovní vyžití dětí a dospělých. Byla to příjemná spolupráce, která neskončila odchodem posledního zahradníka. Klienti si přáli autorský dozor. Po dokončení prací jsme se scházeli ještě několik let a dolaďovali detaily. Zahrada jakožto živý organismus není totiž nikdy hotová.“

Od modelace po výsadbu

Současná podoba zahrady je zásluhou zahradní architektky. Zeminu vybagrovanou při budování jezírka použila jinde a přemodelovala tak rovnou zatravněnou plochu do současné podoby. U plotu vytvořila z přebytečné půdy terénní vlnu, která odstínila sousedy a je pod ní skryto technické zázemí k závlaze. Zbylou zeminu využila u altánu, kde vznikla poměrně rozlehlá vyvýšenina osázená trvalkami, která altán cloní od zbytku zahrady. Uvnitř má tak každý příjemný pocit soukromí.

Základní technické údaje

  • Autorka studie a prováděcího projektu: Ing. Martina Forejtová, zakladatelka ateliéru zahradní a krajinářské architektury a05; www.a05.cz
  • Výměra zahrady: cca 2000 m2
  • Trávník: založen výsevem
  • Jezírko: EPDM fólie, rozloha cca 120 m2
  • Závlaha: automatická

FOTO: PETR HEJNA

Potěšení pro všechny

Potěšení pro všechny