Přesazujte trvalky


Většině trvalek v této době začínají růst nové kořeny, což je ta nejlepší doba pro jejich dělení a přesazování. Neplatí to pro druhy kvetoucí na jaře, třeba kamzičníky, srdíčka, pivoňky nebo kokoříky. Po odkvětu ale můžete přemístit nebo rozsadit čeměřice.

Přesazujte trvalky