Půda pro dřeviny v nádobách

Nezapomeňte na dosypání půdy ke dřevinám, pěstovaných na terasách. Ještě před samotnou prací lehce prokypřete původní vrstvu půdy, aby se stará i nová vrstva trochu spojily. Nic nezkažíte zahrasdnickým substrátem nebo listovkou – ta čístešně nahradí i rašelinu, pokud ji právě nemáte. Tu potřebujete pro doplnění k rododendronům, azalkám, ale i dalším kyselimomilným dřevinám, což jsou třeba vilíny, skimie nebo i magnólie.

Půda pro dřeviny v nádobách