Renesanční zahrada Villa Lante

Jen pár kilometrů od obce Bomarzo, kde leží vyhlášená zahrada Parco dei Mostri, se nachází další ze slavných italských zahrad 16. století. Najdete ji v historickém městečku Bagnaia v provincii Viterbo.

Ve středu formální zahrady se nachází vodní prvek představující moře.

Ve středu formální zahrady se nachází vodní prvek představující moře.

Vývoj panství
Historie zahrady se začala psát již začátkem 16. století, kdy dal kardinál Raffaele Riario postavit kolem svého panství zeď. Tím ohraničil 22 hektarů pozemků, včetně loveckého revíru, který je dnes veřejným parkem. Ponechal zde porosty staletých kaštanovníků a dubů a mezi ně umístil četné sochy. Nejvíce se však o zahradu zasloužil kardinál Gambara, díky kterému patří zahrada mezi nejvýznamnější renesanční zahrady Itálie. Nešetřil prostředky a oboru pozvedl na takovou úroveň, že za utracené prostředky mohl být, podle tehdejších kritiků, postaven i klášter. Současný název zahrady pochází ale až ze 17. století, kdy se areál dostal do rukou vévody Ippolita Lante Montefeltra della Rovere z Bomarzo. Jeho rodina vlastnila celé panství po tři století až do roku 1933. Právě na nádheru této zahrady nejspíš reagoval hrabě Orsini, když budoval zahradu Parco dei Mostri, která měla na tuto „zbytečnou“ okázalost upozorňovat svojí „ošklivostí“.

Vodní hrátky

Pegasova fontána je v horní části ohraničená zdí s balustrádou ozdobenou bustami múz.

Pegasova fontána je v horní části
ohraničená zdí s balustrádou
ozdobenou bustami múz.

Zahrada je mimořádná zejména pro svou hru se stojatou, ale hlavně tekoucí vodou. Fontány, kterých zde najdete spoustu, předčí i ty z Tivoli. Hned u vchodu uvidíte jednu z nich – impozantní kašnu se sochou Pegase. Nejvýznamnější částí celého areálu je formální zahrada vytvořená kolem bohatě zdobené fontány Fontana dei Quattro Mori, která hraje rozhodující roli na konci symbolické cesty vody od pramene všemi fontánami postavenými pro Villu Lante. Celý tento vodní prvek má představovat moře, do kterého ústí jako řeka voda ze svahu. Čtyři maurští chlapci v centrální části fontány nesou erb kardinála Montalta, který vlastnil zahradu v letech 1590 až 1623. Balustráda rybářského bazénu pod fontánou je naopak zdobena raky – symboly kardinála Gambary, kterému patřila zahrada v letech 1568 až 1587. V každé ze čtyř částí fontány je umístěna kamenná loďka. Kolem fontány jsou vysázeny zimostrázy, kaliny, vavříny a stálezelené duby stříhané do pravidelných tvarů a obrazců.

V několika patrech

Račí koryto, jehož okraje jsou tvořeny račími ocásky.

Račí koryto, jehož okraje jsou
tvořeny račími ocásky.

Nad tímto nejnižším parterem zahrada stoupá v několika úrovních. Každé patro ve svahu má odlišný charakter a nabízí jiný pohled na dolní formální zahradu. Při procházce proti proudu stéká středem zahrady voda různými vodními prvky a v dolní části stojí na každé straně jako dvojčata dvě vily (Casino Gambara a Casino Montalto). Nejníže je umístěna Fontána obrů. Stékající voda je zde považována za řeku a sochy obrů ztělesňují řeky Arno a Tiberu. Dále voda protéká Kardinálovou tabulí, v níž bylo možné chladit nápoje a ovoce při zahradních slavnostech, a jídlo mohlo k hostům po vodě dokonce připlouvat. Nad touto úrovní se dostanete k Račímu korytu, jehož okraje jsou tvořeny račími ocásky a voda zde živě poskakuje po umělých peřejích z tvarovaných klepítek. Motiv raka je, jak již bylo uvedeno, spojován s kardinálem Gambarou, který ho měl ve svém erbu. Podél Račího koryta vystoupáte na další terasu k osmiúhlé Delfíní fontáně, kterou zdobí šestnáct delfínů uspořádaných v párech v jednotlivých rozích. Odtud se během chvilky dostanete k závěru stoupání a počátku alegorie vodní cesty, k Fontáně potopy (Fontana del Diluvio). Voda zde „pramení“ z umělé rustikálně pojaté jeskyně, jejíž stěny jsou zarostlé mohutnými trsy kapradiny netíku.

Vysazené dřeviny
Villa Lante je zaměřena na vodu v různých podobách a doplňují ji četné sochy, sloupy a kamenné vázy. Množství a sortiment místních dřevin ale není příliš bohatý. Zaujmou především vzrostlé platany východní, kaštanovníky seté, duby, tisy, zimostrázy a barevné hortenzie. V roce 2011 byla Villa Lante vyhlášena nejkrásnější zahradou v Itálii.

Cestovatelské informace

  • Adresa: Via Jacopo Barozzi, 71 loc. Bagnaia – 01100 Viterbo
  • Otevírací doba: od 8.30 do 16.30 až 19.30, podle měsíce. V pondělí je zavřeno.
  • Vstupné: základní 5 €, snížené 2,50 € a každou první neděli v měsíci je vstup zdarma. Pokladna zavírá půl hodiny před uzavřením zahrady.
  • Web: www.sbap-lazio.beniculturali.it

FOTO: AUTORKA

Renesanční zahrada Villa Lante

Renesanční zahrada Villa Lante