Rostlina roku 2018

Rubrika: Tipy

Podle přírodovědného periodika Ekolist se stromem roku stala vrba. V České republice roste dvacet jedna různých druhů. Odborníci si na nich cení schopnost zadržovat v krajině vodu, zpevňovat erozí ohrožené svahy a břehy. Slouží také jako zdroj potravy pro hmyz, hlavně včely – vrby kvetou brzo, kdy je o rostliny stále nouze. Snadno se pěstují, proto se hodí i do okrasných zahrad.

Rostlina roku 2018