Sezona ještě nekončí

Víte, co dělá zahrádkáře zahrádkářem? Není to kupodivu schopnost vypěstovat obří dýni nebo sklidit přepravky ovoce, je to dovednost využít možnosti svojí zahrady na sto procent.

Maximálně využitá plocha záhonů s bohatou úrodou – takový by měl být pohled na zahrádku po většinu pěstitelské sezony.

Maximálně využitá plocha záhonů s bohatou
úrodou – takový by měl být pohled
na zahrádku po většinu pěstitelské sezony.

Jde nejen o využití záhonů, skleníku nebo nádob, ale i všeho, co nám příroda poskytuje vlastně zadarmo. Každého napadne dešťová voda a kompost, ale může jít i o využití rostlinných jích pro ochranu rostlin, vyřezaných prutů a výhonů pro opory k popínavkám, společné pěstování vhodných druhů rostlin, které se vzájemně podporují v růstu, rostlin z vlastního množení a jistě by vás napadly další a další příklady. Trochu stranou stojí i využití času. Zahrada, a to i užitková, má „volno“ jen několik zimních týdnů. Zbytek je třeba využít. Do čeho se pustit v září?

Podzimní výsevy
Správný zahradník ví, že i v září je možné vysévat venku i ve skleníku některé druhy zeleniny. Do skleníku, kde je tepleji, klidně vysejte ještě ředkvičky a salát (jen rané odrůdy s krátkou dobou pěstování). Ven vysévejte špenát a polníček, které na záhonech přezimují do jara. Špenát tak budete moci sklízet poprvé ještě před příchodem mrazů. Dalším druhem, který lze na podzim vysévat a vysazovat, je česnek, ten ale klidně počká až na říjen. Stejně tak výsev mrkve, jejíž semena v nabobtnalém stavu přečkají zimu a na jaře začnou rychle klíčit a růst, může zatím ještě počkat.

Ve stadiu růstu
Některá zelenina se v září nachází v období rychlého růstu. Jde hlavně o sazenice pekingského zelí vyseté v polovině léta. Začínají narůstat také oblíbené bílé i pálivé černé zimní ředkve. Dalším druhem je zimní cibule, která by už měla být vyjednocená nebo přesazená na definitivní místo. U těchto plodin věnujte velkou pozornost jejich zdravotnímu stavu – škůdci a choroby by na mladých rostoucích rostlinách napáchali velké škody. Lehká okopávka a zálivka za suchého počasí je u nich nezbytná.

V plné plodnosti

Na konci léta je v plné plodnosti plodová zelenina, zvláště rajčata pěstovaná na venkovním záhonu ve středních polohách začínají často plodit až v září, podobné je to i s paprikami a lilky. Ochrana rajčat proti plísni bramborové je stále aktuální, zvlášť když průběh počasí (vlhko, teplo) napomáhá jejímu šíření. Poslední postřik by měl být proveden v první zářijové dekádě. U venkovních okurek postřik proti plísni už neprovádějte.

Úroda k uskladnění
V září dozrává největší podíl zeleniny na uskladnění – jsou to zejména košťáloviny a kořenová zelenina. V této době už vlastně nemůžete nijak zásadně ovlivnit úrodu, a to po stránce výživy ani ochrany. Pokud za suchého podzimu zaléváte, dávka vody by měla být přiměřená, aby rychlým růstem nepopraskaly kořeny nebo hlávky.

Jednoduché zásady pro šikovné zahrádkáře
Půda na záhonech je živá a je stvořená k tomu, aby plodila. Pokud zůstane holá, ničí se a její úrodnost se snižuje. Volné plochy se také rychle zaplevelí a záhon se stane semeništěm plevelů pro další jaro. Snažte se proto na záhonech stále něco pěstovat. Vysévejte krátkodobou listovou zeleninu nebo ředkvičky, mějte v zásobě osivo zeleného hnojení a obyčejných letniček s fytosanitárním účinkem (měsíček, aksamitník), v nouzi největší přikryjte půdu mulčem z posečené trávy. Půda tak zůstane kyprá, vlhká a čistá, tzn. bez semen plevelů.

Odpad příroda nezná. Vytvořit dostatečnou zásobu kompostu z vlastního organického odpadu ze zahrady je jednoduché, ekonomické i ekologické. Jediné dvě zásady, které je třeba si osvojit, je důsledně vytřídit nemocné rostliny či plody a nepoužívat velké množství stejného materiálu (například posečené trávy), ale promíchat ho s jiným odpadem nebo ho nechat částečně proschnout.

Sortiment semenářských firem je třeba brát jako inspiraci, ne však jako výzvu. Trápit se s druhy, kterým se ani napodruhé nedaří, je zbytečné. Určitě najdete takové, kterým se na vaší zahradě povede. Možná stačí se spíš než do katalogů podívat sousedům přes plot – tam najdete úspěšný zahrádkářský výběr vycházející z místních podmínek.

Technika by měla práci usnadnit a ulehčit, nikoli brzdit. Kdo nedokáže bez odborného servisu spustit kapkovou závlahu nebo časovač zalévání, pro toho je podobná vymoženost navzdory výhodné nabídce zbytečnou investicí. Jednoduché metody fungují stejně dobře, jenom stojí o trochu více práce nebo domluvy. V současnosti slouží zahrady spíš k potěšení než jako zdroj potravin pro celou rodinu, tlak na efektivitu a rychlost práce není proto prioritou.

FOTO: PROFIMEDIA.CZ

Sezona ještě nekončí