Správné zalévání jahodníků


O množství sklizených jahod rozhoduje nejen počasí, ale i dostatek živin a vody. Víte kdy a jak správně zalévat? Pokud je v hloubce asi dva centimetry pod povrchem sucho. Nepoužívejte kropítko a nelijte vodu na listy nebo do trsů, ale mezi jednotlivé rostliny. Péči si zjednodušíte při pěstování na hrůbcích – plody jsou více na slunci, za deštivého počasí kořeny nestojí ve vodě a rostliny nepodehnívají.

Správné zalévání jahodníků