Svazenka pro včely

Máte-li někde kousek volné plochy, vysejte sem svazenku. Je to nejen výborná rostlina pro zelené hnojení, ale také potrava pro včely a další hmyz. Kvete několik týdnů, podobně jako řada dalších letniček i trvalek. Vysévá se na široko nebo do mělkých řádků vzdálených asi 30 centimetrů od sebe, zarýt ji můžete kdykoli během podzimu.

Svazenka pro včely