Vodou z čističky můžete i zalévat

Nejen chalupy na samotě nebo chaty v zahrádkářských koloniích majitelé napojují na vlastní čističky odpadních vod. Někteří vlastníci nemovitostí to dělají záměrně, neboť jde o ekologický způsob nakládání s vodou, a navíc se pořizovací náklady po několika letech provozu zaplatí.

Kromě toho, že majitelé nemusejí platit stočné, hlavně zahrádkáři ocení to, že přečištěnou vodu lze používat k zalévání okrasných zahrad či trávníků. Ovšem je třeba si správně vybrat. A tady neplatí, že zařízení, s nímž jsou spokojeni známí, bude vyhovovat i vám. Čističku je třeba navrhnout individuálně.

Dům, nebo chata?
První rozdíl je v tom, zda čističku odpadních vod pořizujete k rodinnému domku a její provoz bude víceméně pravidelný a stále stejný anebo ji chcete k chatě či chalupě, kde ji používáte nárazově o víkendech a během dovolených. Dobu vaší nepřítomnosti pak musejí přečkat bez újmy na funkčnosti, HYPERLINK “http://hellstein.cz/hlavni-vyhody-cisticky-odpadnich-vod-stmh”což dokážou zařízení vybavená t HYPERLINK “http://hellstein.cz/hlavni-vyhody-cisticky-odpadnich-vod-stmh”akzvanou HYPERLINK “http://hellstein.cz/hlavni-vyhody-cisticky-odpadnich-vod-stmh”akumulační usazovací nádrží. V době, kdy do čističky nepřitéká voda z domácnosti, se trocha směsi z čisticí nádrže přečerpává zpět do akumulační a pak se zase vrací, čímž se udržuje zařízení v chodu a bakterie při životě. Běžné, průtokově fungující čističky odpadních vod se zajištěným koloběhem živin se u objektů s nárazovým zatížením nebo rekreačních objektů nehodí.

Dalším základním ukazatelem je počet členů domácnosti. Nejmenší zařízení je určené pro rodinné domky a má kapacitu pro čtyřčlennou rodinu s tím, že se počítá ještě s jednou až dvěma osobami navíc, aby byla určitá rezerva pro občasné návštěvy.

Odborník by vám měl poradit i s umístěním otvoru pro vtok odpadní vody. Některé modely ho mají pouze deset či dvacet centimetrů pod povrchem země, což je špatně. V takové hloubce nikdo odpad z domu nepovede, protože by v zimě zamrzl. Pak je třeba se do potřebné hloubky dostat pomocí nástavců, což je vždy komplikovanější než si rovnou pořídit jímku, kde tento otvor bude správně umístěný. Setkat se můžete i s variabilními typy, kde je vše na jeho osazení připravené a otvor se řeší až na místě podle konkrétních podmínek.

Jak čističky fungují?
Ačkoli je nabízí spousta firem a výrobců, princip takzvaných biologických čističek je stejný: základem je nádrž rozdělená do několika komor, do které přitéká voda z domácnosti. Chybět zde nesmějí speciální bakterie, které se odpady živí a při tom je rozkládají na látky pro přírodu neškodné. Ty se ukládají v kalojemu, ten se musí pravidelně odsávat a buď nechat vyvážet, nebo lze jeho obsah použít jako hnojivo na zahradě. Kromě kalu pak ze zařízení vytéká přečištěná voda, která by měla být bez zápachu a znečištění a k nerozeznání od té užitkové. Můžete ji proto používat třeba k zavlažování zahrady. Anebo ji nechat vsáknout do půdy či odvést do blízkého toku, což je ale v době, kdy vysychají studny a z veřejných vodovodů se nesmí zalévat, škoda.

Protože bakterie potřebují k životu nejen potravu, ale i kyslík, nezbytnou součástí všech zařízení je takzvané dmychadlo, které směs v čisticí nádrži trvale provzdušňuje. Pozor také, abyste je nezničili používáním chemikálií v domácnosti. Standardní množství čisticích a pracích prostředků jim neublíží, ovšem výrobky na bázi chloru, tedy například velké množství sava, už ano.

Bezúdržbová čistička
Na domě napojeném na veřejnou kanalizaci mnozí oceňují, že se nemusejí o nic starat. Téměř bezúdržbová však může být i domácí čistírna. Je třeba zvolit třístupňový systém. Ten se vždy skládá z předřazené nádrže patřičného objemu, v níž dochází k čištění bez přístupu vzduchu, dále k rozředění a vypaření dezinfekčních prostředků, a zejména se tu zachycují biologicky nerozložitelné látky, jako jsou malé plasty, písek a podobně. S těmito látkami by provozovatel nikdy neměl přijít do kontaktu. Tuto jímku pak podle potřeby a její velikosti postačí jednou za rok až pět let pouze vyvézt do větší čistírny. Ani naplněnost kalové nádrže však není nutné hlídat, neboť si můžete přikoupit řídicí jednotku, která to udělá za vás. Někteří výrobci dokonce nabízejí možnost připojení této jednotky k GSM jednotce, která informace o eventuální poruše zašle majiteli na mobil ve formě SMS zprávy.
Posledním stupněm třístupňových zařízení je klasické provzdušňování, které navíc může doplňovat ještě otáčivý pevný nosič biomasy, díky kterému je zajištěna dlouhá životnost čisticích mikroorganismů a tím také stabilita celého systému.


Tip redakce
Na stavbu čističky odpadních vod potřebujete stavebn HYPERLINK “http://hellstein.cz/ke-stazeni”í povolení a také povolení vodohospodářské správy. Nechce-li se vám shánět tato povolení, objednejte si na stavbu firmu, která nabízí nejen projektovou dokumentaci, realizaci a servis, ale také zařídí jednání na úřadech.


Jímka, nebo septik?
Jímka neboli žumpa slouží pouze ke shromažďování odpadních vod – když se naplní, musíte ji nechat pravidelně vyvážet. Existují jímky samonosné, které lze pouze zahrnout hlínou a vydrží její tlak, zatímco jiné je nutné obetonovat, čímž se zvyšují náklady na instalaci. Pokud plánujete jímku k domu, kde žije čtyřčlenná rodina, která podle statistik vyprodukuje denně čtyři sta litrů odpadní vody, při objemu žumpy deset kubických metrů vám vyjde, že ji budete muset vyvážet vlastně každý měsíc. Jestliže plánujete jímku u chaty či chalupy, kde trávíte víkendy a letní dovolenou, bude stačit vyvézt ji jen několikrát do roka. A protože ani stavba není příliš drahá, jde o vhodné řešení.

Septik bývá obvykle dvou- nebo tříkomorový a funguje tak, že kaly vtékají do první komory, usazují se na dně a částečně pročištěná voda se přelévá do další a další komory. Nakonec projde filtrací a pak se vypustí do vodoteče, často to bývá trativod nebo místní potok. Obecně se udává, že účinnost podobného organického čištění se pohybuje kolem šedesáti procent, jakmile se použije písková čistírna nebo kořenová čistička, může to být až devadesát procent. Samotný septik je sice třeba pravidelně vyvážet, rozhodně ale ne tak často jako žumpu. Po několika letech se musí vyměnit i písek v čistírně.

 

Magdaléna Krajmerová, foto archiv firmy Hellstein a Shutterstock

Vodou z čističky můžete i zalévat