Vyvýšené záhony se hodí všude

Kvalitní zemina bohatá na organickou hmotu a živiny bývá spíš příjemný bonus u nově budovaných zahrad, nikoli samozřejmost. Někdy se dokonce může stát, že na pozemku kvalitní ornice zcela chybí nebo je jí pouze slabá vrstva. Co pak?

PŘED
Z původně okrasné zahrady zbyla jen sakura a několik zimostrázů. Většina ostatních rostlin během loňského horkého a suchého léta uschla.

Místo kvalitní zeminy mají zvlášť majitelé nově budovaných zahrad na záhonech podorničí, což je špatně. Je to totiž neúrodná vrstva zeminy v krajině uložená pod vrstvou ornice. Rostlinám se v ní kvůli vysokému obsahu jílu, absenci organické hmoty a živin nedaří. Stejný problém řešili majitelé malé zahrady na venkově. Vysadili sem okrasné rostliny, z nichž ale zbyla jen sakura a několik kusů zimostrázu. Zbylé rostliny v loňském horkém a suchém létě odumřely. Také proto, že navezená podornice byla pro jejich pěstování naprosto nevhodná.

Netradiční řešení ve výšce

Odstranit suché květiny a vysadit místo nich nové je sice jednoduché, ale nikoli trvalé řešení. Pokud vrchní vrstvu půdy tvoří nekvalitní navážka, nabízejí se dvě řešení. První znamená odstranit zeminu do hloubky minimálně půl metru a nahradit ji kvalitní ornicí nebo zahradním substrátem. Tuto práci může zjednodušit technika, ovšem ta potřebuje příjezd na zahradu, který zde chyběl. Druhou možností, která se hodí téměř na každý pozemek, tedy i sem, jsou vyvýšené záhony.

Krokusy

Z rostlin na této zahradě zůstane pouze patnáctiletá sakura. Kolem jejího kmene bude zachovaný dostatečně velký volný prostor. Navýšení zeminy dřevině nebude činit problém, záhony se zvednou pouze o čtyřicet centimetrů, což bude novým rostlinám stačit. Z původní výsadby zůstanou zachované ještě stálezelené zimostrázy, mišpule obecná (Mespilus germanica) a keře ptačího zobu (Lugustrum vulgare), které nyní tvoří živý plot. Tyto dřeviny se ovšem přesadí do jiné části zahrady.

Narcisy

Jak na vyvýšené záhony

Vyvýšené záhony tvoří dubové hranoly bez povrchové úpravy. Toto dřevo je tvrdé a časem získá přírodní našedlou patinu, ovšem nesmí přijít do kontaktu se zeminou, a to ani odspodu. Proto bude pod nimi třeba odstranit přibližně pět centimetrů zeminy a místo ní nasypat drenáž, a to ze štěrku frakce 8/16 milimetrů. Samotné hranoly musí být položené na štěrk, nikoli na zeminu. Proto bude třeba pod ně položit silnou geotextilii gramáže alespoň tři sta gramů na metr čtvereční. Tím dosáhnete delší životnosti drenážní vrstvy. Stejně tak je třeba oddělit od substrátu vnitřní hrany, proto sem vložte nopovou fólií.
Nová zemina by měla pro rostliny vytvořit co nejlepší podmínky pro růst a dobře propouštět vodu. Pro snadné sečení trávy kolem záhonu se zde doporučuje vytvořit alespoň pěticentimetrový pruh vysypaný štěrkem, který nejen umožní snadný pohyb kolem a sečení jinak problematických okrajů, ale opět zamezí styku dřeva se zeminou. Aby trávník neprorůstal do štěrkového lože, použijte hliníkové lišty kotvené v úrovni terénu ocelovými hřeby.

modřence

Vřesovce a okrasné trávy

Aby záhon vypadal pěkně a zajímavě celý rok, budou sem vysazené vřesovce pleťové (Erica carnea) ve dvou kultivarech, které jsou nejkrásnější právě během zimy. Kultivar Ruby má tmavě karmínové květy a temně zelené listy, patnácticentimetrový kultivar Rosalie zase zaujme růžovými květy a bronzově-zelenými listy. Před jejich výsadbou je třeba do zeminy zapracovat rašelinu.

Vřesovec pleťový

Mezi rostlinami nebudou chybět solitérní a skupinové kameny z místního lomu, vznikne tak zmenšenina přírodní kvetoucí skály. V zimě budou dobře vypadat okrasné trávy – kavyl péřovitý (Stipa tenuissima) a bezkolenec modrý (Molinia caerulea ´Variegata´) v kultivaru s panašovanými listy. Během března vykvetou koniklece velkokvěté (Pulsatilla grandis) a o měsíc později bergénie srdčité (Bergenia cordifolia). V dubnu je doplní bílé květy šácholanu hvězdovitého (Magnolia stellata) a růžové plné květy původní třešně pilovité spíše známé jako sakura (Prunus serrulata ´Kanzan´). Nechybějí zde ani jarní cibuloviny, které se sázejí do hnízd po pěti až deseti kusech.

Prostor mezi jednotlivými rostlinami vyplní stálezelené půdopokryvné pachysandry (Pachysandra terminalis) a po jednom vysazené zimostrázy vždyzelené (Buxus sempervirens) zachované z původní výsadby. Doplňují je ještě svídy krvavé (Cornus sanguinea ´Midwinter Fire´) na pozadí záhonu. Ten je celý zamulčovaný drtí stejného typu jako velké kameny.

Bergenie

Údržba během roku

Stávající sakura vyžaduje pouze prořez větví, které zahušťují vnitřní strukturu koruny, a to nejlépe v době květu. Stejně tak u šácholanu pouze odstraňujte větve zahušťující korunu. Aby svídy během zimy zaujaly pestrými výhony, je třeba je pravidelně zmlazovat – barevné jsou pouze mladé pruty. Víceleté větve proto během jara odstraňte těsně nad zemí. Ze stálezelených rostlin je třeba tvarovat během léta zimostrázy, a pokud nebudete chtít, aby vřesovce časem přerostly a prořídly, plotovými nůžkami je zkracujte do kompaktního tvaru, jedině tak nebudou výhony časem olysávat. Odumřelou hmotu okrasných trav, konikleců a spodní listy bergénií odstraňte během jara.

V suchém létě je třeba výsadbu zalévat optimálně dešťovou vodou. Na jaře jí dopřejte pomalu rozpustné hnojivo určené pro okrasné rostliny.

Prvky řešeného prostoru a zachované druhy rostlin z původní kompozice
A trávník
B vyvýšený záhon z dubových hranolů
C zimostráz vždyzelený (Buxus sempervirens) – 4 ks
D třešeň pilovitá, sakura (Prunus serrulata ´Kanzan´) – 1 ks

Výsadba rostlin
1 svída krvavá Cornus sanguinea ´Midwinter Fire´ 5 ks
2 šácholan hvězdovitý Magnolia stellata 1 ks
3 vřesovec pleťový Erica carnea ´Ruby´ 8 ks
4 vřesovec pleťový Erica carnea ´Rosalie´ 7 ks
5 bezkolenec modrý Molinia caerulea ´Variegata´ 6 ks
6 bergénie srdčitá Bergenia cordifolia 3 ks
7 pachysandra Pachysandra terminalis 6 ks
8 kavyl péřovitý Stipa tenuissima 6 ks
9 koniklec velkokvětý Pulsatilla grandis 12 ks

Pro zvýšení efektu v předjarním a jarním období se doporučuje výsadba cibulovin do hnízd po 5 až 10 ks – šafrány (Crocus) – 30 ks, modřence (Muscari armeniaca) – 30 ks, talovíny (Eranthis hyemalis) – 30 ks, narcisy směs kultivarů (Nasrcissus) – 30 ks


Alternativa řešení

Dobrou dostupnost u vyvýšených záhonů oceníte také při pěstování bylinek a zeleniny. Protože je místo mírně zastíněné korunou sakury, hodí se sem léčivky, které poslouží i jako chutná náhrada listové zeleniny. Patří mezi ně česnek medvědí (Allium ursinum), merlík všedobr (Blitum bonus-henricus) nebo různé druhy petržele (Petroselium). Doplnit je lze českou klasikou, například yzopem lékařským (Hyssopus officinalis), meduňkou lékařskou (Melissa officinalis), libečkem lékařským (Levisticum officinale) či saturejkou horskou (Satureja montana) a dalšími oblíbenými bylinkami.


Nevíte, jak se může na zahradu dostat navážka podorničí? Jednoduše. Při stavbě domu totiž dochází k poměrně velkým přesunům zeminy z pozemku na deponii. Ornice a podorničí se při tom oddělují. Ve stejném pořadí, jak byly odvezeny, by se tyto vrstvy měly na pozemek vrátit. Jenže v praxi se často stává, že se vrstvy zamění. Kvalitní ornice je tak zasypána nekvalitním podorničím.

 

Lucie Peukertová, kresby a foto autorka, Shutterstock

Vyvýšené záhony se hodí všude