Zimní řez hrušní a jabloní – zákrsky, čtvrtkmeny, polokmeny a vysokokmeny

Řez ovocných dřevin se řadí mezi nejdůležitější práce na zahradě a právě nyní nastává čas pro řez jádrovin. Pojďte se s ním tedy seznámit. V lednovém vydání časopisu se zaměříme na tradiční pěstební tvary stromů.

vysokokmeny jsou dnes spíše výhradou soukromých zahrad

vysokokmeny jsou dnes
spíše výhradou soukromých
zahrad

Zatímco zákrsky, čtvrtkmeny a polokmeny najdete i v produkčních sadech, vysokokmeny jsou dnes spíše výhradou soukromých zahrad a starých zapomenutých sadů. Skupina tradičních pěstebních tvarů se hodí spíše na větší zahrady, protože ovocné stromy v těchto tvarech dorůstají často do velkých rozměrů. Výjimku tvoří zákrsky, které jsou ideální i pro malé zahrady. Jednotlivé tvary se liší způsobem řezu i výškou nasazení koruny, která je vlastně předurčuje. V dalším čísle časopisu si představíme řez prostorově nenáročných tvarů, jako jsou vřetena, kordony a špalíry. Většinu těchto tvarů můžete pěstovat i místo plotu nebo přímo u fasády domu.

Termín a technika
Období řezu jádrovin tradičních pěstebních tvarů začíná přibližně v prosinci a končí v dubnu, řiďte se ale spíše průběhem počasí. Teploty by ovšem neměly klesnout příliš nízko pod bod mrazu, větve jsou pak křehké, snadno se lámou a nízké teploty poškozují čerstvou ránu. Aby se v místě řezu vytvořil takzvaný kalus, tj. hojivé pletivo, musíte řez vést na správném místě. Vesměs to bývá v místě rozvětvení, tedy ve větevním kroužku. Toto místo poznáte i podle jasně zvrásněné borky (kůry). Při řezu nesmějí v žádném případě vznikat pahýly větví bez pokračování v podobě dalšího výhonu a zároveň nesmíte zasáhnout do větve nižšího řádu. V obou případech byste vytvořili vstup pro choroby a škůdce, a navíc zamezili tvorbě již zmíněného kalusu, který ránu postupně uzavře.

Charakteristika řezu
Řez jabloní a hrušní se ve většině znaků shoduje. Hrušně na rozdíl od jabloní každý rok vytvářejí velké množství kolmých bujných výhonů, které se z kosterních větví odstřihávají, a navíc je pro ně typický rychlý růst vrcholu, tedy terminálu, který se zachovává pouze u zákrsku a každý rok se zkracuje. Všeobecně lze říci, že hrušně mají ve srovnání s jabloněmi bujnější růst a výraznou apikální dominanci, což znamená, že i po úplném odstranění terminálu mají tendenci ho opakovaně a poměrně rychle obnovovat. Při řezu hrušní je třeba více dbát na zachování plodonosných větévek, tedy brachyblastů, které musíte respektovat a v případě jejich nadměrného růstu i redukovat. U jabloní berte v úvahu místo násady plodů. Některé odrůdy totiž plodí na koncích větví a jiné zase na plodonosných větévkách, podobně jako hrušně. V současné době je většina dostupných ovocných stromků již roubována na podnož. Ta však může při hlubší výsadbě, tj. v případě zakrytí místa roubování substrátem, obrůstat výhony, které je nutné v zimě odstranit.

Zákrsek

Zákrsek

ZákrskyZákrsky jsou typické svým nízkým zavětvením, které bývá asi 90 centimetrů od země. Zákrsky se perfektně hodí do malých zahrad, jejich celková výška se obvykle pohybuje okolo dvou metrů. Tento pěstební tvar se hodí pro hrušně a spíše pro jabloně plodící na plodonosných větévkách. Při řezu dbejte na zachování kuželovitého tvaru koruny a zapěstování kosterních větví. Koruna by měla být volná a propustná pro vzduch a světlo. Nejdříve odstraňte všechny poškozené, křížící se větve a také výhony, které nadměrně zahušťují korunu. Vrchol každý rok zkracujte asi na pět pupenů. Postranní větve každý rok zkraťte na spodní pátý až šestý pupen. Nadměrné množství brachyblastů redukujte, aby nedošlo ke zbytečnému zeslabení dřeviny násadou plodů.

Čtvrtkmen

Čtvrtkmen

ČtvrtkmenyTyto stromy s korunou nasazenou asi 100 až 120 centimetrů nad zemí mají typickou otevřenou korunu s redukovaným terminálem. Při řezu dbejte hlavně na otevřenou strukturu koruny, ze které odstraňte všechny nadbytečné, poškozené a křížící se výhony. U jabloní plodících na plodonosných větévkách a u hrušní zkracujte nové výhony asi na šest pupenů a zároveň zmlazujte starší kosterní větve. U odrůd plodících na koncích větví zkracujte pouze nové výhony, kosterní větve již nemusíte hlídat. Odstraňujte výhony vyrůstající poblíž redukovaného terminálu a větve vyrůstající pod spodní větví, stejně tak i výhony rostoucí z podnože.

polokmen a vysokokmen

polokmen a vysokokmen

Polokmeny a vysokokmenyŘez těchto tvarů je prakticky shodný, liší se pouze výška nasazení koruny, která je u polokmenu 130 až 160 centimetrů a vysokokmenu vyšší než 180 centimetrů. Koruna je otevřená podobně jako u čtvrtkmenu. Odstraňujte všechny nové výhony, které zahušťují korunu a výhony napadené chorobami či škůdci. Jabloním plodícím na plodonosných větévkách a hrušním každý rok zredukujte brachyblasty a zkraťte nové výhony asi na pět až šest pupenů. U hrušní odstraňte všechny kolmé a příliš bujně rostoucí výhony. Jabloně plodící na koncích větví nemusíte skoro vůbec prořezávat. Starší větévky vyřežte k novým mladým výhonům.

Vhodné nářadí
U mladých stromů a při řezu slabších koncových větví využijete především ruční zahradnické nůžky. Pokud řežete větší množství stromů, jsou ideální nůžky s otočnou rukojetí, které šetří vaše zápěstí. S méně dostupnými silnějšími větvemi si dobře poradí pákové nůžky nebo malé pilky. Při koupi pilky si dejte pozor na typ listu, rozlišují se totiž na listy určené k řezu suchého dřeva a čerstvého materiálu. Motorové pily se hodí pouze na řez silných kosterních větví při redukci koruny. Nářadí by mělo být po každém řezu řádně vyčištěno a nabroušeno. Tupé nůžky větve drtí, zatrhávají kůru a snižují tak kvalitu rány, která se pomalu hojí.

FOTO: SHUTTERSTOCK

KRESBY: AUTORKA

Zimní řez hrušní a jabloní – zákrsky, čtvrtkmeny, polokmeny a vysokokmeny

Zimní řez hrušní a jabloní – zákrsky, čtvrtkmeny, polokmeny a vysokokmeny