Zkontrolujte dřeviny

Rubrika: Tipy

Dřeviny po zimě alespoň zběžně prohlédněte. Zkraťte polámané větve nebo je zařízněte až u kmene. Také odstraňte úvazky, které měly chránit jehličnany před rozlomením. Stromy a keře by si sice časem pomohly i samy a poškozená místa by nahradily nové přírůstky, zásahem ale urychlíte obnovu jejich pěkného vzhledu.

Více informací se nachází v březnovém vydání z roku 2017.

Zkontrolujte dřeviny