Aby zahrada fungovala… Mulčování výsadby

Mnoho zahrádkářů si mulčování výsadeb spojuje pouze se snahou omezit růst a vývoj plevelů. Důvodů, proč byste měli používání mulče zařadit mezi své osvědčené postupy, je ovšem více.

Mnoho zahrádkářů si mulčování výsadeb spojuje pouze se snahou omezit růst a vývoj plevelů.

Mnoho zahrádkářů si
mulčování výsadeb spojuje
pouze se snahou omezit růst
a vývoj plevelů.

Materiály používané k pokrytí povrchu půdy působí pozitivně na půdní život, ovlivňují výměnu plynů a vody, omezují větrnou a vodní erozi a v okrasné zahradě mají i estetickou funkci. Rostliny v mulčovaném záhonu jsou navíc v zimě chráněny před tuhými mrazy. Mulč uplatníte nejen v klasické, ale také na střešní zahradě nebo v interiéru u pokojových rostlin. Zahrádkáře často zajímá, jaký druh mulče je nejlepší. Odpověď na tuto otázku ovšem není zcela jednoznačná. V první řadě je nutné si rozmyslet, zda využijete organický nebo anorganický materiál. První uvedený typ mulče je rostlinným produktem a nejčastěji jde o borku, slámu, dřevitou štěpku, kompost, posečenou trávu nebo třeba listí. Mulčovat můžete i vytrhaným plevelem, který položíte na povrch půdy tak, aby nemohl znovu zakořenit. Druhá kategorie mulčů bývá někdy označována jako minerální hmota. Patří do ní především různé typy kamenné drtě, štěrk, kačírek, keramzit a láva. Oblíbené jsou také tkané či netkané textilie a v permakulturních zahradách se často používají také krabicové kartony volně položené na půdu. Pokud vás čeká výběr vhodného mulče, berte v úvahu styl vaší zahrady. Zatímco v asijského zahradě najde uplatnění hlavně štěrk nebo kamenná drť, v tradiční okrasné hraje důležitou roli borka z jehličnatých stromů. Do přírodní zahrady volte pouze přirozené materiály, jako je sláma, štěpka, jemně nadrcená tráva nebo listí spadané ze stromů. Seno se k mulčování nehodí, protože obsahuje mnoho semen dvouděložných rostlin.

Nechcete příliš často plít a zalévat? Použijte mulč.

Nechcete příliš často plít a zalévat? Použijte mulč.

Hlavní důvody mulčování
Jak jsme již uvedli, mulč omezuje klíčení nechtěného plevele a v zimě ochraňuje půdu a kořeny v ní před vymrzáním, což má vliv i na půdní organismy. Mulč také redukuje nadměrný výpar vody z půdy, čímž snižuje potřebu dodatečné zálivky, a navíc půdu ochlazuje. V ochlazování jednoznačně vedou minerální mulče před těmi organickými, které jsou poměrně výhřevné, což je důležité třeba v zimě nebo brzy na jaře. Na svažitém pozemku je možné mulčovací materiál použít i jako účinný protierozní prostředek, který svah ochrání před větrem i deštěm. Pokud patříte mezi zahrádkáře, které nezajímá pouze výnos, ale víte, že veškerý úspěch na zahradě spočívá ve zdravé půdě, jistě vás bude zajímat i uplatnění organického mulče jako aktivátoru půdního života. Mulče organického původu se totiž postupem času pozvolna rozkládají a představují hostinu pro půdní mikroorganismy, které se o tento proces starají. Při rozkladu dochází k uvolňování živin přijatelných pro rostliny, a proto na zeleninové zahradě povolejte na pomoc slámu, štěpku nebo trávu.

Vhodný termín
Výsadby mulčujte vždy ihned po výsadbě rostlin – značně tím omezíte zálivku a rychlý start plevelů. Ty totiž bývají díky rychlému klíčení i růstu oproti kulturním rostlinám většinou o krok napřed, a navíc jsou úspěšné i v konkurenčním boji o světlo, vodu a živiny. Mulčovat můžete ale prakticky během celého roku. Vrstvu mulče průběžně kontrolujte a doplňujte. Každý typ mulče se chová trochu jinak. Minerální drť je sice stabilní, ale část drtě se spojí s vrchní vrstvou půdy nebo se při údržbě postupně odstraní. Mulčovací kůru dodávejte přibližně po dvou až třech letech. Slámu a štěpku přidávejte každý rok. Asi nejméně stabilním materiálem je jemně drcená posečená tráva, kterou doplňujte během celé sezony.

Jak na to
Aplikace mulče není nic složitého. Na větších plochách vám pomohou hrábě. Během rozhrnování mulče kontrolujte sílu vrstvy, která by měla být vyšší než pět centimetrů. Komplikace mohou nastat na svahu, ze kterého se mulč postupně sesouvá. Zde je nutné nejprve svah stabilizovat. Na mírném svahu k tomu dobře poslouží rozprostřená kokosová rohož. Její hrubá struktura, drsný povrch a různě velká oka mulčovací materiály dobře podrží. Přesto je dobré takové svahy hustě osázet dřevinami, které půdu stabilizují trvale. Svahy o větším sklonu ještě před položením kokosové rohože zahaťujte, tedy zafixujte podélně postavenými prvky. Ve svažitém terénu zvažte použití minerálních materiálů. Na menší svahy se určitě lépe hodí ostrohranný štěrk než kačírek, který se snadno sesune.

Výhody a nevýhody
Organický mulčAnorganický mulč
Výhody:

 • uplatnění různých materiálů
  podle zahradního stylu
 • možnost využití zahradního
  odpadu – listí, štěpka,  posečená tráva
 • obohacení půdy o organickou hmotu
 • aktivace půdních mikroorganismů
 • dobrá propustnost mulče pro
  vzduch a vodu
 • ekologická nezávadnost
 • vyrovnávání teplot – v zimě
  půdu chrání před mrazem,
  v létě ji ochlazuje
Výhody

 • pěkný vzhled
 • uplatnění ve specifických zahradách (asijská, městská,  prérijní), ale i v nádobách
 • menší nutnost doplňování
 • větší stabilita materiálu
 • většina mulčů se nepodílí na změně pH půdy
 • výrazné ochlazování půdy během horkých dnů
 • nevhodné stanoviště pro  přezimování škůdců, třeba slimáků
Nevýhody

 • okyselení půdy, hlavně v  případě mulčovací borky
 • nutnost častějšího  doplňování mulče
 • vhodné stanoviště pro přezimování škůdců,  například slimáků
Nevýhody

 • vysoká hmotnost
 • část materiálu se promíchá se svrchní vrstvou půdy
 • komplikace při promíchání mulče s půdou
 • riziko zaplevelení, horší  vzhled

FOTO:  AUTORKA A SHUTTERSTOCK

KRESBA: AUTORKA

Aby zahrada fungovala… Mulčování výsadby

Aby zahrada fungovala… Mulčování výsadby