Aby zahrada fungovala… Péče o trvalky, letničky a dvouletky

Stavebními prvky každé zahrady jsou bezpochyby dřeviny, které nás těší mnoho dlouhých let. Neméně důležitou roli hrají ovšem také květiny, které zastávají funkci estetickou, architektonickou a v neposlední řadě také ekologickou. Abyste si ušetřili mnoho práce s následnou péčí o tyto barevné krásky, vybírejte je podle místa, kam je plánujete vysadit. Jedině tak se totiž rozvinou do plné krásy.

Stavebními prvky každé zahrady jsou bezpochyby dřeviny, které nás těší mnoho dlouhých let.

Stavebními prvky každé zahrady jsou bezpochyby dřeviny,
které nás těší mnoho dlouhých let.

Trvalky, letničky a dvouletky tvoří skupinu rostlin, které se hodí stejně dobře do přírodní či ryze okrasné zahrady i na záhony ve veřejně přístupném parku. Na trhu najdete také bohatý sortiment druhů vhodných pro výsadbu do volné půdy i do nádob. Ještě před tím, než vyrazíte na nákup sazenic, ale dobře prozkoumejte podmínky na své zahradě. Pokud totiž vyberete rostliny, kterým plně vyhovují stávající podmínky, ušetříte si mnoho peněz, času a starostí do budoucna. Mnohdy je lepší se vzdát svých oblíbených květin než je opakovaně vysazovat do zcela nevyhovujících podmínek, ve kterých budou buď skomírat, nebo brzy odumřou.

Nenáročné bylinky jsou ideální pro časově vytížené zahrádkáře, kteří nemají času nazbyt.

Nenáročné bylinky jsou ideální pro časově vytížené zahrádkáře, kteří nemají času nazbyt.

Náročnost výsadeb
Ačkoli se mezi trvalkami i dalšími skupinami květin vyskytují opravdu nenáročné druhy, s určitou údržbou stejně vždy počítejte. Náročnost péče se odvíjí od vašich požadavků a také od zahradního stylu či zvoleného sortimentu. Nenáročný přístup bude možný v přírodní zahradě, kde si rostliny do jisté míry žijí vlastním životem a vy zasahujete pouze v malém rozsahu, úplně odlišný bude nutný v okrasné zahradě s letničkovými kobercovými záhony a udržovanými trvalkovými výsadbami, ve které jasně převažuje architektonický a estetický záměr. Pokud patříte mezi začátečníky v zahradnickém oboru, nevěšte hlavu. Péče o květiny je určitě jednodušší než například o pravidelně tvarované dřeviny a jisté zákonitosti údržby snadno během několika let sami vysledujete.

Údržba trvalek
Některé skupiny květin, především z řad trvalek, téměř žádnou péči během roku nevyžadují. Určitě stojí za připomínku prérijní trvalkové výsadby, v nichž jsou rostliny vysazeny v hustém sponu, díky kterému se záhon rychle zapojí. Zapojení porostu je důležité, protože zabraňuje šíření plevelů a nadměrnému vysychání půdy. Údržba vás zde nemine pouze v předjaří, kdy je potřeba odstranit odumřelou hmotu rostlin, která by v následující sezoně snižovala estetický efekt. Jinak se rostliny ponechávají víceméně svému osudu. Mezi trvalkami najdete i řadu rostlin, které není třeba během roku zalévat ani jim odstraňovat odumřelé nadzemní části. Řeč je o druzích vhodných především pro střešní extenzivní zahrady, jako jsou rozchodníky a netřesky. Pokud si na svou zahradu vysadíte druhy náročnější na péči, určitě počítejte se zálivkou po výsadbě a během dlouhodobého letního sucha, s pletím a podzimním nebo předjarním úklidem odumřelé hmoty. U některých druhů se také doporučuje pravidelné odstraňování odkvetlých květů, protože tyto rostliny následně remontují (opakovaně kvetou).

I péče o květiny má svá specifika.

I péče o květiny má svá specifika.

Péče o letničky a dvouletky
Pokud byste se ale o většinu druhů trvalek pravidelně nestarali, nebude to mít na rostliny tak výrazný dopad jako v případě letniček nebo dvouletek, které pravidelnější dohled naopak vyžadují. Tyto krátkověké rostliny mají totiž velice rychlý životní cyklus, na němž se podepíše třeba dlouhodobé sucho i konkurence ze strany plevelů. Většina druhů vyžaduje pravidelnou zálivku během sucha a časté hnojení, které podporuje tvorbu květů. Stejně tak počítejte s opakovaným pletím. Ve skupině letniček a dvouletek se totiž vyskytuje mnoho drobných druhů, které nemají možnost uspět v konkurenci s mohutnými plevely. Pravidelné odstraňování odkvetlých květů podporuje u letniček i dvouletek nasazování poupat, druhy a kultivary s drobnými kvítky mívají ale obvykle dobrou samočisticí funkci, takže se o suché květy již nemusíte dále starat. Letničkové a dvouletkové výsadby jsou náročné na každoroční obnovu, která ale zase umožňuje změnu sortimentu či vzoru v případě kobercových výsadeb.

Důležité termíny
Péče o květiny se týká také dosadeb chybějících rostlin nebo nového založení letničkových a dvouletkových záhonů. Trvalky můžete sázet prakticky během celé sezony. Letničky se vysazují ve druhé polovině května a dvouletky nejčastěji v průběhu září a října. Odstraňování odkvetlých květů provádějte během celé sezony. Do skupiny trvalek se mnohdy chybně řadí i rostliny s dřevnatějícími výhony, jako je tomu třeba u levandule nebo tymiánu. U této skupiny rostlin je nutný každoroční řez namrzlých částí, který proveďte během března nebo dubna. Jestliže si nejste příliš jisti řezem dřevnatějících trvalek, počkejte až do doby, kdy jim začnou rašit mladé listy. Ty jasně ukážou namrzlé a odumřelé části, které pak ostrými nůžkami odstraňte. Odkvetlé květy odstřihávejte ostrými nůžkami nebo je vyštipujte ručně.

Práce v květinovém záhonu

Trvalky LetničkyDvouletky
Předjaří a jaro

 • odstranění odumřelých částí rostlin
 • doplnění mulčovací hmoty
 • hnojení speciálním hnojivem

Léto

 • zálivka
 • pletí
 • vyštipování odkvetlých květů

Podzim

 • odstranění nadzemních částí
 • (pokud to neděláte na jaře)
 • dělení trvalek za účelem množení
Jaro

 • výsadba
 • hnojení
 • pletí

Léto

 • zálivka
 • hnojení
 • vyštipování odkvetlých květů
 • postřiky proti chorobám a škůdcům
 • kypření půdy

Podzim

 • zrušení výsadby
Podzim

 • založení výsadby

Jaro

  • kypření půdy
  • zálivka
  • hnojení
  • postřiky proti chorobám a škůdcům

Léto

  • zrušení výsadeb

Jak na to
Samostatnou kapitolou je hnojení. Abyste zjistili, zda máte svým rostlinám dopřát živiny, zjistěte si o nich co nejvíce informací. Druhům náročnějším na živiny můžete jednou ročně dopřát hnojivo určené přímo pro trvalky. Některé druhy ale dodatečné hnojení nesnášejí dobře, proto ho raději úplně vynechte. Týká se to především trvalek sukulentního charakteru a bylinek pocházejících ze středomořské oblasti. Letničky a dvouletky naopak hnojení vyžadují několikrát do měsíce. Choroby a škůdci většinu trvalek příliš netrápí, jiné je to ale v případě jednoletých a dvouletých rostlin pěstovaných ve větších monokulturách. Snadno podléhají plísním i živočišným škůdcům, kteří si rádi pochutnají na kořenech i nadzemních částech rostlin. V posledních letech bývají často napadány houbovými chorobami macešky, u kterých je nutné opakovaně provádět postřiky. I přes častý zásah mnoho rostlin ve výsadbách odumře. Pokud se snažíte předcházet zaplevelení a vysychání půdy mulčováním, každý rok kontrolujte vrstvu vybraného mulče, případně ho doplňte.

FOTO:  AUTORKA A SHUTTERSTOCK

KRESBY: AUTORKA

Aby zahrada fungovala… Péče o trvalky, letničky a dvouletky

Aby zahrada fungovala… Péče o trvalky, letničky a dvouletky