Bakterie a enzymy pro dům i zahradu

Užitečné pomocníky, kteří pomáhají s čištěním odpadních systémů v domě, žumpách, septicích a domovních čistírnách vod, sice pouhým okem nevidíte, ale jejich práci přehlédnout nelze.

Při používání bakterií a enzymů k čištění biologických septiků většinou odvoz odpadů úplně odpadá.

Jak fungují

Bakterie a enzymy se živí organickým odpadem a usazeninami, které rozloží bez použití chemických přípravků. Dovedou proto zlikvidovat hustý obsah v jímce, nastolit správný chod domovní čistírny i udělat pořádek v odpadech. Podle odborníků navíc v těchto prostorech fungují celoročně, tedy i v zimě. Jsou velice odolné a pro majitele zmíněných odpadních zařízení představují nejen ekologické řešení, ale i finanční úsporu, poněvadž svým působením oddálí, nebo dokonce vyloučí vývoz organických nečistot z jímek a septiků.

Co jim vadí

Při ekologickém čištění odpadních systémů se nemusíte vzdát běžných chemických čisticích prostředků určených pro úklid v domácnosti. Je třeba si jen uvědomit, že bakterie jsou živé organismy. Používání antibakteriálních a dezinfekčních prostředků, kterými se často čistí WC mísy, naruší přírodní procesy rozkladu a zničí veškeré, tedy i užitečné bakterie, které pak nemohou dokončit čištění. Je proto nutné se těchto agresivních přípravků vyvarovat a k čištění toalety použít prostředek na bázi přírodních enzymů. Některé prospěšné bakteriální kmeny mohou být ale tak silné, že snesou i občasnou sanaci – dezinfekci. Do prostředí se uvolňují pozvolna a průběžně upravují biologické pochody, odstraňují zápach a vše vyčistí. Majitele domků, chalup a zahrádek občas trápí zápach z žumpy nebo čistírny odpadních vod, špatně protékající či zcela ucpané domovní sifony, následné odpady atd. Právě nyní, když na zahradě panuje klid, je čas se seznámit s bakteriemi a enzymy, které podobné problémy vyřeší.

Všestranné použití

Aplikace prostředků s bakteriemi a enzymy je jednoduchá. Směs mikrobiologických kultur jen stačí oživit ve vlažné vodě po dobu asi 20 minut a použít podle návodu. Tekuté enzymy se aplikují pomocí rozprašovače nebo nalitím do určených míst. Tyto přípravky najdou uplatnění v domácnosti, při čištění akvárií nebo při chovu domácích mazlíčků i hospodářských zvířat a využijí je také restaurace, bioplynové stanice, čistírny odpadních vod, kanalizační systémy atp. Na zahradě se používají například k vyčištění jezírek, nádrží nebo rybníčků, v nichž předcházejí tvorbě řas a sinic nebo se aplikují k urychlení kompostování.

FOTO: THINKSTOCK A WWW.SUBIO.CZ

Bakterie a enzymy pro dům i zahradu

Bakterie a enzymy pro dům i zahradu