Beton, který odděluje, lemuje a spojuje

Prefabrikované betonové prvky určené k zakončení zpevněných ploch či záhonů nebo k výškovému rozčlenění terénu jsou v podstatě nezničitelné, vydrží léta i v extrémních podmínkách a dobře vypadají.

Prefabrikované betonové prvky určené k zakončení zpevněných ploch či záhonů nebo k výškovému rozčlenění terénu jsou v podstatě nezničitelné.

Prefabrikované betonové prvky určené k zakončení zpevněných ploch či záhonů nebo k výškovému rozčlenění terénu jsou v podstatě nezničitelné.

Pro beton v zahradě hovoří jeho typické vlastnosti, především pevnost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám včetně mrazu. Moderní postupy výroby a úprav prefabrikovaných prvků, ať už jde o vibrolisování, vymývané povrchy, štípání či odolné kompletní probarvování, předurčují beton pro použití v zahradě stejně jako například lomový či štípaný kámen, a to včetně jejich vysoké odolnosti vůči mrazu. Ke zpevnění okrajů dlážděných ploch se využívají nejčastěji obrubníky, které brání posunu položené dlažby a plní funkci přechodového prvku. Oddělovat různé typy ploch a výškové úrovně terénu mohou ale i palisády doplněné případně také o schody.

Předělové palisády
Betonové palisády jsou tyčové prvky, které mohou mít různé tvary a velikosti. Můžete jimi ohraničit libovolné tvary, kopírovat rovné, kruhové i obloukovité linie a vytvářet stupňovitou hradbu. Palisády s malým průřezem se hodí k olemování nepravidelných tvarů. Díky svému formátu se snadno kombinují, takže lze docílit zajímavých dekorativních efektů. Palisády se využívají i k oddělení různě vysokých úrovní terénu. Bez statického výpočtu je možné ale postavit jen nízké opěrné stěny. I u nich je však nutné dodržovat několik zásad. Betonové palisády jsou vždy mírně kónické – směrem vzhůru se mírně zužují. Proto se mezi jejich horní části vkládají při stavbě dřevěné nebo plastové klíny a každý kůl je třeba vyrovnat pomocí vodováhy. Usazují se do lože z hrubší betonové směsi, a to minimálně do jedné třetiny výšky palisády. Podklad betonového lůžka by měla tvořit zhutněná štěrková drť. Protékání vody mezi spárami opěrné zídky zabrání izolační fólie a zeminu za palisádami je dobré odvodnit drenáží.

Lemující obrubníky
Ohraničení a estetické doplnění dlážděných ploch plní i betonové obrubníky. Uplatnění najdou i nájezdové obrubníky pro snazší přístup na zpevněná místa nebo zahradní obrubníky k oddělení záhonů či trávníku. Zapuštěné až po úroveň okolního povrchu mohou sloužit jako přechodový prvek. Také obrubníky se usazují do lože z hrubší betonové směsi. Jako podkladový materiál pod betonové lůžko poslouží opět zhutněná štěrkodrť. Obrubníky se ukládají se spárami o velikosti asi pět milimetrů a tyto spáry se nevyplňují. Po osazení je potřeba ještě obbetonovat obrubník z obou stran (tzv. boční opora), a to minimálně do jedné třetiny jeho výšky.

Spojující schody
Pro překonání výškového rozdílu slouží schody. Jejich kombinací se šlapáky nebo dlažbou stejného vzhledu lze navíc docílit pěkné a ucelené zpevněné plochy. V nabídce jsou zastoupeny betonové podpěry schodnic, schodnice, podestové a schodišťové desky i další doplňky, s nimiž se dají postavit klasické i různě lomené nebo točené schody. Schodišťové prvky se mohou stavět na základ z konstrukčního betonu nebo jen na zpevněný a zhutněný podklad. Schodnice lze na podkladový beton lepit anebo v rámci některých systémů spojovat na sucho pomocí tzv. zámků. Vždy je ale nutné vyspádovat jednotlivé schody tak, aby se na nich nedržela voda.

Co je dobré vědět
Betonové stavební prvky mají určité vlastnosti, se kterými je dobré se seznámit předem a ušetřit si tak pozdější překvapení nebo případná nedorozumění.

  • Vápenné výkvěty – jedná se o jev, který se objevuje během zrání betonu a časem odezní. Nelze mu zcela zabránit, protože je spjat s vlhkostí v betonu, která transportuje na jeho povrch hydroxid vápenatý. Po odpaření této vlhkosti z povrchu a kontaktu hydroxidu s oxidem uhličitým z ovzduší se vytvoří povlaky kalcitu. Omezit výkvěty je částečně možné impregnačním nátěrem či nástřikem.
  • Odlišné odstíny – rozdílné zbarvení betonových prvků jednoho typu souvisí s původní surovinou a technologií výroby. Přirozeného vzhledu lze docílit odběrem produktu z několika palet současně – předejde se tak tvorbě barevných shluků. Každý betonový výrobek navíc mění vlivem zrání, používání a působením počasí postupně svůj vzhled.
  • Odřeniny – k odření povrchu může dojít při dopravě a manipulaci. Opět se nejedná o problém, který by dlouhodobě ovlivňoval estetický vzhled betonových stavebních prvků, protože jsou zpravidla přizpůsobeny obrusu po celou dobu jejich životnosti (25 až 50 let). Po zapískování dojde časem k optickému sjednocení povrchu a ustoupení odřenin.
Tvarovky Ronde Block jsou originální stavební prvky, které zaujmou svým oválným tvarem.

Tvarovky Ronde Block jsou originální stavební prvky, které zaujmou svým oválným tvarem.

Originální tvarovky
Tvarovky Ronde Block jsou originální stavební prvky, které zaujmou svým oválným tvarem, atypickým oproti klasickým tvarovkám. V základní nabídce jsou k dispozici průběžné celé a ukončující poloviční tvarovky a několik typů zákrytových desek k zakončení stavby. Vyrábějí se ve čtyřech barevných provedeních a v hladké povrchové úpravě. Díky tvarovému řešení, designu, přesnosti tvárnic a způsobu kontaktního spojování se neprovádí dodatečné spárování ani žádné jiné kroky k dosažení finální podoby zdiva. Vzhledem k jejich tvaru lze z těchto tvarovek vytvořit jak rovné, tak vlnité a zaoblené stěny či různá zákoutí k praktickému využití, přičemž primárně jsou určeny pro výstavbu zídek a plotů. Více na www.presbeton.cz.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Beton, který odděluje, lemuje a spojuje

Beton, který odděluje, lemuje a spojuje