Čas zná i příroda

Měření času je záležitostí posledních dvou set let. Třebaže dnes jsme přímo posedlí přesným „timingem“, příroda si žije dál po svém. Co umí při dobrém pozorování prozradit?

Dříve nikdo neuvažoval tak striktně – lidem stačilo, jak čas udávalo slunce, případně nejbližší kostelní zvon, daleko častěji se tedy užívaly termíny spojené s církevním rytmem nebo s přírodou. Staré romány se přímo hemží termíny „po klekání“, „o polednách“, ale i „po západu slunce“, „za kuropění“, nebo „před svítáním“. Ale najdete i časové údaje navázané na přírodu, tedy třeba „když zahoukala sova“, „když vylétají vlaštovky“, „jít spát se slepicemi“ i pohádkové „až kohout zakokrhá“.

Druhy se mění, pořadí ne

Dnes podobné fráze samozřejmě bereme spíše jako zábavnou hru s vědomostmi, ale na rozdíl od soutěží, kde se řeší jména sportovců nebo letopočty, můžeme tentokrát správné odpovědi vypozorovat i kolem nás. Ptáci se řídí intenzitou světla, každý druh příroda „nastavila“ trochu jinak. I když se druhové složení mění podle konkrétního místa, posloupnost mají ptáci danou. Asi vás nepřekvapí, že největší frekvenci můžeme zaznamenat ještě před východem slunce. Kdo se chce něco o přírodních hodinách dozvědět, chtíc nechtíc si musí přivstat. Kolik hodin tedy je?

Kdo vstává nejdřív?

Vezmeme-li modelovou situaci, která nastává v májové zahradě, dozvíte se, že: Nejdříve vstává rehek zahradní, a to už kolem 4. hodiny, po něm roztomilá červenka obecná (4 hodiny a 10 minut). Ve 4:15 se ozve jiný známý obyvatel zahrad, a sice kos černý, následuje ve 4:20 hodin střízlík obecný, společně s nezaměnitelnou kukačkou (půl pátá), hojné sýkory koňadry se ozvou po nich, kolem 4:45 hodin. Hned pár minut po nich, ve 4:50, začíná být aktivní budníček větší, načež pátou hodinu ohlásí pěnkavy obecné. A poslední druh, který vstává ještě před rozedněním? Vrabci domácí mají budíček kolem 5:20. Hned po východu slunce, který v květnu nastává v půl šesté, se ozvou špačci domácí (5:40). A pomalu máme „hotovo“. Jeden z mála ptáků, kteří se poprvé ozvou, až když lidem začíná pracovní den, je strakapoud větší, to už hodiny krouží kolem deváté dopolední. Neprozradí ho jen zpěv, ale především pracovní aktivita.Všechny údaje se počítají podle letního času, který platí od konce března.

Text: Dagmar Cvrčková, foto: Shuttertock

Čas zná i příroda