Čistá voda

Péče o bazén spočívá především v údržbě bazénové vody. Aby byla voda ve vašem bazénu stále čirá a nezávadná, je nutné ji neustále čistit.

Péče o bazén spočívá především v údržbě bazénové vody.

K úpravě vody se používá bazénové chemie, filtrační zařízení, případně dávkovací automaty chemických přípravků. Které postupy zajistí vodě ve vašem bazénu nejvyšší kvalitu?

1. Filtrace

Voda ze dna bazénu je nasávána výkonným čerpadlem a z vodní hladiny skimmery nebo přepady a je vedena do filtru, kde se čistí a následně tryskami vrací zpět do bazénu. Filtr obsahuje pískovou náplň, ve které se zachycují nerozpustné nečistoty obsažené ve vodě. Po určité době dojde k zanesení písku a je nutné ho proprat – voda se přivede do filtru v opačném směru než při filtraci, takže dojde ke zvíření písku a uvolnění nečistot, které se v něm zachytily a jejich odvedení do odpadu. Maximálního účinku dosáhnete výměnou běžné pískové náplně za zeolitovou, která má vyšší filtrační schopnost. Samotná filtrace bez chemického ošetření ale požadované parametry vodě nezajistí.

2. Flokulace

Flokulace neboli čiření zajistí, že se jemné částečky nečistot způsobující zákal spojí do větších shluků, které pak zachytí filtr. Používání flokulantů tak zlepšuje kvalitu a průhlednost vody. Jejich základem jsou nejčastěji roztoky síranu hlinitého nebo modernější polyaluminiumchloridy. Používání flokulantu ale vyžaduje zkušenost a kontrolu. Příliš velká nebo častá dávka může vyvolat zakalení. U zahradních bazénů se doporučuje aplikace přípravku na snižování pH s flokulačním účinkem nebo občasné dávkování flokulantu jednou za týden. Po použití musí být filtrační zařízení v provozu minimálně tři hodiny a filtr je nutné propláchnout.

3. Úprava pH

Aby byla voda ve vašem bazénu stále čirá a nezávadná, je nutné ji neustále čistit.

Bazénová voda by měla mít pH 6,5–7,6. Tato hodnota zaručuje dostatečnou účinnost dezinfekčních prostředků a současně i šetrnost vody vůči lidské pokožce. Výše pH má vliv i na korozi kovových částí bazénu. Nejčastěji se pH v bazénové vodě upravuje směrem dolů, protože dávkování dezinfekce pH zvyšuje. Na úpravu se tak nejčastěji používají kapaliny s označením pH-. Pro zvýšení pH se uplatní přípravky pH+. Na pH vody působí mnoho faktorů a k jeho regulaci na požadovanou hodnotu lze využít dávkovací automat. Elektroda v tomto zařízení průběžně měří pH a regulátor vyhodnocuje množství korekčního prostředku, který pak uvolňuje dávkovacím čerpadlem do vody a udržuje hodnotu pH na přednastavené hodnotě.

4. Dezinfekce

Nejdůležitější částí úpravy bazénové vody je dezinfekce, která zajistí, aby se ve vodě nemnožily bakterie, viry, plísně, kvasinky a řasy a voda byla bez zákalu. Dezinfekční prostředek pro bazénovou vodu musí obsahovat biocidní složku (k likvidaci mikroorganismů), oxidační složku (k likvidaci organických zbytků a zákalů) a měl by při dané koncentraci vydržet v bazénové vodě určitou dobu (tzv. reziduální dezinfekce). Důležité je dodržovat vždy přesné dávkování dezinfekce.

Nepodceňujte péči o bazénovou vodu. Nevhodná nebo nedostatečná opatření se vám při následné likvidaci zákalu nebo řas promítnou do provozních nákladů.

FOTO: THINKSTOCK A SHUTTERSTOCK

Čistá voda

Čistá voda