Čistý bazén

Údržba bazénové vody není složitá, když víte, jak v konkrétní situaci postupovat. Poradíme vám, co dělat při nejčastěji řešených potížích.

Čistý bazén je základ pro zdravé koupání dětí.

Čistý bazén je základ pro zdravé koupání dětí.

Výskyt řas
K nejběžnější komplikacím s bazénovou vodou patří v létě výskyt různých druhů řas. Řasy bývají totiž obvykle příčinou zákalů a slizových usazenin na dně a stěnách bazénu. Jakmile proto stoupne okolní teplota vzduchu nad 20 °C, doporučuje se při úpravě bazénové vody preventivně používat vybraný algicid. Tento přípravek ničí všechny druhy řas vyskytující se v bazénech a má bakteriostatické účinky proti některým patogenním bakteriálním kmenům. Přípravek lze zpravidla kombinovat se všemi dezinfekcemi obsahujícími chlor, brom či kyslík.

Silný zákal
Pokud se stane, že neuhlídáte všechny hodnoty bazénové vody v předepsaném rozpětí, může se voda silně zakalit. V takovém případě nejprve upravte tvrdost vody a hodnotu pH. Jestliže ale tato úprava zákal nevyřeší, sáhněte po vločkovači. Tento tzv. flokulační přípravek shlukne jemné částečky nečistot tvořící zákal vody a utvoří z nich vločky, které se následně snadno zachytí ve filtraci nebo klesnou ke dnu bazénu, odkud je lehce odstraníte vysavačem.

Zelená voda
Pokud však voda zezelená a hodnota pH je v předepsaných mezích, použijte chlorový přípravek. Tzv. chlor šok se aplikuje jednorázově v případech, kdy v běžně ošetřovaném bazénu dojde kvůli zanedbání péče nebo vlivem vysokých teplot vzduchu a bouřek k výraznému zhoršení kvality vody spojenému se značným výskytem vodních řas. Chlor šok je granulát s vysokým obsahem aktivního chloru k rychlé dezinfekci, který umožňuje koupání v bazénu už za krátkou dobu po aplikaci.

Co dělat při běžném provozu bazénu?

  • Nejméně jednou týdně měřit pH – hodnoty musejí být v rozmezí 6,8 až 7,6.
  • Minimálně jednou týdně zjistit obsah chloru – musí být v intervalu 0,3 až 0,5 mg/l.
  • Udržovat stále čistou náplň pískové filtrace a alespoň jednou za 14 dní ji proprat.
  • Pravidelně odstraňovat hrubé mechanické nečistoty a ošetřovat vodu bazénovou chemií.

Bazénové boxy
Jednoduché řešení čistoty bazénové vody vám nabízejí dvě sady produktů:

  • Stop řasám – set obsahuje dezinfekční látku Akce (1 kg) k šokové úpravě vody, prostředek Na řasy (2x 1 l) proti tvorbě a růstu řas, který funguje i jako projasňovač vody, a přípravek Vločka Super (1 l) pro nárazové vyvločkování nečistot.
  • Bazén bez chloru – sada zahrnuje přípravek Guanicid (1 l) pro bezchlorovou dezinfekci a dezinfekční a algicidní prostředek Oxy light (5 l) na bázi peroxidu vodíku.

Více na www.bazenovachemie.cz.

Čistý bazén