Křivky a vlny v jarních barvách

Při budování zahrady se považuje za ideální, když probíhá víceméně souběžně se stavbou domu. To se však v praxi většinou nepodaří z různých příčin dodržet, ať už z finančních důvodů nebo při koupi typového domu postaveného sice na klíč, ale bez hotové zahrady. Tu je pak třeba založit podle individuálních možností, představ a požadavků, včetně nákladů a její údržby.

Celkový pohled na pobytovou zahradu. Na mělčině biojezírka se daří vrbině kytkokvěté (Lysimachia thyrsiflora). Terénní vlna, pod níž je ukrytá potřebná technika, zároveň cloní užitkovou zahrádku. Vpravo vzadu se nachází zahradní domek, původně stavební buňka.

Právě tak vznikala i představovaná zahrada s výměrou zhruba 350 čtverečních metrů. Malou část tvoří předzahrádka osázená hlavně azalkami a rododendrony, vlastní pobytová zahrada ve tvaru dlouhého úzkého obdélníku se rozkládá za domem. O tom, jak by měla vypadat a čemu sloužit, majitel zahrady dopodrobna přemýšlel. A i když měl v plánu ji udržovat vlastními silami, protože je vášnivý zahrádkář, projekt a realizaci svěřil autorizované zahradní architektce Jiřině Zemanové z firmy Dahlia.

Okrasa, pobyt i užitek

„Zadání klienta bylo detailní a zcela konkrétní,“ říká zahradní architektka. „Před domem malá předzahrádka výhradně dekorativního charakteru. V zadní části zahrady si přál hustý měkký trávník, po kterém by bylo příjemné chodit bosky, hodně barevné záhony, koupací jezírko, kde by se dalo udělat pět temp, a miniaturní dětský koutek s houpačkou. Důraz kladl na venkovní zastřešené posezení pro větší společnost, odkud bude na zahradu krásný výhled. Zároveň chtěl pár čtverečních metrů na užitkovou část zahrady s několika ovocnými stromy a řádky jahod a zeleniny, která by ale nebyla všem na očích.“

Prostor pro plavce

Architektka dodržuje letitou praxí ověřený postup. „Každému klientovi připravím tři skici,“ vysvětluje. „Tu, kterou si vybere, rozpracuji detailně.“Výstavba zahrady začala biojezírkem. Ze všeho nejdřív bylo potřeba přesně spočítat jeho velikost. Požadavek šestimetrové vodní plochy na oněch pět temp se laikům možná zdá přiměřený, ale při jednoduchém testu – simulace plavání na souši – každý rychle zjistí, že má-li koupací jezírko sloužit k plavání, potřebuje rozměry 15 x 8 metrů. Protože si klient přál přírodní jezírko, ve kterém není vidět beton ani plast, použila autorka kamínkovou fólii. Veškerá technologie nutná k provozu jezírka a čištění vody je krytá umělou terénní vlnou. Ta je hustě porostlá vegetací, hlavně plazivým skalníkem a jalovcem, které doplňují japonské javory, a dalšími rostlinami. Jelikož lokalita leží na písčitém podloží, je pod travním kobercem dvoucentimetrová vrstva trávníkového substrátu s keramzitem a substrát je doplněn i na záhonech v místech výsadby, s výjimkou plochy se skalničkami.

Rozšířit a ozvláštnit

V předzahrádce jsou vysazeny pěnišníky různých barev (Rhododendron hybridum), bohyška (Hosta fortunei ´Albopicta´), srdcovka nádherná (Dicentra spectabilis) a další rostliny.

Pozemek této zahrady byl původně zcela plochý a měl výrazně protáhlý tvar. Jak na něm vytvořit víc než fádní zahradu bez nápadu? A čím její plochu ozvláštnit a opticky rozšířit? Architektka vsadila především na osvědčené křivky, a to jak jezírka, tak bohatě osázených záhonů a hustého trávníku. Ten se ve střední části zužuje a stáčí mimo zorné pole pozorovatele sedícího na terase. „Tím vypadá i poměrně malá zahrada delší a tajemně lákavější,“ vysvětluje architektka. Druhý optický trik spočívá v několika mírných terénních vlnách. Kopeček za jezírkem cloní ovocné stromy a za zvýšeným okrasným záhonem se nacházejí zeleninové záhonky. Zahrada končí rákosovým zahradním domkem, což byla původně stavební buňka. Nyní je opláštěná rohoží z přírodního rákosu a slouží jako sklad nářadí. Z pobytové terasy zastřešené pergolou s rákosovými stahovacími stěnami, které chrání proti bočnímu větru a umožňují venkovní posezení takřka za každého počasí, je příjemný pohled na celou zahradu, přesně tak, jak znělo zadání.

Technické informace

  • Projekt: Ing. arch. Jiřina Zemanová, autorizovaná zahradní a krajinářská architektka, ateliér firmy DAHLIA, zeleň od A do Z, s. r. o. Více na www.dahlia.cz.
  • Realizace: DAHLIA®
  • Výměra řešené plochy: 350 m2
  • Úpravy: modelace terénu; koupací biojezírko 15 x 8 m, kamenné kostky pískovce 25 x 25 x 25 cm pro oddělení pobřežních porostů; solární sprcha s trativodem.
  • Trávník: pokládaný trávníkový koberec, zahradní obrubník proti zarůstání okrajů v návinu.
  • Závlaha: automatická, rozprašovací postřikovače s rotačními tryskami MP ROTATOR a kapková závlaha HUNTER.
  • Terasa: 4 x 8 m, exotické dřevo, zastřešená pergola.

FOTO: PETR HEJNA

Křivky a vlny v jarních barvách

Křivky a vlny v jarních barvách

Zajímavé