Pod rozkvetlou magnolií

Koncem zimy a začátkem jara se v zahradě objevují první barevné květy cibulovin, trvalek i dřevin, mezi nimiž nechybí oblíbená magnolie. Pozorovat tady můžete i různé druhy ptáků, přiláká je pítko, které se zároveň stane celoroční ozdobou tohoto místa.

PŘED
Pozemek kolem domu má úpravy teprve před sebou, ještě tady nic neroste.

foto: Lucie Peukertová

Mnohdy se zdá, že je nejsnadnější zakládat zcela novou zahradu, kdy si můžete rostliny a styl vybrat dle svého přání a není třeba řešit, jaké dřeviny na místě ponechat a které naopak vykácet, co zachovat, obnovit, zrušit… Takové plánování má své výhody, ale i nedostatky – třeba že zde zcela chybějí vysoké stromy poskytující stín. To je také případ menší zahrady u rodinného domu, kde ještě nic neroste. Protože hned vedle stojí další dům, bude důležité majitelům zajistit potřebné soukromí. Objeví se tady i vícekmenné dřeviny, které zaujmou svým vzhledem.

kresba: Lucie Peukertová

Nejdříve terén

Ačkoliv byla tato část zahrady nahrubo upravena stavební firmou, budou ji čekat velké změny. Na stávající ornici s vyšším podílem štěrku se musí doplnit chybějící substrát. Drobné kameny mohou v půdě zůstat, poslouží jako drenáž pro odvod přebytečné vody. Jako první se však začne se stavbou plotu na betonové podezdívce. A ještě jedna stavební úprava místo čeká – protože je v rovině, vznikne tady menší terénní val, který vytvoří pohledovou clonu za ptačím koupadlem z cortenu. V okolí koupadla se objeví i větší solitérní kameny, které budou zapuštěny do terénu.

Narcis žlutý foto: Shutterstock

Dobrý nápad

Na menší městské zahradě není většinou moc místa, proto je lepší sem vybrat jeden výrazný a zajímavý prvek než spoustu různých rostlin a dekorací. Například drobné zákoutí s jednoduchým ptačím koupadlem bez ozdobných prvků, které bude vyrobeno z barevně i materiálově zajímavé slitiny cortenu. Kolem něj vznikne štěrková plocha s krásnými kameny z místního lomu. Aby prostor nepůsobil příliš stroze a studeně, porostou tady drobné cibuloviny a jarní trvalky. Ve štěrkovém mulči krásně vyniknou krokusy (Crocus) kultivar Pickwick, drobné sněženky (Galanthus nivalis) a řebčíky kostkované (Fritillaria meleagris), z trvalek koniklece (Pulsatilla grandiflora), tařice (Aurinia saxatilis), jaterníky (Hepatica nobilis) dostupné v kultivarech s květy v modré, bílé i růžové barvě a odolné netřesky (Sempervivum). Vysázet by se měly co nejblíž kamenům, aby nebránily pohybu po štěrkové ploše.

Krokus jarní foto: Shutterstock

Rostliny nejen pro jaro

V zahradě nebudou chybět ani dřeviny, které mají především vytvořit předěl mezi tímto a sousedním pozemkem a dopřát majitelům soukromí. Kromě habru obecného (Carpinus betulus) tu porostou i dva vícekmenné javory šedé (Acer griseum), jejichž kůra se během zimy vybarví do okrové. Během jara tady růžově pokvetou šácholan Soulangeův a magnolie (Magnolia x soulangeana). Jako solitéra v trávníku poroste štědřenec (Laburnum x watereri ´Vossii´). Tento maximálně pět metrů vysoký strom zaujme na jaře dlouhými hrozny žlutých květů, které z něj dělají jednu z nejkrásnějších dřevin.

Trvalky budou vysazeny do větších ploch tak, aby se už během druhé sezony rozrostly. Kromě okrasných trav, například lalangu válcovitého (Imperata cylindrica ´Red Baron´) tu především na jaře pokvetou orlíček obecný (Aquiegia vulgaris), bergénie (Bergenia sp.) či prvosenky jarní (Primula veris). Mezi nimi nebudou chybět cibuloviny. Kromě těch jarních – narcisů (Narcissus) a krokusů (Crocus) – se tu objeví i pozdní česneky obrovské (Allium giganteum), které zaujmou svou více než metrovou výškou a květy s průměrem deset až patnáct centimetrů. Protože jejich cibule nepožírají ani hraboši, během let se samy namnoží dělením i výsevem. Pod habrem se během pozdního jara zazelená dekorativní kapradina pérovník pštrosí (Matteucia struthiopteris).

Česnek obrovský, foto: Shutterstock

Údržba během roku

Jemná mulčovací kůra ochrání povrch záhonu před zaplevelením a vysycháním půdy, i tak majitelé musejí nechtěné rostliny občas odstranit. Zalévat bude nutné jen v horkém létě, jinak jsou zvolené druhy na vodu nenáročné. Před sezonou se odstraňuje odumřelá hmota trvalek včetně trav. Při tom je třeba dávat pozor, aby se nepošlapaly čerstvě narašené cibuloviny. Určitou péči si vyžádají i dřeviny, citlivý průklest koruny potřebují štědřence a habr. U javorů šedých by se měla stříhat koruna tak, aby si uchovala tvar deštníku, který je u vícekmenných dřevin žádoucí. Občasnou kontrolu vyžaduje také štěrková plocha v blízkosti koupadla. Její zakrytí textilií, zvláště tou tkanou, není dobré, neboť by bránila rozrůstání trvalek.

kresba: Lucie Peukertová

 

Ovoce jako doplněk okrasné zahrady

Mezi dřevinami i trvalkami se objevují rostliny, které potěší nejen zajímavými květy nebo listy, ale především svými chutnými plody. Kromě muchovníku (Amelanchier) lze do této kategorie zařadit také jedlý dřín obecný (Cornus mas) s výrazně žlutými květy v předjaří nebo temnoplodec černoplodý (Aronia melanocarpa) známý jako černá jeřabina. Pod nimi se bude dařit jahodníku měsíčnímu (Fragaria vesca ´Rujana´), brusnici brusince (Vaccinium vitis-idaea) či klikvě velkoplodá (Vaccinium macrocarpon). U brusnic jen pamatujte na přídavek kyselé rašeliny nebo listovky při výsadbě.

foto: Shutterstock

Lucie Peukertová

Pod rozkvetlou magnolií