Přilákejte drobné živočichy

Chcete-li se v zahradě těšit nejen z rostlin, ale i drobných živočichů a současně vytěžit maximum užitku z jejich přítomnosti, nabídněte jim takové životní podmínky, jaké potřebují.

Domek pro různé druhy hmyzu

Domek pro různé druhy hmyzu

Stačí vytvořit několik míst, která živočichy nalákají, a pokud se jim vaše zahrada zalíbí, už na ní zůstanou. Platí přitom, že čím rozmanitější zahrada bude, tím různorodější živočichové se v ní budou vyskytovat.

Nezbytní opylovači

  • Včely – kromě včel medonosných, které žijí v úlu, přilétají na zahradu často i včely samotářky. Přestože neprodukují med, jsou stejně užitečné jako včely medonosné a kromě toho jsou mírumilovné, takže od nich nehrozí žihadlo. Pokud je chcete na zahradu přivábit, připravte jim vhodné prostředí – základem je pestrá směs stromů a kvetoucích rostlin, které se střídají v květu od jara až do podzimu. Důležité je zajistit samotářkám i vhodný úkryt a místo, kde se usídlí – v přírodě hnízdí v dutinkách starých větví, kmenů, pařezů atd. Jestliže ale nic z toho na zahradě nemáte, můžete jim vyrobit nebo koupit tzv. hmyzí domek. Použít je možné například větve nebo špalky dřeva, do nichž navrtáte otvory o různém průměru. Uplatníte i bedýnky vyplněné bezovými větvičkami, rákosem, slámou, tedy materiálem, do kterého mohou včely zalézt. Zastřešený domek pak umístěte do květinového záhonu a nasměrujte ho k jihu. Na trhu najdete mnoho typů a variant těchto domečků.
  • Čmeláci – rovněž čmeláci jsou dobří sběrači pylu i opylovači. Navíc opylují rostliny i za chladného počasí, a to i druhy s úzkými dlouhými kalichy, do kterých včely nedosáhnou. V přírodě ale stále ubývá míst, kde mohou čmeláci hnízdit a zimovat, a kvůli pěstování monokultur jim mizí i zdroje potravy. Pozvěte je proto na svou zahradu a pořiďte jim speciální domečky zvané čmelíny. Vyrábějí se ze dřeva i keramiky.
  • Motýli a vosičky – k opylovačům náleží také většina motýlů nebo pestřenka pruhovaná – vosička, která dokáže rychle přelétávat z místa na místo a ve vzduchu se umí zastavit. Aby se vám na zahradě ubytovali také motýli, nechte malou plochu pozemku zarůst kopřivami a plevelem. Většina motýlů totiž klade vajíčka právě na tyto rostliny a vylíhlé housenky se jimi pak živí.

Hmyzí predátoři
Domečky a úkryty pro hmyz mohou obydlet kromě opylovačů i různí hmyzí predátoři. Patří k nim například slunéčko sedmitečné, zlatoočka obecná, larvy pestřenky hrušňové, různí střevlíci, škvor obecný nebo pavouci. Druhovou rozmanitost tohoto užitečného hmyzu podpoříte na zahradě také tím, že nebudete sekat celý trávník. Malou plochu nechte růst volně, ve vysoké trávě nalezne úkryt více druhů než v nízce posečeném porostu.

Užiteční ptáci
Mezi další obyvatele zahrady by měli patřit ptáci. Vyhovují jim vzrostlé stromy a husté keře, do kterých se mohou ukrýt a zahnízdit v nich a jejichž plody jim slouží jako zdroj potravy. Jelikož se ptáci živí také hmyzem a semeny trav či bodláků, je dobré nechat na zahradě odumřelý strom či hromadu starých větví a alespoň na části pozemku vyšší neposečenou trávu. Hnízdění můžete ptákům také usnadnit vyvěšováním vhodných ptačích budek. množství škůdců. Žáby spořádají za den velké Hnízdní budka musí být především kompaktní a nesmí ptáky nijak ohrožovat, ať už svým stavem nebo způsobem zavěšení. Měla by je chránit před nepřízní počasí i útoky predátorů a vyhovovat danému ptačímu druhu jak svou konstrukcí, tak i rozměry. Důležité jsou zejména velikost a tvar vletového otvoru, vnitřní rozměry budky, způsob zavěšení a otevírání budky a ochrana před případnými dravci. Po celý rok by měli mít ptáci také přístup k vodě – postačí mělká miska zatížená kameny, kterou budete pravidelně mýt a měnit v ní vodu. V zimě nezapomeňte na plná krmítka umístěná do blízkosti hustých keřů.

Ještěrka zelená

Ještěrka zelená

Ještěrky a slepýši
Chcete-li na zahradu přilákat i ještěrky či slepýše, vyhraďte jim slunný kout s menší hromadou kamení. V dutinách mezi nimi se brzy zabydlí. Pokud některé dutiny vyplníte pískem nebo třeba drtí ze ztrouchnivělého dřeva, mohou zde tito živočichové i vyvést potomstvo a dlouhodobě vám pomáhat s likvidací slimáků.

Ježci a obojživelníci
Ze savců mohou do zahrady zavítat například ježci. Ježek je hlavně hmyzožravec, pochutná si tedy na nejrůznějších hmyzích škůdcích, ale nepohrdne ani slimáky a hlodavci. Ježkovi vyhovuje zahrada, ve které je mnoho úkrytů. Může se jednat o hromady dřeva nebo listí, husté roští, různé přístřešky nebo kůlny. V těchto úkrytech přebývá přes den a v noci pak vychází na lov. Pokud chcete svého ježka na zimu dobře zabezpečit, pořiďte mu speciální budku. Různé návody na její výrobu najdete na internetu, domeček lze ale i zakoupit. Na co však nesmíte zapomenout, je přístup na zahradu. Přes betonovou podezdívku nebo nepropustný živý plot se k vám ježek nedostane. Součástí zdravé zahrady by měli být i obojživelníci. Pokud se jim u vás zalíbí, nemusíte se bát přemnožení hmyzu ani slimáků. Na oplátku zajistěte obojživelníkům vhodné podmínky k přezimování – stačí na podzim ponechat na jejich oblíbeném místě spadané listí.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Přilákejte drobné živočichy

Přilákejte drobné živočichy