Příprava závlahového systému na zimu

S blížící se zimou a klesající teplotou je nutné zazimovat automatický závlahový systém. Pokud se totiž na chladné období nepřipraví kvalitně, hrozí jeho trvalé poškození a náklady na následnou opravu by mohly být vysoké. Zeptali jsme se proto, jak na to.

S blížící se zimou a klesající teplotou je nutné zazimovat automatický závlahový systém.

S blížící se zimou a klesající teplotou je nutné zazimovat
automatický závlahový systém.

Je zazimování opravdu nutné?
Ano, je nezbytné. Jelikož je celý systém trvale zavodněn a je neustále pod tlakem, při zamrznutí vody a následném zvětšení jejího objemu by mohlo zavlažovací potrubí prasknout stejně jako ventily a jiné části závlahy. U určitých typů ovládacích jednotek hrozí i poškození elektroniky. Závlahový systém můžete zazimovat již v říjnu, nejpozději však v listopadu.

Čím nejlépe systém zazimovat?
Nejjednodušší je celý systém profouknout stlačeným vzduchem z kompresoru. Nejvhodnějším typem kompresoru je olejový, nehrozí u něj přehřátí jako u vzduchem chlazených druhů. Okamžitý objemový výkon kompresoru by měl být asi 200 l/min. až 600 l/min. Provozní tlak kompresoru by se měl pohybovat okolo 2,5–3,5 baru.

Jak správně postupovat?
První a zároveň nejdůležitější krok je uzavření hlavního uzávěru vody. Ten zajistěte tak, aby ani omylem nedošlo k zavodnění systému během zimy. Na vypouštěcí ventil připojte hadici kompresoru. Spuštěním libovolné sekce nechte tlak v systému poklesnout na nulu. Nyní zapněte kompresor a otevřete pomocí ventilu nebo spuštěním na ovládací jednotce první sekci závlahy. Nejdříve profukujte nejbližší sekci a nakonec tu nejvzdálenější od místa připojení kompresoru. Při vypouštění bude stříkat z postřikovačů chvíli voda a nakonec bude unikat pouze vzduch bez vodní páry. Celý proces profukování opakujte dvakrát až třikrát. Stejně zazimujte i tlakový okruh na vodovodní zásuvky (pod zemí zabudovaná odběrná místa).

A ostatní části závlahy?
Zazimování elektromagnetických ventilů nemusíte samostatně řešit. Pouze pokud vlastníte bateriovou jednotku, demontujte všechny cívky spolu s jednotkou. Nemusíte tak rozpojovat a na jaře opět zapojovat jednotlivé kabely. Otvor po cívce však důkladně zajistěte proti znečištění. Ovládací jednotky nainstalované v exteriéru přepněte do režimu off a vyjměte záložní baterii z jednotky. Před jejím vyjmutím ale určitě nezapomeňte uložit program do trvalé paměti jednotky. Pokud to není možné, opište si nastavení na papír, abyste mohli na jaře jednotku opět správně naprogramovat. U jednotek v exteriéru napájených ze sítě postupujte stejně, jen je ještě odpojte od elektřiny. Vložku ve filtru vyjměte a vyčistěte. Čerpací stanici, která se nachází v místě s možností poklesu teploty pod bod mrazu, nezapomeňte vypustit. Ponorná čerpadla uložená v dostatečné hloubce, kde nehrozí zamrznutí, nechte ponořená. Během zimy je asi dvakrát zapněte, čímž zabráníte zatuhnutí rotoru, který ohrožuje především vodní kámen. Nezapomeňte, že při protočení čerpadla se nesmí voda dostat do systému, který je již zazimovaný.

Ovodňovací ventil

Použití odvodňovacího ventilu.

Použití odvodňovacího ventilu.

Odvodňovací ventil Gardena chrání podzemní závlahový systém před poškozením mrazem. Tato ochrana je zajištěna automatickým vypouštěním při vyřazení systému z provozu – ventil se otevírá ve chvíli, kdy je tlak vody v systému nižší než přibližně 0,2 baru. Odvodňovací ventily by měly být pro bezpečné vypouštění instalovány v nejnižším bodě zavlažovacího systému a v propláchnutém hrubém štěrku. Doporučená maloobchodní cena je 310 Kč včetně DPH. www.gardena.cz

FOTO: SHUTTERSTOCK A ARCHIV FIRMY GARDENA

Příprava závlahového systému na zimu

Příprava závlahového systému na zimu