Prohlédněte stromy

Na přelomu jara a zimy můžete udělat velmi mnoho pro zdravotní stav všech dřevin – nejen ovocných, ale i okrasných. Doba bez listů vám umožní dobře prohlédnout jejich tvar i posoudit přílišné zahuštění. Zřetelně také rozeznáte přestárlé větve, které neraší. Při práci ale vždy používejte ochranné brýle – vyříznuté pruty vás mohou při vytahování z prostředku keře nečekaně šlehnout do oka.

Prohlédněte stromy