Rozhovor o Víkendu otevřených zahrad

Chcete se podívat do běžně nepřístupných zahrad, dozvědět se něco o svém oblíbeném parku nebo navštívit zajímavou soukromou zahradu? To vše vám umožní Víkend otevřených zahrad, který se u nás letos konal již pošesté. Zeptali jsme se proto garanta projektu Přemysla Krejčiříka a Martiny Šípošové z organizačního týmu na podrobnosti celé akce.

Buchlovický park patří mezi nejkrásnější a nejobdivovanější zahrady na Moravě.

Buchlovický park patří mezi nejkrásnější
a nejobdivovanější zahrady na Moravě.

Víkend otevřených zahrad se uskutečnil současně i na Slovensku, v Polsku a Maďarsku v rámci projektu podpořeného Mezinárodním visegrádským fondem.

Odkud nápad na zpřístupnění zahrad pochází?

Akce vznikla ve Velké Británii (Open Garden & Squares Weekend) v roce 1998 a pořádá se vždy druhý červnový víkend. V tyto dny se otevírají běžně nepřístupné zahrady, parky, vnitrobloky nebo arboreta a je možné se blíže seznámit a poznat i ty dostupné. Termín nebyl zvolen náhodně – právě nyní totiž plně vynikne krása a bujnost vegetace, a návštěvníci si tak mohou užívat přerod jara v léto. Projekt se setkal s nadšením a po několika ročnících se začal šířit i do dalších evropských zemí. I zde nabírá na ohlasu a tradici, v každé zemi se ale průběh akce liší. Třeba v Rakousku a Německu se víkendu účastní množství soukromých zahrad, často se k účasti přihlásí skoro celá vesnice. Podobné je to i v Nizozemsku, kde jsou otevřeny soukromé zahrady podél vodních kanálů. V Irsku a na Slovensku naopak sázejí více na veřejně přístupné parky.

Co je cílem českého Víkendu otevřených zahrad?

Letos se do víkendu zapojila i nově zrekonstruovaná bylinková zahrada Hospitalu Kuks.

Letos se do víkendu zapojila i nově
zrekonstruovaná bylinková zahrada
Hospitalu Kuks.

V České republice se do Víkendu otevřených zahrad zapojují jak běžně uzavřené zahrady, tak i parky a veřejná prostranství a soukromé zahrady, které se v průběhu dvou dní snažíme návštěvníkům přiblížit jinak, zajímavým a netradičním způsobem. Chceme zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění a zahradní architektuře a prezentovat význam zeleně a posílit její postavení ve společnosti.

Odkdy u nás tato akce funguje a je o návštěvy českých zahrad zájem?

První ročník Víkendu otevřených zahrad proběhl již v roce 2010. Tehdy si návštěvníci mohli prohlédnout pouze tři pražské zahrady. Druhého ročníku se již zúčastnily přes tři desítky zahrad a parků po celém území České republiky. V roce 2012, kdy probíhal třetí ročník, byl vytvořen nový koncept akce, stabilní tým pod vedením odborného garanta a byly spuštěny také nové internetové stránky a vytvořeno nové mezinárodní logo. Víkend otevřených zahrad se začal pomalu dostávat do povědomí lidí a přihlášených zahrad v tomto roce bylo již 69. Následující rok se akce zúčastnilo už 103 zahradních objektů a zavítalo na ni 7500 návštěvníků a loni se do víkendu zapojilo na 126 zahrad a přišlo deset tisíc návštěvníků. Letos počet přihlášených zahrad přesáhl 160.

Jaké zahrady je možné navštívit? Historické, přírodní, botanické, užitkové či okrasné?

Jde o veřejné nebo soukromé plochy zeleně, které mají například historický význam, vyznačují se ekologickým způsobem zahradničení nebo zaujmou nevšedním designem či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné plochy zeleně, jako třeba náměstí, historické hřbitovy, klášterní a farní zahrady, školní zahrady, ovocné sady nebo dendrologické sbírky. Víkend otevřených zahrad je otevřený všem zahradám a zájemcům, kteří si myslí, že mají ve své zahradě návštěvníkům co ukázat.

Vyhledávaným cílem je i Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích.

Vyhledávaným
cílem je i Bylinková
zahrada Tiree Chmelar
ve Valticích.

Jak víkendy v uplynulých letech hodnotíte vy a jaké jsou ohlasy od majitelů zahrad?

Rostoucí popularitu Víkendu otevřených zahrad potvrzuje už výše uvedený rostoucí počet přihlášených majitelů i návštěvníků. Mnohé ze zahrad se akce účastní opakovaně a zapojují se stále i nové objekty.

Existují pro návštěvy nějaká pravidla? Je návštěva zahrady zpoplatněna? Je možné na nich fotit, mít psa, malé děti atd.?

Pravidla pro návštěvu si určují sami přihlášení majitelé zahrad. Mnohdy se jedná o obecné zásady platné pro veřejné parky či prostranství během celého roku, jindy jsou pravidla stanovena přímo vlastníkem soukromé zahrady. Obecně však žádné zákonitosti pro návštěvu neexistují. Je samozřejmě potřeba respektovat omezení daná majiteli, kteří své zahrady zpřístupní mnohdy jen o Víkendu otevřených zahrad a nechají návštěvníky nahlédnout do vlastního soukromí. Pro některé návštěvníky může být název celé akce matoucí a domnívají se, že se všechny zahrady otevírají zdarma a neplatí se v nich vstupné. Stejně tak jako pravidla je ale i případné vstupné na majitelích zahrad. Často však platí, že vstupné pokrývá náklady na obnovu nebo provoz zahrady či financuje program, který byl pro návštěvníky připraven.

Jak prohlídky probíhají prakticky? Jde o komentovanou prohlídku? Mají návštěvníci možnost mluvit s majitelem zahrady, probrat s ním způsob pěstování vybraných rostlin, konkrétní zahradní úpravy apod.?

Abychom nalákali návštěvníky do veřejně přístupného parku či zahrady, je nutné jim nabídnout i něco navíc. Obvykle jde o komentovanou prohlídku, ať už o historii, současném stavu nebo budoucích záměrech. Často je pro příchozí překvapením, s jakou myšlenkou byly veřejné zahrady či parky koncipovány nebo jaký stojí za jejich vznikem příběh. U soukromých zahrad se o své zkušenosti s péčí o zahradu rádi dělí samotní majitelé.

Je s návštěvami spojený i nějaký doprovodný program?

Kromě komentované prohlídky čekají na návštěvníky na mnoha místech hudební či divadelní představení, ochutnávka zahradních produktů nebo výstavy. Za zmínku a velký dík stojí i iniciativa majitelů zahrad, kteří pořádají různé workshopy, hry a soutěže pro děti, promítání filmů, vyjížďky na koních a další aktivity, které tvoří zajímavý doprovodný program po celý Víkend otevřených zahrad.

Kde je možné získat více informací a kontakt na otevřené zahrady?

Veškeré informace o Víkendu otevřených zahrad jsou dostupné na internetových stránkách www.vikendotevrenychzahrad. cz. V sekci „Chci navštívit“ naleznete i prezentace jednotlivých zahrad, které obsahují informace o otevírací době zahrady, doprovodném programu či o samotné zahradě a samozřejmě i adresu a kontaktní osobu.

Je možné se do celé akce zapojit, ať už otevřením vlastní zahrady nebo jinak?

Víkend otevřených zahrad je otevřený pro každého, kdo má zahradu či zahradní prostor, který má návštěvníkům co nabídnout a ukázat. Jestliže ale zahradu nevlastníte, a přesto se chcete akce zúčastnit, můžete se stát dobrovolníkem a pomoci s její organizací. Máte možnost provázet v některé z veřejných zahrad nebo třeba uplatnit nápad na kulturní program ve vaší oblíbené zahradě či parku. Nebojte se nás, organizátory, oslovit nebo se obraťte přímo na majitele zahrad. Všichni přihlášení a zapojení jsou dobrovolníci, bez nichž by Víkend otevřených zahrad neexistoval. Budeme rádi, pokud s námi tento svátek zahrad oslavíte i příští rok, ať už jako organizátoři nebo návštěvníci.

FOTO: ORGANIZÁTOŘI AKCE A DANIELA VÍTOVSKÁ

Rozhovor o Víkendu otevřených zahrad

 

Rozhovor o Víkendu otevřených zahrad