Zahrady s handicapem – kamenitý pozemek

Kamenitá půda představuje v českých zahradách častý problém a zahrádkářům připraví nemalé množství překážek. Mezi ně patří složité obdělávání půdy a terénní úpravy, ale také poměrně specifický výběr rostlinných druhů. Jak už to však u všech zahrad s handicapem bývá, i zahrada na kamenitém pozemku má své výhody, jen musíte vědět, jak negativa otočit ve svůj prospěch.

Některé zahrady jsou určitým způsobem znevýhodněny, ať už polohou, terénem nebo třeba půdou.

Představení zahrady

Kamenitá půda na pozemku nebývá vždy na první pohled poznat. Kámen může být skryt v ornici nebo několik desítek centimetrů pod povrchem. Velké kusy kamene se pak objeví hned, jakmile se začnou provádět stavební a terénní práce. Jednotlivé kusy kamene však nepředstavují tak tvrdý oříšek ve srovnání s kompaktní skálou pod úrodnou půdou, která vyžaduje zcela jiný stavebně-technický přístup. Nadměrné množství kamene v půdě přináší problémy již v počátečních fázích úpravy pozemku. Komplikuje totiž hrubé i finální jemné terénní úpravy, u nichž se tak postupně navyšuje cena za provedené úkony. Kámen v půdě způsobuje komplikace při všech výkopových činnostech, ať se jedná o tvorbu zahradního jezírka, pokládání potrubního vedení automatického závlahového systému nebo třeba o přípravu lože pro zpevněné povrchy. Vysoký obsah kamene a jemné drtě v horkých letních dnech navíc způsobuje zahřívání horních vrstev půdy, což vede k rychlému odpařování vody. Dešťová voda se v půdě příliš dlouho neudrží také kvůli drenážní funkci kamene. Ten totiž odvádí vodu, zvláště pokud půda obsahuje větší množství drobné drtě nebo písku. Jakékoli přesuny a odvozy materiálu, a tedy i kamene, ze zahrady se výrazně prodražují, proto si dobře promyslete případné využití kamene, který se při zahradních úpravách objevil. Tento materiál se může stát například součástí zajímavých zahradních prvků. Pokud je půda na zahradě silně kamenitá a mocnost úrodné ornice nepřesahuje alespoň 30 centimetrů, počítejte s navezením nové, kvalitnější vrstvy.

Jak si poradit

Pokud jste při terénních úpravách zjistili, že se na pozemku nachází silně kamenitá půda, existuje několik možností, jak si s tím poradit. Řešení bude ovlivněno především vašimi požadavky na konečný vzhled zahrady. Čím více budete potlačovat fakt, že je kámen součástí pozemku, tím budou terénní i zahradní práce finančně náročnější. Pokud si budete například přát, aby vaši zahradu zdobil perfektní okrasný trávník, bude pravděpodobně nutné horní vrstvu půdy od kamene osvobodit a doplnit novou vrstvou kvalitního trávníkového substrátu. Jestliže se ovšem spokojíte s funkčním rekreačním nebo květnatým trávníkem, nebude nutné veškerý kámen z půdy odstraňovat. Tím ušetříte nejen svůj čas, ale také finance. Velké kusy kamene se snažte vždy na zahradě ponechat a využít je při vytváření zajímavého zahradního detailu. Příjemně působí kombinace solitérních i skupinových kamenů, které v doprovodu vhodně zvolených rostlin připraví úžasnou podívanou nejen za denního světla, ale také při umělém večerním osvětlení. Větší i menší kusy kamene mohou tvořit základ suchých kamenných zídek, ve kterých se daří suchovzdorným skalničkám, ale stanou se také součástí skalky, suťoviště nebo vodního prvku. Ploché deskovité kameny nahradí uměle vyráběnou dlažbu a v zahradě blízké přírodě se nebojte z kamenů postavit několik úkrytů pro živočichy. Kamenné stavby u vody rychle obydlí obojživelníci, zatímco ještěrky budou vděčné za kamenné suťoviště na slunci. Pokud přece jen nějaký kámen na zahradě přebývá, zkuste ho použít jako drenáž na vlhčím místě pozemku, kde hrozí splavení dešťové vody. Je-li některá část zahrady výrazně kamenitá a odstranění suti a větších kamenů by bylo komplikované, pokuste se do těchto míst vysadit druhy rostlin, pro které je kamenitá půda spíše přínosem. Mezi takové průkopníky patří většina na trhu dostupných aromatických rostlin, pestré druhy skalniček v čele s netřesky a rozchodníky nebo nenáročné druhy ovocných dřevin, které jsou krásné i užitečné zároveň.

Sluneční past

Nedívejte se na kámen jako na odpad, ale využijte ho na skalku nebo do bylinkoviště.

Kámen se považuje za běžnou součást zahrady, jeho funkce jsou ovšem mnohem významnější, než se na první pohled zdá. Kromě toho, že jeho dlouhodobým rozpadem vzniká nová půda, má vliv i na tepelný režim svého okolí. Během slunečních dní v sobě dokáže akumulovat velké množství tepla, které se pak za chladných večerů uvolňuje a ohřívá okolní vzduch. Tuto mnohdy opomíjenou funkci nazýváme sluneční pastí a její síla se odvíjí od velikosti kamene. Čím větší kámen je, tím silněji se efekt sluneční pasti projeví. Proto se u velkých bloků kamene výborně daří teplomilným bylinkám pocházejících ze Středomoří, ale dokážou zde přezimovat i některé druhy rostlin, které v našich podmínkách jinak nemají šanci. Teplo do jisté míry akumulují také minerální drtě, kačírky a štěrky, které mohou doplnit větší kameny ve výsadbě rostlin.

Hlavní problémy

  • komplikovaná technologie terénních a stavebních prací, problémy s obděláváním půdy
  • zvýšení nákladů u terénních úprav, přesunu materiálů, navážení nové vrstvy ornice apod.
  • zvýšené zahřívání povrchových vrstev půdy a následné odpařování vody
  • případné ztráty vody v důsledku silného oddrenážování půdy
  • likvidace a odvoz přebytečného kamene
  • hledání využití nadbytečného kamene
  • specifický výběr rostlin

Rostliny vhodné do kamenité půdy

Ačkoli se tyto druhy mnohdy vysazují do kvalitní zahradní zeminy, poradí si hravě, a mnohdy dokonce lépe, i s půdou kamenitou. Nebojte se využít potenciál těchto nenáročných druhů.

český název
latinský název
charakteristika
rakytník řešetlákovýHippophae rhamnoidesovocný keř
dřín obecnýCornus masovocný strom nebo keř
brslen evropskýEuonymus europaeusokrasný keř
ořechoplodec clandonskýCaryopteris x clandonensisokrasný keř
perovskie lebedolistáPerovskia atriplicifoliaokrasný keř
tamaryšek čtyřmužnýTamarix tetrandraokrasný keř
opletka čínskáFallopia aubertiipopínavá dřevina
levandule úzkolistáLavandula angustifoliaaromatická trvalka
dobromysl obecnáOriganum vulgarearomatická trvalka
čistec vlnatýStachys byzantinasuchovzdorná trvalka
třemdava bíláDictamnus albussuchovzdorná trvalka
tařice skalníAurinia saxatilisnenáročná trvalka
mateřídouškyThymus sp.nenáročné trvalky
netřeskySempervivum sp.trvalky do silně kamenité půdy
rozchodníkySedum sp.trvalky do silně kamenité půdy

FOTO: AUTORKA A SHUTTERSTOCK

Zahrady s handicapem – kamenitý pozemek

Zahrady s handicapem – kamenitý pozemek