Proměna: velké problémy s malým pozemkem

Čím menší pozemek, tím větší komplikace s jeho řešením. Příkladem je i prostor u tohoto moderního domu. Dlouhý a úzký pás, kde díky vysoké zdi panuje polostín, nevyužijete ani na posezení, ani na pěstování zeleniny. Takové plochy u novostaveb vznikají často. A potřebují zcela odlišný přístup a plánování do posledního detailu od zahradních architektů.

Tip pro úzké plochy  Pokud plánujete výsadbu v úzkém průchodu sevřeném budovami nebo vysokými stěnami, můžete lineární charakter stanoviště narušit výsadbami nepravidelných tvarů. Zajímavě působí křivky, vyvarujte se dlouhých přímek. Prostor také opticky naruší nepravidelně uložené nášlapné betonové desky jako v ukázkové výsadbě.

Tip pro úzké plochy Pokud plánujete výsadbu v úzkém průchodu sevřeném budovami nebo vysokými stěnami, můžete lineární charakter stanoviště narušit výsadbami nepravidelných tvarů. Zajímavě působí křivky, vyvarujte se dlouhých přímek. Prostor také opticky naruší nepravidelně uložené nášlapné betonové desky jako v ukázkové výsadbě.

Vysoké zdi domu a gabionová stěna tady vytvářejí specifické mikroklima v polostínu, kde se nedaří ani trávníku. Ten je zde pouze prozatímně, než majitelé najdou lepší využití pro toto místo. Jenže to je vzhledem k tvaru a podmínkám omezené. Podle architektů bude nejlepší založit tady přechodovou zónu mezi jednotlivými částmi zahrady.

Návrh výsadby

Moderní architektura domu přímo vybízí k minimalistickému řešení zahrady. Její základ tvoří nepravidelně položené betonové desky, které narušují lineární charakter stanoviště. Čtvercové nášlapy doplňují kulovitě tvarované zimostrázy vždyzelené (Buxus sempervirens) v různých velikostech. Zároveň příjemně kontrastují se vzdušnými okrasnými trávami. Metlici trsnaté (Deschampsia caespitosa) sice vyhovují spíše podmínky na slunci, ale poradí si i s polostínem. Podobně tomu je u lalangu válcovitého (Imperata cylindrica ´Red Baron´) s výrazně červeným zbarvením listů, která se doplňuje s květy okrasných trvalek. V jejich sortimentu najdete druhy kvetoucí v létě jako je dlužicha krvavá (Heuchera sanguinea ´Coral Forest´) nebo třeba sasanka hupejská (Anemone hupehensis ´Pink Saucer´). Na jaře pak rozkvetou modré květy pupkovce jarního (Omphalodes verna) a četní zástupci jarních cibulovin vysazených do hnízd po deseti kusech. Gabionovou stěnu za několik let pokryji pnoucí loubince trojlaločné (Parthenocissus tricuspidata), které na podzim barví své listy do karmínových tónů.

mitrovnička

mitrovnička

Realizace a následná údržba

Vzhledem ke špatné kvalitě půdy by bylo vhodné ji zcela vyměnit, v místě výsadby rostlin do hloubky asi třiceti centimetrů. Jednodušší variantou je vykopání výsadbových jam, do nichž se nasype kvalitní zemina smíchaná půl na půl s tou původní. Pokud byste použili pouze tu kvalitní, kořeny rostlin by neprorůstaly do okolní půdy.

Betonové bloky jsou položené na štěrkové lože. Jako mulčovací materiál byla zvolena kamenná drť světlé barvy, která je stabilní a nepodléhá rychlému rozpadu. Minerální mulč navíc v letním horkém počasí chladí půdní povrch, takže nedochází k rychlému výparu vody. Zvolené rostlinný vyžadují mírně vlhkou půdu, s extrémními suchy si poradí pouze krátkodobě. Jinak jsou na péči nenáročné, a to s výjimkou zimostrázu. Jeho kulovitý tvar bude vyžadovat pravidelnou péči, přibližně dvakrát do roka se bude muset upravit tvarovacím řezem. Na jaře také ocení pomalu rozpustná hnojiva určená pro okrasné dřeviny. Ostatní rostliny jsou na dodatečné hnojení nenáročné. Odumřelé části okrasných trav a trvalek stačí odstranit jen na jaře.

promena5


POUŽITÝ ROSTLINNÝ SORTIMENT
český názevlatinský názevmnožství rostlin
1 loubinec trojlaločnýParthenocissus tricuspidata
4
2 zimostráz vždyzelenýBuxus sempervirens10
3 směs okrasných trav
metlice trsnatáDeschampsia caespitosa20
kostřava medvědíFestuca scoparia20
lalang válcovitý Imperata cylindrica ´Red Baron´20
4 směs trvalek
bohyškaHosta ´Honney Bells´30
sasanka hupejskáAnemone hupehensis ´Pink Saucer´20
dlužicha krvaváHeuchera sanguinea ´Coral Forest´30
jarmanka většíAstrantia major15
mitrovnička srdcolistá Tiarella cordifolia15
pupkovec jarní Omphalodes verna25

Směs cibulovin

narcisy

Narcissus ´Dutch Master´100

ladoňka sibiřská

Scilla siberica100

řebčík kostkovaný

 Fritillaria meleagris100

zimosráz

zimosráz

Alternativa navržené výsadby

Polostinné stanoviště skvěle vyhovuje některým vřesovištním a kyselomilným rostlinám. Ty ovšem rozhodně nelze vysadit do stávající půdy, která jim nevyhovuje a navíc nemá dobrou kvalitu. Pro každou rostlinu je nutné vytvořit dostatečně velkou výsadbovou jámu, u skupinové výsadby se doporučuje pospojovat je v jeden celek.

Pokud vás příliš nezaujala poloformální kombinace kulovitých zimostrázů, okrasných trav a trvalek, můžete vyzkoušet kombinaci hortenzií velkolistých (Hydrangea macrophylla) a kompaktních pěnišníků (Rhodododendron impeditum).

S podmínkami si také poradí některé druhy kapradin, na jaře místo ovládnou konvalinky vonné (Convallaria majalis) a kokoříky mnohokvěté (Polygonatum multiflorum).

dlužicha

dlužicha

Lesní charakter alternativní výsadby vedle moderní architektury perfektně vynikne, rostliny navíc nevyžadují ani pravidelnou péči. Hortenzie na jaře potřebují pouze decentní řez k prvními prorašenému pupenu.

Celoročně pěkně budou vypadat stálezelené druhy kapradin. Vyzkoušejte třeba jelení jazyk (Asplenium scolopendrium), žebrovici různolistou (Blechnum spicant), v teplejších zimách stálezelenou kapraď červenou (Dryopteris erythrosa), kapradinu laločnatou (Polystichum aculeatum) nebo třeba kapradinu osténkatou (Polystichum setiferum).

Všem uvedeným rostlinám vyhovuje mírně kyselá půda s dostatkem vláhy obohacená listovkou. Pěnišníky vyžadují výsadbu do rašeliny. Ideálním mulčem je jemná kůra, která svým rozkladem přispívá k tvorbě kyselého humusu.

V současné době je na ploše založen provizorní trávník, se kterým se do budoucna nepočítá, neboť se mu v těchto podmínkách nedaří. Největším problémem je poměrně nekvalitní půda tvořená z části ornicí namíchanou s podorničím, je jílovitá s vysokým obsahem kamenů. Dlouhý úzký pás se nachází mezi domem a gabionovou stěnou, která plní funkci opěrné terénní zdi.

V současné době je na ploše založen provizorní trávník, se kterým se do budoucna nepočítá, neboť se mu v těchto podmínkách nedaří. Největším problémem je poměrně nekvalitní půda tvořená z části ornicí namíchanou s podorničím, je jílovitá s vysokým obsahem kamenů. Dlouhý úzký pás se nachází mezi domem a gabionovou stěnou, která plní funkci opěrné terénní zdi.

sasanka

sasanka

pomněnka

pomněnka

řebčík

řebčík

 

Lucie Peukertová, kresby autorka, foto autorka a Shutterstok

Více informací se nachází v květnovém vydání z roku 2016, které si můžete zakoupit za zvýhodněnou cenu zde.

Flora titulka_05_16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Save

Save

Save

Proměna: velké problémy s malým pozemkem